Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Menneskeheden
Menneskeheden (#8078)

Min Gud, som jeg tilbeder og elsker! Jeg vidner om Din enhed og Din helhed og anerkender Dine gaver både i fortiden og i nutiden. Du er Den Algavmilde, hvis barmhjertigheds overstrømmende byger har regnet på både høj og lav, og hvis nådes glans er blevet kastet både på de lydige og de oprørske.

O barmhjertigheds Gud, foran hvis dør barmhjertighedens fuldkommenhed har bøjet sig, og omkring hvis sags helligdom kærlighedens inderste væsen har kredset, vi beder Dig i bønfaldelse om Din ældgamle nåde, idet vi søger Din nærværende gunst, om at Du vil have barmhjertighed med alle, der er manifesteringerne af tilværelsens verden, og formén dem ikke strømmene fra Din nåde i Din tid.

Alle er kun fattige og nødlidende, og Du er sandelig Den Altbesiddende, Den Altbeherskende, Den Almægtige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Menneskeheden (#8079)

O Du medfølende Herre, Du som er storsindet og har magt! Vi er Dine tjenere, skærmet af Dit forsyn. Kast Din nådes blik på os. Skænk lys til vore øjne, hørelse til vore øren og forståelse og kærlighed til vore hjerter. Gør vore sjæle glade og lykkelige ved Dine glade tidender. O Herre!

Afmærk vejen til Dit rige for os og genopliv os alle gennem åndedragene fra Helligånden. Giv os evigt liv og skænk os uophørligt ære. Foren menneskeslægten og oplys menneskehedens verden.

Måtte vi alle følge Dine veje, længes efter Dit velbehag og opsøge Dit riges mysterier. O Gud!

Foren os og sammenføj vore hjerter med Dit uløselige bånd. I sandhed, Du er Giveren, Du er Den Venlige, og Du er Den Almægtige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Menneskeheden (#8080)

O Du gode Herre! O Du som er storsindet og barmhjertig! Vi er tjenerne ved Din Tærskel og er samlet under Din guddommelige enheds skærmende skygge. Din barmhjertigheds sol skinner på alle, og Din gavmildheds skyer regner på alle. Dine gaver omfatter alle. Dit kærlige forsyn hjælper alle, Din beskyttelse overskygger alle og Din begunstigelses blikke kastes på alle. O Herre! Skænk Dine ubegrænsede gaver og lad Din ledelses lys skinne. Oplys øjnene, glæd hjerterne med evig fryd. Skænk alle mennesker en ny ånd og giv dem evigt liv. Opluk dørene til sand forståelse og lad troens lys skinne strålende. Saml alle mennesker under Din miskundheds skygge og lad dem forenes i harmoni, således at de må blive som strålerne fra én sol, som bølgerne på ét hav og som frugterne på ét træ. Måtte de drikke af den samme kilde. Måtte de blive forfrisket af den samme brise. Måtte De modtage oplysning fra den samme lyskilde. Du er Giveren, Den Barmhjertige, Den Almægtige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Menneskeheden (#8081)

O Du gode Herre! Du har skabt hele menneskeheden fra den samme stamme. Du har bestemt, at alle skal tilhøre den samme slægt. I Din hellige nærværelse er de alle Dine tjenere, og hele menneskeslægten er skærmet under Dit tabernakel; alle er samlet ved Din gavmildheds bord; alle er oplyst af Dit forsyns lys.

O Gud! Du er god mod alle, Du har sørget for alle, skærmer alle, skænker liv til alle. Du har udrustet alle med talenter og evner, og alle er nedsænket i Din barmhjertigheds hav.

O Du gode Herre! Foren alle. Lad religionerne forliges og gør nationerne til et, så de må betragte hinanden som en familie og hele jorden som ét hjem. Må de alle leve sammen i fuldendt harmoni.

O Gud! Løft menneskehedens enheds banner højt.
O Gud! Opret Den Store Fred.
Knyt Du hjerterne fast sammen, o Gud.

O Du gode Fader, Gud! Glæd vore hjerter med Din kærligheds duft. Gør vore øjne klare ved hjælp af lyset i Din ledelse. Fryd vore øren med Dit Ords musik og skærm os alle i Dit forsyns fæstning.

Du er Den Mægtige og Magtfulde, Du er Den Tilgivende, og Du er den der bærer over med menneskeslægtens brist.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :