Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : For Den Døde
For Den Døde (#8152)

*(Bønnen for den døde skal fremsiges for bahá’íer over femten år.)

Bønnen for den døde er den eneste menighedsbøn, der er foreskrevet i bahá’í-loven. Den skal fremsiges af én af de tilstedeværende, medens de øvrige står op i tavshed. Den, der læser, har ikke nogen særlig status. Menigheden behøver ikke at stå med ansigtet mod Qiblih. - Kitáb-i-Aqdas s.70.

O min Gud! Dette er Din tjener og Din tjeners søn, der har troet på Dig og på Dine tegn og vendt sit ansigt mod Dig, fuldstændig frigjort for alt undtagen Dig. Du er sandelig blandt dem, der viser barmhjertighed, Den Mest Barmhjertige.

Gør med ham, o Du, der tilgiver mennesker deres synder og skjuler deres fejl, som det sømmer sig Din gavmildheds himmel og Din nådes hav. Giv ham adgang til Din ophøjede barmhjertigheds enemærker, der var før grundlæggelsen af jord og himmel. Der er ingen Gud undtagen Dig, Den Evigt Tilgivende, Den Mest Storsindede.

Dernæst skal han seks gange gentage hilsenen ’Alláh-u-Abhá og nitten gange gentage hvert af de følgende vers:

Vi tilbeder i sandhed alle Gud.
Vi bøjer os i sandhed alle for Gud.
Vi er i sandhed alle hengivne over for Gud.
Vi lovpriser i sandhed alle Gud.
Vi retter i sandhed alle vor tak til Gud.
Vi er i sandhed alle tålmodige over for Gud.

*(Hvis den afdøde er en kvinde skal man sige: Dette er Din tjenerinde og datter af Din tjenerinde...)

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :