Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Morgen
Morgen (#8082)

O min Gud og min Mester! Jeg er Din tjener og søn af Din tjener. Jeg har rejst mig fra mit leje i denne morgenstund, hvor Din enheds dagstjerne har skinnet frem fra Din viljes daggry og har kastet sin stråleglans på hele verden i overensstemmelse med, hvad der er forudbestemt i Din forordnings bøger.

Lovpriset være Du, o min Gud, at vi er vågnet til glansen fra Din kundskabs lys. Nedsend da til os, o min Herre, det der vil få os til at forsage enhver undtagen Dig og frigøre os for enhver forbindelse undtagen til Dig. Nedskriv ydermere for mig og for dem, der er mig kære og for min slægt, mand som kvinde, det gode i denne verden og i den kommende. Bevar os i sikkerhed gennem Din ufejlbarlige beskyttelse, o Du hele skabelsens Elskede og hele universets Attrå, for dem Du har skabt til at være manifesteringerne af den onde stemme, der hvisker i menneskers bryst. Magtfuld er Du til at gøre, som Du ønsker. Du er i sandhed Den Almægtige, Hjælpen i fare, Den Selvbestående.

Velsign Du, o Herre min Gud, Ham Du har sat højere end Dine mest fremragende Benævnelser, og gennem hvem Du har gjort skel mellem de gudfrygtige og de onde og hjælp os nådigt at gøre det, Du elsker og attrår. Velsign ydermere, o min Gud, dem der er Dine ord og bogstaver og dem, der har vendt deres ansigter mod Dig og vendt sig til Dit åsyn og lyttet til Din kalden.

Du er i sandhed Herren og Kongen over alle mennesker, og Du har magt over alt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Morgen (#8083)

Jeg er vågnet i Din varetægt, o min Gud, og det tilkommer den, der søger den varetægt, at forblive inden for Din beskyttelses helligdom og Dit forsvars fæstning. Oplys mit indre væsen, o min Herre, med glansen fra Din åbenbarings daggry som Du oplyste mit ydre væsen med Din nådes morgenlys.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Morgen (#8084)

Jeg har rejst mig denne morgen ved Din nåde, o min Gud, og har forladt mit hjem i fuld tillid til Dig og overgivet mig til Din varetægt. Nedsend da fra Din barmhjertigheds himmel en velsignelse fra Dig til mig og lad mig vende hjem i sikkerhed, ligesom Du lod mig begive mig ud under Din beskyttelse med mine tanker uforanderligt rettet mod Dig.

Der er ingen anden Gud end Dig, Den Ene, Den Uforlignelige, Den Alvidende, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Morgen (#8085)

Jeg priser Dig, o min Gud, fordi Du har vækket mig af min søvn og draget mig frem efter mit fravær og løftet mig af min slummer. Jeg er vågnet denne morgen med mit ansigt vendt mod glansen fra Din åbenbarings dagstjerne, hvorigennem Din magts og majestæts himle er blevet oplyst, i erkendelse af Dine tegn og i tro på Din Bog, medens jeg holder fast ved Dit reb.

Jeg bønfalder Dig ved styrken i Din vilje og den sejrrige magt i Din hensigt, om at Du ud fra det, Du åbenbarede for mig i min søvn, vil skabe det sikreste grundlag for Din kærligheds boliger, der er i Dine elskedes hjerter, og det bedste redskab til åbenbaringen af vidnesbyrdene om Din nåde og kærlige omsorg.

Bestem Du for mig ved Din mest ophøjede pen, o min Herre, det gode i denne verden og i den næste. Jeg bevidner, at alle ting er i Din hånd. Du ændrer dem, som det passer Dig. Ingen Gud er der uden Dig, Den Stærke, Den Trofaste.

Du er Ham, der på sin befaling forandrer nedværdigelse til ære, og svaghed til styrke, og magtesløshed til magt, og frygt til ro, og tvivl til vished. Ingen Gud er der undtagen Dig, Den Mægtige, Den Godgørende.

Du skuffer ingen, der har søgt Dig, ej heller holder Du nogen borte fra Dig, som har attrået Dig.

Bestem Du for mig det der sømmer sig for Din gavmildheds himmel og Din nådes hav. Du er i sandhed Den Almægtige, Den Mest Magtfulde.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :