Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Nytår
Nytår (#8184)

*(Naw-Rúz , Nytår, 21. marts, er den første dag i bahá’í året.)

Lovet være Du, oh min Gud, at Du har indstiftet Naw-Rúz som en fest for dem, der har overholdt fasten af kærlighed til Dig og afholdt sig fra alt, hvad der er afskyvækkende for Dig. Giv, oh min Herre, at ilden i Din kærlighed og varmen fremkaldt af fasten, der er foreskrevet af Dig, vil opildne dem i Din sag og gøre dem optaget af Din lovprisning og ihukommelse af Dig. Da Du har prydet dem med fastens smykke, der er foreskrevet af Dig, oh min Herre, pryd dem da også med Din anerkendelses smykke gennem Din nåde og gavmilde gunst. Thi menneskers handlinger er alle afhængige af Dit velbehag og betinget af Dit bud. Om Du betragtede ham, der har brudt fasten, som en, der har overholdt den, vil et sådan menneske blive talt blandt dem, der fra evig tid har holdt fasten. Og om Du befalede, at den, der har overholdt fasten, har brudt den, vil det menneske blive talt blandt dem, der har fået Din åbenbarings klædning til at blive plettet af støv og er blevet fjernet langt fra denne levende kildes krystalklare vande.

Du er Ham, gennem hvem standarten "Forherliget være Du i Dit værk" er blevet løftet og banneret *”Adlydt være Du i Dit bud" er blevet udfoldet. Gør dette Dit stade kendt, oh min Gud, for Dine tjenere at de kan blive opmærksomme på, at alle tings udmærkelse er afhængig af Dit bud og Dit ord, og dyden i enhver handling er betinget af Din tilladelse og Din viljes velbehag og må erkende, at styringen af menneskers handlinger ligger i Din anerkendelses og Din befalings hænder. Gør dem bekendt hermed, at intet skal lukke dem ude fra Din Skønhed i disse dage, hvor Kristus råber: "Alt herredømme er Dit, oh Du Åndens Undfanger (Jesus)

" og Din Ven Muhamed kalder: "Æret være Du, oh Du Mest Elskede, fordi Du har afsløret Din Skønhed og nedskrevet det for Dine udvalgte, der vil få dem til at nå til sædet for åbenbarelsen af Dit Største Navn, som har fået alle mennesker til at klage undtagen dem, der har løsrevet sig fra alt undtagen Dig og vendt sig mod Ham, der er åbenbareren af Dig selv og manifestationen af Dine egenskaber.”

Han, der er Din gren, og alle Dine ledsagere, oh min Herre, har denne dag brudt deres faste efter at have overholdt den inden for Din boligs enemærker og i deres iver efter at glæde Dig. Bestem Du for Ham og for dem og for alle, der er trådt ind i Din nærværelse i de dage, alt det gode Du forudbestemte i Din bog.

Forsyn dem da med det, der vil gavne dem både i dette liv og livet herefter.

Du er i sandhed Den Alvidende, Den Alvise.
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :