Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Fonden
Fonden (#8153)

Alle Guds venner... bør så vidt muligt bidrage, lige meget hvor beskeden deres gave måtte være.

Gud bebyrder ikke en sjæl ud over dens evne. Disse bidrag må komme fra alle områder og alle troende... O Guds venner! Vær forvissede om, at til gengæld for disse bidrag vil jeres landbrug, jeres industri og jeres handel blive velsignet med mangefold forøgelse, gode gaver og begunstigelser. Den, der udøver én god gerning, vil modtage en tifoldig belønning. Der er ingen tvivl om, at den levende Herre vil bekræfte dem rigt, der bruger deres velstand på Hans vej .

O Gud, min Gud! Oplys Dine sande elskeres pande og støt dem med den sikre sejrs engleskare. Sæt deres fod fast på Din lige vej og opluk, for Din urgamle nådes skyld, Dine velsignelsers portaler.

Thi de yder på Din vej det, som Du har skænket dem for at bevare Din tro, og sætter deres lid til deres ihukommelse af Dig og ofrer deres hjerter af kærlighed til Dig uden at tilbageholde det, de ejer i deres tilbedelse af Din skønhed og i deres higen efter at finde midler til at glæde Dig.

O min Herre! Fastsæt en rigelig andel til dem, en forudbestemt fyldestgørelse og sikker belønning.

Sandelig, Du er Opretholderen, Hjælperen, Den Gavmilde, Den Nådige, Den evigt Givende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :