Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Helbredelse
Helbredelse (#8062)

O Gud, min Gud! Jeg beder Dig ved Din lægedoms hav og ved glansen fra Din nådes dagstjerne og ved Dit navn, hvorved Du underkastede Dig Dine tjenere, og ved den gennemtrængende kraft i Dit mest ophøjede Ord og styrken i Din ypperste pen og ved Din barmhjertighed, der er gået forud for skabelsen af alle, der er i himlen og på jorden, om at rense mig med Din gavmildheds vande for enhver lidelse og uro og for al svaghed og skrøbelighed.

Du ser, o min Herre, Din bedende tjener vente foran Din nådes dør, og den, der har sat sine forhåbninger til Dig, klynge sig til Din gavmildheds reb. Formén ham ikke, derom bønfalder jeg Dig, det han søger fra Din nådes hav og Din kærlige omsorgs Dagstjerne.

Magtfuld er Du til at gøre det, der behager Dig. Der er ingen Gud undtagen Dig, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Storsindede.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Helbredelse (#8063)

Dit navn er min helbredelse, O min Gud, og ihukommelse af Dig er min lægedom. At være Dig nær er mit håb, og kærlighed til Dig er min ledsager. Din barmhjertighed mod mig er min lægedom og min støtte både i denne verden og i den kommende verden. Du er i sandhed Den Algavmilde, Den Alvidende, Den Alvise.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Helbredelse (#8064)

Æret være Du, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dit navn, hvorved Du opløftede Din ledelses bannere og udbredte glansen fra Din kærlige omsorg og åbenbarede herredømmet i Din myndighed; hvorigennem Dine navnes lampe er kommet til syne i Dine egenskabers niche og Han, der er Din enheds tabernakel og manifestationen af frigjorthed, er skinnet frem; hvorved Din ledelses veje blev gjort kendt og Dit velbehags stier blev afmærket; hvorved fejltagelsens grundlag er blevet rystet, og tegnene på ondskab er blevet fjernet; hvorved kilderne til visdom er sprunget frem og det himmelske bord er sendt ned; hvorved Du viste Din milde barmhjertighed mod Dine tjenere og åbenbarede Din tilgivelse blandt Dine skabninger - jeg bønfalder Dig om at bevare ham i sikkerhed, der har holdt fast ved og er vendt tilbage til Dig og har klynget sig til Din barmhjertighed og grebet Dit kærlige forsyns kjortelsøm. Nedsend da Din lægedom til ham og gør ham rask og udrust ham med en standhaftighed, givet af Dig, og en ro skænket ved Din højhed.

Du er i sandhed Helbrederen, Bevareren, Hjælperen, Den Almægtige, Den Magtfulde, Den Alherlige, Den Alvidende.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Helbredelse (#8065)

Lovet være Du, o Herre min Gud! Jeg bønfalder Dig ved Dit Allerstørste Navn, hvorved Du satte Dine tjenere i bevægelse og opbyggede Dine byer, og ved Dine mest fremragende navne og Dine mest ophøjede egenskaber, om at hjælpe Dit folk til at vende sig til Dine mangfoldige begunstigelser og rette deres ansigter mod Din visdoms tempel. Helbred de sygdomme der fra alle sider har angrebet sjælene og har afholdt dem fra at rette deres blik mod paradiset, der ligger i ly af Dit overskyggende navn, som Du bestemte skulle være kongen over alle navne for alle, der er i himlen, og alle, der er på jorden. Magtfuld er Du til at gøre, hvad der behager Dig. I Dine hænder ligger alle navnes imperium. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Mægtige, Den Vise.

Jeg er kun en fattig skabning, o min Herre; jeg har klynget mig til Dine rigdommes kjortelsøm.

Jeg er alvorligt syg; jeg har fastholdt Din helbredelses reb. Befri mig fra de sygdomme, der har indkredset mig og vask mig omhyggeligt med Din nådes og barmhjertigheds vande og iklæd mig sundhedens klædning ved Din tilgivelse og nåde. Fæst da mine øjne på Dig og frigør mig for al hengivelse til noget ud over Dig. Hjælp mig at gøre det Du ønsker og opfylde, hvad der glæder Dig.

Du er sandelig Herren over dette liv og over det næste. Du er i sandhed Den Evigt Tilgivende, Den Mest Barmhjertige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Helbredelse (#8066)

Æret være Du, o Herre, min Gud! Jeg beder Dig ved Dit navn, hvorved Han, der er Din skønhed, er blevet sat på Din sags trone, og ved Dit navn, gennem hvilket Du forandrer alt og samler alt og kalder alt til regnskab og belønner alt og bevarer alt og understøtter alt - jeg beder Dig bevare i sikkerhed denne tjenerinde, der er flygtet for at søge tilflugt hos Dig og er søgt i ly hos Ham, i hvem Du selv er manifesteret, og har sat hele sin lid og tiltro til Dig.

Hun er syg, o min Gud, og er trådt ind under skyggen af Din lægedoms træ; hjemsøgt, og er flygtet til Din beskyttelses By; lidende, og har opsøgt Dine gavers kildevæld, dybt fortvivlet, og er ilet frem for at nå kildespringet for Din ro, tynget af synd, og har vendt sit ansigt til Din tilgivelses Bolig.

Iklæd hende, o min Gud og min Elskede, ved Dit herredømme og Din kærlighed, Din trøsts og Din lægedoms klædning og lad hende drikke af Din barmhjertigheds og Dine gavers bæger. Værn hende ydermere mod enhver lidelse og sygdom, mod al smerte og ubehag og mod alt, hvad der må være afskyeligt for Dig.

Du er i sandhed umådeligt ophøjet over alt undtagen Dig selv. Du er sandelig Helbrederen, den Fyldestgørende, Bevareren, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Barmhjertige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :