Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Lang Bøn For Helbredelse
Lang Bøn For Helbredelse (#8185)

Han er Helbrederen, Den Fyldestgørende, Hjælperen, Den Alttilgivende, Den Albarmhjertige.

Jeg påkalder Dig, o Ophøjede, o Trofaste, o Strålende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig o Hersker, o Oprejser, o Dommer! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Uforlignelige, o Evige, o Eneste! Du Den Fyldestgørende, Du den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Mest Priste, o Hellige, o Hjælpende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Alvidende, o Mest Vise, Allerstørste! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Milde, o Majestætiske, o Lovgivende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Elskede, o Eftertragtede, o Lyksalige! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Mægtigste, o Opretholdende, o Magtfulde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Herskende, o Selvbestående, o Alvidende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Ånd, o Lys, o Mest Åbenbare! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du af alle Søgte, o Du af alle Kendte, o Du for alle Skjulte! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Hemmeligholdte, o Sejrrige, o Givende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Almægtige, o Hjælpende, o Dølgende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Former, o Tilfredsstiller, o Ødelægger! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Opstående, o Samlende, o Ophøjende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Fuldkommengører, o Ubundne, o Gavmilde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Godgørende, o Tilbageholdende, o Skabende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Mest ædle, o Skønne, o Gavmilde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Retfærdige, o Nådige, o Storsindede! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Altbetvingende, o Evigt Værende, o Mest Vidende! Du Den Fyldestgørende, Du Helbredende, Du Den Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Storslåede, o Ældgamle af Dage, o Storsindede! Du den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Velbevogtede, o Glædes Herre, o Attråede! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du Godhed mod alle, o Du Medynk med alle, o Mest Godgørende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, O Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Havn for alle, o Ly for alle, o Altbevarende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du Støtte for alle, o Du anråbt af alle, o Livgivende! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Åbenbarer, o Nedbryder, o Mest Milde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du min Sjæl, o Du min Elskede, o Du min Tro! Du den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du Slukker af tørst, o Overjordiske Herre, o Mest Dyrebare! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Største Ihukommelse, o Ædleste Navn, o Mest Ældgamle Vej! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Mest Lovede, o Mest Hellige, o Lutrede! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Forløser, o Rådgiver, o Befrier! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Ven, o Læge, o Tryllebinder! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Herlighed, o Skønhed, o Gavmilde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, Du Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Mest Betroede, o Bedste Elsker, o Dæmringens Herre! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Opildner, o Lysgiver, o Henrykkelsens Bud! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Gavmildheds Herre, o Mest Medfølende, o Mest Barmhjertige! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Bestandige, o Livgivende, o Kilde til al Væren! Du den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du der gennemskuer alt, o Altskuende Herre, o Ytrings Herre! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o åbenbar dog skjult, o uset dog kendt, o Beskuer af alle søgt! Du den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

Jeg påkalder Dig, o Du der ihjelslår de elskende, å Gud af Nåde mod de onde! Du Den Fyldestgørende, Du Den Helbredende, Du Blivende, o Du Den Blivende!

O Fyldestgører, Jeg påkalder Dig, o Fyldestgører!
O Helbreder, jeg påkalder Dig, o Helbreder!
O Blivende, Jeg påkalder Dig, o Blivende!
Du Den Evigt Blivende, o Du Den Blivende!

Helliggjort er Du, o min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Din ædelmodighed, hvorved portene til Din gavmildhed og nåde blev vidt åbnet, hvorved Din helligheds tempel blev rejst på evighedens trone; og ved Din barmhjertighed, hvorved Du indbød alt skabt til Din gavmildheds og Dine gavers bord; og ved din nåde, hvorigennem Du svarede i Dit eget selv med Dit ord "Ja!" for alle i himlen og på jorden ved den time, da Dit herredømme og Din storhed stod afsløret ved dæmringstimen, da Dit riges magt blev gjort åbenbar. Og atter anråber jeg Dig, ved disse mest skønne navne, ved disse mest ædle og høje egenskaber, og ved Din Mest Ophøjede Ihukommelse, og ved Din rene og pletfri skønhed, og ved Dit skjulte lys i den mest skjulte pavillon, og Dit navn, iklædt lidelsens klædning hver morgen og aften om at beskytte bæreren af dette velsignede brev, og hver den, der siger det, og hver den, der træffer på det, og hver den, der færdes om det hus, hvori det er. Helbred Du da igennem det enhver syg, elendig og forarmet fra enhver hæslig lidelse og sorg, og led Du igennem det, hver den der ønsker at betræde Din ledelses stier og Din tilgivelses og nådes veje.

Du er i sandhed Den Magtfulde, Den Alt Fyldestgørende, Den Helbredende, Den Beskyttende, Den Givende, Den Medfølende, Den Algavmilde, Den Albarmbjertige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :