Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Fasten
Fasten (#8181)

*I Kitáb-i-Aqdas fastslås de:. "Vi har befalet jer at bede og faste fra begyndelsen af modenheden, dette er forordnet af Gud, din Herre og dine forfædres Herre. Han har herfra fritaget dem, der er svækket af sygdom eller alder, som en gavmildhed fra Hans nærvær, og Han er tilgivende og gavmild.... Afhold jer fra mad og drikke fra solopgang til solnedgang, og vogt jer for, at ikke begær berøver jer denne nåde, som er bestemt i Bogen.”

*Fasteperioden er fra d. 2. til d. 20. marts.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Dit stærke tegn og ved åbenbaringen af Din nåde blandt mennesker, om ikke at sende mig bort fra porten til Din nærværelses by og ikke at skuffe de håb, jeg har sat til manifestationerne af Din nåde midt blandt Dine skabninger. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Din mest blide stemme og ved Dit mest ophøjede ord, om at drage mig stadig nærmere til tærsklen ved Din dør og om ikke at lade mig være langt fjernet fra Din barmhjertigheds skygge og Din gavmildheds tronhimmel. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved stråleglansen fra Din lysende pande og ved det klare lys fra Dit åsyn, der skinner fra den allerhøjeste horisont, om at tiltrække mig ved duften fra Din klædedragt, og lade mig drikke af Din tales udvalgte vin. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Dit hår, der bevæger sig hen over Dit ansigt, ligesom Din mest ophøjede pen bevæger sig hen over siderne i Dine epistler, udgydende moskus af skjult betydning over Din skabelses rige, om at løfte mig således op i tjeneste for Din sag, at jeg ikke skal falde tilbage, ej heller blive hindret af tankerne fra dem, der har bestridt Dine tegn og vendt sig bort fra Dit ansigt. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Dit navn, som Du har gjort til navnenes konge, hvorved alle, der er i himlen, og alle, der er på jorden, er blevet henrykket, om at gøre mig i stand til se ufravendt på Din skønheds dagstjerne og om at forsyne mig med Din tales vin. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Din majestæts helligdom på de højeste tinder og Din åbenbarings tronhimmel på de største højder om nådigt at hjælpe mig til at gøre, hvad Din vilje har ønsket og Din hensigt har manifesteret. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Din skønhed der skinner frem over evighedens horisont, en skønhed foran hvilken, så snart den åbenbarer sig, skønhedens rige bøjer sig ned i tilbedelse, prisende den i klingende toner, om at give, at jeg kan dø fra alt, hvad jeg ejer, og leve for alt, hvad der tilhører Dig. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved manifestationen af Dit Navn, Det Højt Elskede, gennem hvem Dine elskedes hjerter blev hentæret, og sjælene hos alle, der bor på jorden, har hævet sig højt, om at hjælpe mig at erindre Dig blandt Dine skabninger og at forherlige Dig blandt Dit folk. Du ser mig, O min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved det guddommelige lotustræs raslen og den sagte hvisken fra Din tales briser i Dine navnes rige, om at fjerne mig langt fra alt, hvad Din vilje afskyr, og drage mig nær hen til stadet, hvor Han, som er Dine tegns daggry, har skinnet frem. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved det bogstav, der så snart det udgik fra Din viljes mund, har fået havene til at bruse og vindene til at blæse og frugterne til at blive åbenbaret og træerne til at springe ud og alle fordums spor til at forsvinde og alle slør til at blive sønderrevet, og dem, der er Dig hengivne, til at haste frem mod lyset fra deres Herres åsyn, Den Uindskrænkede, om at gøre mig bekendt med, hvad der lå gemt og skjult i Din visdoms gemmer. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved ilden i Din kærlighed, der bortjog søvn fra Dine udvalgtes og Dine elskedes øjne, og ved deres erindring og lovprisning af Dig i dæmringstimen, om at tælle mig blandt dem, der er nået til det, som Du har nedsendt i Din Bog og manifesteret gennem Din vilje.

Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved lyset fra Dit åsyn der tilskyndede dem, der er Dig nær, til at møde Din forordnings pile og dem, der er Dig hengivne, til at stå overfor Dine fjenders sværd på Din vej, om at nedskrive for mig, med Din mest ophøjede pen, hvad Du har nedskrevet for Dine betroede og Dine udvalgte. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Mest Storslåede, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Dit Navn ved hvilket Du har lyttet til Dine elskedes kalden og sukkene fra dem, der længes efter Dig, og råbet fra dem, der glædes ved at være Dig nær, og klagen fra dem, der er Dig hengivne, og ved hvilket Du har opfyldt ønskerne hos dem, der har sat deres håb til Dig og har tilfredsstillet deres længsel, ved Din nåde og Dine gaver og ved Dit navn, ved hvilket tilgivelsens hav brusede foran Dit ansigt, og Din ædelmodigheds skyer regnede på Dine tjenere, om at nedskrive for enhver, der har vendt sig mod Dig og overholdt fasten foreskrevet af Dig, belønningen bestemt for dem, der ikke taler undtagen med Din tilladelse, og som forsagede alt, hvad de ejede, på Din vej og af kærlighed til Dig.

Jeg bønfalder Dig, o min Herre, ved Dig selv og ved Dine tegn og Dine klare vidnesbyrd og de strålende lys fra Din skønheds dagstjerne og Dine grene, om at slette overtrædelserne fra dem, der har holdt fast ved Dine love og har overholdt, hvad Du har foreskrevet dem i Din Bog. Du ser mig, o min Gud, holde fast ved Dit Navn, Det Mest Hellige, Det Mest Strålende, Det Mest Magtfulde, Det Allerstørste, Det Mest Ophøjede, Det Mest Herlige, og klynge mig til sømmen af den klædning, hvortil alle har klynget sig i denne verden og i verden, der skal komme.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Fasten (#8182)

Disse er, o min Gud, de dage hvor Du pålagde Dine tjenere at overholde fasten. Med den smykkede Du indledningen til Dine loves bog, åbenbaret for Dine skabninger, og afdækkede Dine buds skatkamre for øjnene af alle, der er i Din himmel, og alle, der er på Din jord. Du har forlenet hver time af disse dage med en særlig egenskab, uudgrundelig for alle undtagen Dig, hvis kundskab omfatter alle ting. Du har endvidere tildelt hver sjæl en del af denne kraft i overensstemmelse med brevet om Din lov og skrifterne om Din uomstødelige dom. Hvert blad i disse bøger og skrifter har Du ydermere tilegnet hvert folk og hver slægt på jorden.

Til Dine hengivne elskede har Du, i overensstemmelse med Din lov ved hvert daggry forbeholdt Din ihukommelses bæger, o Du som er Herskeren over alle herskere! Det er dem, der er blevet så beruset af Din mangfoldige visdoms vin, at de forsagede deres leje i deres længsel efter at lovsynge Din pris og hylde Dine egenskaber og flygte fra søvnen i deres iver efter at nærme sig Din tilstedeværelse og få del i Din gavmildhed. Deres øjne har til alle tider været rettet mod Din kærlige omsorgs dæmring, og deres ansigter vendt mod kildespringet for Din inspiration. Lad da det regne ned over os og over dem fra Din barmhjertigheds skyer, der anstår sig Din gavmildheds og nådes himmel.

Lovet være Dit navn, o min Gud! Dette er timen, hvor Du har åbnet dørene til Din gavmildhed for Dine skabningers ansigter og lukket portalerne til Din milde barmhjertighed vidt op for alle beboerne af Din jord. Jeg bønfalder Dig ved alle dem, hvis blod blev udgydt på Din sti, som i deres længsel efter Dig løsrev sig fra al tilknytning til nogen af Dine skabninger, og som blev så henrevet af de blide dufte i Din inspiration, at hver enkel del af deres legemer istemte Din lovprisning og skælvede ved Din ihukommelse, om ikke at tilbageholde det fra os, som Du uforanderligt har bestemt i denne åbenbaring - en åbenbaring hvis kraft har fået hvert træ til at udråbe, hvad Den Brændende Busk tidligere forkyndte for Moses, der samtalede med Dig, en åbenbaring, der har fået hver lille sten til atter at genlyde med Din lovprisning, ligesom stenene forherligede Dig i Muhameds, Din vens dage.

Det er dem, o min Gud, som Du nådigt har ladet have fællesskab med Dig og samtale med Ham, der er åbenbareren af Dig selv. Din viljes vinde har spredt dem vidt omkring, indtil Du samlede dem under Din skygge og fik dem til at træde ind på Din boligs enemærker. Nu da Du har ladet dem bo under skyggen af Din miskundheds tronhimmel, hjælp dem da til at nå, hvad der anstår sig et så ophøjet stade. Lad dem ikke, o min Herre, blive talt blandt dem, der selv om de kunne glædes ved at kunne komme Dig nær, er blevet holdt borte fra at genkende Dit ansigt, og som, selv om de mødtes med Dig, er blevet berøvet Din tilstedeværelse.

Disse er Dine tjenere, o min Herre, der sammen med Dig er trådt ind i dette Største Fængsel, der har overholdt fasten inden for dets mure i overensstemmelse med, hvad Du har påbudt dem i Din lovs breve og Dine buds bøger. Nedsend derfor til dem det, der gennemgribende vil rense dem for alt, hvad Du afskyer, at de må være Dig fuldkomment hengivne og frigøre sig for alt undtagen Dig.

Lad da det regne over os, o min Gud, der passer for Din nåde og anstår sig Din gavmildhed. Få os da, o min Gud, til at leve i ihukommelse af Dig og dø i kærlighed til Dig og forsyn os med Din nærværelses gave i Dine verdener herefter - verdener der er uudgrundelige for alle undtagen for Dig. Du er vor Herre og alle verdeners Herre og Gud for alle, der er i himlen, og alle, der er på jorden.

Du ser, O min Gud, hvad der er overgået Dine kære i Dine dage. Din herlighed er mit vidne!

Lyden af Dine udvalgtes klage har løftet sig op gennem Dit rige. Nogle blev indfanget af de vantro i Dit land og blev forhindret af dem i at komme Dig nær og nå til Din herligheds bolig. Andre var i stand til at nærme sig Dig, men blev afholdt fra at se Dit ansigt. Endnu andre fik, i deres iver efter at skue Dig, tilladelse til at træde inden for Din boligs enemærker, men de lod slørene fra Dine skabningers indbildninger og forurettelserne forøvet af undertrykkerne blandt Dit folk komme mellem dem og Dig.

Dette er timen, o min Herre, som Du har ladet overgå enhver anden time og knyttet til de mest udvalgte blandt Dine skabninger. Jeg bønfalder Dig, o min Gud, ved Dit selv og ved dem, om i løbet af dette år at forordne det, der skal ophøje Dine elskede. Bestem endvidere i dette år det, der skal få Din magts dagstjerne til at skinne klart over Din herligheds horisont og ved Din enerådende magt oplyse hele verden.

Gør Din sag sejrrig, o min Herre, og ydmyg Dine fjender. Nedskriv da for os det gode i dette liv og i det kommende liv. Du er sandheden, der kender de hemmelige ting. Ingen Gud er der uden Dig, Den Evigt Tilgivende, Den Alnådige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Fasten (#8183)

Æret være Du, o Herre min Gud! Disse er de dage, hvorpå Du har pålagt alle mennesker at overholde fasten, at de derved kan rense deres sjæle og løsrive sig fra al tilknytning til nogen undtagen Dig, og for at der fra deres hjerter må opstå det, der er værdigt for Din majestæts bolig og sømmer sig for Din åbenbarings enheds sæde. Giv, o min Herre, at denne faste må blive en flod af livgivende vande og vil fremdrage de dyder, hvormed Du har beriget den. Rens ved dens hjælp Dine tjeneres hjerter hvem det onde i verden ikke har kunnet hindre i at vende sig til Dit alherlige navn, og som er forblevet uberørte af støjen og uroen fra dem, der har afvist Dine mest strålende tegn, der har ledsaget Din manifestations komme, som Du har forlenet med Dit herredømme, Din magt, Din majestæt og herlighed. Disse er de tjenere, der så snart Din kalden nåede dem ilede mod Din barmhjertighed og ikke blev tilbageholdt af denne verdens forandringer og tilfældigheder eller af nogle menneskelige begrænsninger.

Jeg er den, o min Gud, der vidner om Din helhed, der anerkender Din enhed, der bøjer sig ydmygt for åbenbarelserne af Din majestæt, og som med bøjet hoved genkender lysets stråleglans fra Din overjordiske herlighed. Jeg har troet på Dig, efter Du lod mig kende Dit selv, som Du har åbenbaret for menneskers øjne gennem styrken i Dit herredømme og Din magt. Til Ham har jeg vendt mig, fuldkommen frigjort fra alt, medens jeg klynger mig trofast til Dine gavers og begunstigelsers reb.

Jeg har modtaget Hans sandhed og sandheden i alle de underfulde love og forskrifter, der er blevet sendt ned til Ham. Jeg har fastet af kærlighed til Dig og i opfyldelse af Dit bud og har brudt min faste med Din pris på mine læber og i overensstemmelse med Dit velbehag. Lad mig ikke, o min Herre, blive talt blandt dem, der har fastet i dagtimerne, der ved nattetide har kastet sig ned for Dit ansigt og som har afvist Din sandhed, og tvivlet på Dine tegn, modsagt Dit vidnesbyrd og fordrejet Din tale.

Luk Du mine øjne op, o min Herre, og øjnene hos alle, der har søgt Dig, at vi kan kende Dig med Dine egne øjne. Dette er Dit bud givet os i bogen nedsendt af Dig til Ham, som Du har udvalgt på Dit bud, som Du har udpeget til Din gunst over alle skabninger, som Du har behaget at udruste med Dit herredømme, og som Du særligt har begunstiget og betroet Dit budskab til Dit folk. Lovet være Du derfor, o min Gud, fordi Du nådigt har ladet os erkende Ham og anerkende alt, hvad der er blevet nedsendt til Ham, og skænket os den ære at opnå Den Enes tilstedeværelse, som Du lovede i Din bog og i Dine breve.

Du ser mig da, o min Gud, med mit ansigt vendt til Dig og idet jeg klynger mig trofast til Dit nådige forsyns og gavmildheds reb og fastholde Din milde barmhjertigheds og gavmilde nådes kjortelsøm. Knus ikke, det bønfalder jeg Dig, mit håb om at opnå det, som Du bestemte for Dine tjenere, der har vendt sig mod Din boligs enemærker og Dit nærværs helligdom og har overholdt fasten af kærlighed til Dig. Jeg tilstår, o min Gud, at alt, hvad der kommer fra mig, er helt uværdigt for Dit herredømme og kommer til kort over for Din majestæt. Og dog bønfalder jeg Dig ved Dit navn, hvorved Du har åbenbaret Dit selv i Dine mest enestående betegnelsers stråleglans for alt skabt i denne åbenbaring, hvorigennem Du ved Dit mest lysende navn har manifesteret Din skønhed, om at give mig at drikke af Din barmhjertigheds vin og af Din nådes rene drik, der har flydt fra Din viljes højre hånd, at jeg kan fæste mit blik på Dig og være så løsrevet fra alt undtagen Dig, at verden og alt, hvad der er skabt i den, vil synes mig at være en flygtig dag, som Du ikke har fundet værdig at skabe.

Jeg beder Dig tillige inderligt, o min Gud, om fra Din viljes himmel og Din barmhjertigheds skyer at lade det regne ned med det, der vil rense os for den modbydelige smag fra vore overtrædelser, o Du, som har kaldt Dig selv Barmhjertighedens Gud! Du er sandelig Den Mest Magtfulde, Den Alherlige, Den Godgørende.

Jag ikke ham bort, o min Herre, der har vendt sig mod Dig, og lad ej heller ham der er draget dig nær blive fjernet langt væk fra Din bolig. Knus ikke håbet for den bedende der længselsfuldt har strakt sine hænder frem for at søge Din nåde og gunst, og formen ikke Dine hengivne tjenere underne i Din milde barmhjertighed og ømme medfølelse. Tilgivende og mest gavmild er Du, o min Herre! Magt har Du til at gøre, hvad Du ønsker. Alle andre end Du er magtesløse foran åbenbarelserne af Din magt, er som fortabte over for tegnene på Din rigdom, er som intet sammenlignet med manifestationerne af Dit overjordiske herredømme, og er berøvet al styrke stillet over for tegnene og vidnesbyrdene om Din magt. Hvilken tilflugt er der ud over Dig, o min Herre, som jeg kan søge, og hvor er der en havn jeg kan ile til? Nej, styrken i Din magt er mit vidne! Ingen beskytter er der uden Dig, intet sted at flygte til undtagen til Dig, ingen tilflugt at søge uden Dig.

Lad mig, o min Herre, smage den guddommelige sødme i Din ihukommelse og pris. Jeg sværger ved Din magt! Hvem der end smager dens sødme vil frigøre sig for al tilknytning til verden og alt hvad den indeholder og vil rette sit ansigt mod Dig, renset for ihukommelsen af nogen undtagen Dig. Inspirer da min sjæl, o min Gud, med Din underfulde ihukommelse, så jeg kan forherlige Dit navn. Tæl mig ikke blandt dem der læser Dine ord og dog ikke finder Din skjulte gave, der, som det er forordnet af Dig, rummes deri, og som genopliver Dine skabningers sjæle og Dine tjeneres hjerter. Lad mig, o min Herre, blive talt blandt dem, der er blevet så bevæget af de sødmefulde dufte, der er svævet gennem luften i Din tid, at de har givet deres liv for Dig og er ilet til skuepladsen for deres død i deres længsel efter at beskue Din skønhed og i deres higen efter at opnå Din nærværelse. Om nogen på deres vej sagde til dem, "Hvorhen går I?" ville de sige, "Til Gud, Den Altbesiddende, Hjælpen i fare, Den Selvbestående!”

De overtrædelser, der er begået af dem, der har vendt sig bort fra Dig, og har vist sig hovmodige over for Dig, har ikke kunnet hindre dem i at elske Dig og i at vende deres ansigter mod Dig og i at vende sig imod Din barmhjertighed. Det er dem, der er velsignet af forsamlingen i det høje, der er forherliget af beboerne i de evige byer, og yderligere af dem, på hvis pande Din mest ophøjede pen har skrevet: "Disse! Bahás folk. Gennem dem er ledelsens stråleglans blevet spredt." Således er det blevet forordnet på Dit bud og ved Din vilje i brevet om Dit uforanderlige bud.

Bekendtgør derfor, o min Gud, deres storhed og storheden hos dem, der levende eller døde har kredset om dem. Forsyn dem med det Du har bestemt for de retfærdige blandt Dine skabninger.

Magtfuld er Du til at udvirke alt. Der er ingen Gud uden Dig, Den Almagtsfulde, Hjælpen i fare, Den Almægtige, Den Mest Gavmilde.

Lad ikke vor faste være tilendebragt med denne faste, o min Herre, ej heller de pagter Du har indgået med denne Pagt. Modtag alt hvad vi har gjort af kærlighed til Dig og for Din glædes skyld, og alt hvad vi har ladet ugjort som en følge af, at vi har underkastet os vore onde og slette ønsker. Lad os da blive i stand til at holde fast ved Din kærlighed og Dit velbehag og bevar os fra de onde anslag fra dem der har fornægtet Dig og afvist Dine mest strålende tegn. Du er i sandhed Herren i denne verden og i den næste. Ingen Gud er der ud over Dig, den Ophøjede, den Højeste.

Herliggør Du, o Herre min Gud, Ham der er Det Første Punkt, Det Guddommelige Mysterium, Den Usete Essens, Daggryet for guddommelighed og manifestationen af Dit Herredømme, gennem hvem al fordums kundskab og al fremtidens kundskab blev klargjort, gennem hvem perlerne i Din skjulte visdom blev afdækket og mysteriet i Dit skattede navn afsløret, som Du har udpeget som forløberen for Ham, gennem hvis navn bogstaverne B L I V er blevet sammenføjet og forenet, gennem hvem Din majestæt, Dit herredømme og Din magt blev kendt, gennem hvem Dine ord er blevet sendt ned og Dine love fremsat med klarhed og Dine tegn vidt udbredt, og Dit ord grundfæstet, gennem hvem Dine udvalgtes hjerter blev blotlagte for alt, hvad der er i himlene, og alt, hvad der er på jorden, blev samlet, som Du har kaldt ’Alí-Muhammad i Dine navnes rige og ånden blandt ånder i brevene om Dit uigenkaldelige bud, som Du har forlenet med Din egen betegnelse, til hvis navn alle andre navne, på Dit bud og ved styrken i Din magt, er vendt tilbage, og i hvem Du har ladet alle Dine egenskaber og betegnelser opnå deres endelige fuldbyrdelse. Ham tilhører også de navne der ligger skjult i Dine lydefri helligdomme, i Din usynlige verden og Dine helliggjorte byer.

Herligør Du endvidere dem der har troet på Ham og på Hans tegn og har vendt sig til Ham blandt dem, der har anerkendt Din enhed i Hans seneste manifestation - en manifestation som Han har omtalt i sine breve og i sine bøger og i sine skrifter og i alle de underfulde vers og juvellignende ytringer, der er steget ned til Ham. Det er denne samme manifestation, hvis Pagt Du har pålagt Ham at oprette, før Han havde oprettet sin egen Pagt. Ham er det, hvis pris Bayánen har lovsunget. I den er Hans udmærkelse blevet hyldet og Hans sandhed grundfæstet og Hans herredømme forkyndt og Hans sag fuldkommengjort. Velsignet er det menneske, der har vendt sig til Ham og opfyldt det, Han har påbudt, o Du som er verdenernes Herre og Attråen for alle dem, der har kendt Dig!

Priset være Du, o min Gud, fordi Du har hjulpet os til at erkende og elske Ham. Derfor bønfalder jeg Dig ved Ham og ved dem, der er daggryene for Din guddommelighed, og manifestationerne af Dit herredømme og skatkamrene for Din åbenbaring og gemmestederne for Din inspiration, om at gøre os i stand til at tjene og lyde Ham og give os styrke til at blive hjælpere for Hans sag og splitte Hans fjender. Magtfuld er Du til at handle, som det behager Dig.

Ingen Gud er der ud over Dig, Den Almægtige, Den Alherlige, den hvis hjælp søges af alle mennesker!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :