Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Familier
Familier (#8047)

Æret være Du, o Herre min Gud! Jeg beder Dig tilgive mig og dem, der støtter Din tro. I sandhed, Du er Den Enerådende Herre, Tilgiveren, Den Mest Gavmilde. O min Gud! Lad dem af Dine tjenere, der mangler kundskab, få adgang til Din sag, Thi har de én gang hørt om Dig, vil de vidne om sandheden om dommens dag og ikke bestride åbenbarelserne af Din gavmildhed. Nedsend tegnene på Din nåde til dem, hvor de end befinder sig, og skænk dem en rigelig andel af det, som Du har bestemt for de fromme blandt Dine tjenere. Du er i sandhed Den Øverste Hersker, Den Algavmilde, Den Mest Godgørende.

O min Gud! Lad Din gavmildheds og Dine velsignelsers rige fylde stige ned til de hjem, hvis medlemmer har antaget Din tro, som et tegn på Din nåde og som et kendemærke på Din kærlige omsorgs tilstedeværelse. Uforlignelig er du i sandhed til at skænke tilgivelse. Hvis Din nåde skulle blive tilbageholdt fra noget menneske, hvordan kunne han da blive regnet blandt Din tros tilhængere i Din tid?

Velsign mig, o min Gud, og den der vil tro på Dine tegn på den forudbestemte dag og dem, der sætter min kærlighed højt i deres hjerter - en kærlighed Du har nedlagt i dem. Sandelig, Du er retfærdighedens Herre, Den Mest Ophøjede.

-Báb
-----------------------
Familier (#8048)

Jeg beder om Din tilgivelse, O min Gud, og bønfalder om forladelse på den måde, Du ønsker at Dine tjenere skal vende sig til Dig. Jeg beder Dig om at bortvaske vore synder, som det sømmer sig for Dit Herredømme og om at tilgive mig, mine forældre og dem, der i Dine øjne er trådt ind i Din kærligheds bolig på en måde, der er Din overjordiske kongemagt værdig og anstår sig Din himmelske krafts herlighed.

O min Gud! Du har opildnet min sjæl til at rette sin bønfaldelse mod Dig, og var det ikke på grund af Dig, ville den ikke påkalde Dig. Lovet og forherliget er Du; jeg skænker Dig min lovprisning, fordi Du åbenbarede Dig for mig, og jeg beder Dig tilgive mig, eftersom jeg har svigtet min forpligtelse til at kende Dig og ikke har evnet at vandre ad Din kærligheds sti.

-Báb
-----------------------
Familier (#8049)

O Herre! I denne allerstørste guddommelige ordning godtager Du børns forbøn for deres forældre.

Dette er en af de særlige umådelige gaver i denne orden. Derfor, o du gode Herre, modtag denne Din tjeners anmodning ved Din enheds tærskel og nedsænk hans fader i Din nådes hav, eftersom denne søn har rejst sig for at yde Dig tjeneste og til hver en tid udfolder sine bestræbelser på Din kærligheds sti. I sandhed, Du er Giveren, Tilgiveren og Den Venlige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Familier (#8050)

O Gud, min Gud! Denne Din tjenerinde påkalder Dig, i tillid til Dig, med sit ansigt vendt mod Dig, bønfaldende Dig om at sprede Dine himmelske gaver over hende og afdække Dine åndelige mysterier for hende og kaste lyset fra Din guddommelighed på hende.

O min Herre! Gør min mages øjne seende. Glæd hans hjerte med lyset fra kundskaben om Dig, drag hans sind mod Din lysende skønhed, opliv hans ånd ved at åbenbare Din klare stråleglans for ham.

O min Herre! Løft sløret for hans øjne. Lad Dine rige gaver regne ned på ham, berus ham med den vin der er kærlighed til Dig, gør ham til en af Dine engle, som går på denne jord, ligesom deres sjæle svæver gennem de høje himle. Lad ham blive en funklende lampe, der skinner med Din visdoms lys blandt Dit folk.

I sandhed, Du er Den Dyrebare, den Evigt Givende, Den Gavmilde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Familier (#8051)

Min Herre! Min Herre! Jeg priser Dig, og jeg takker Dig for det, hvormed Du har begunstiget Din ydmyge tjenerinde, Din træl der anråber og bønfalder Dig, fordi Du virkelig har ledet hende til Dit åbenbare rige og ladet hende høre Din ophøjede kalden i denne timelige verden og se Dine tegn, der beviser tilsynekomsten af Dit sejrrige herredømme over alt.

O min Herre! Jeg tilegner Dig det, der er i mit skød. Lad det da blive et prisværdigt barn i Dit Rige og et begunstiget barn gennem Dine gaver og Din gavmildhed og lad det udvikle sig og vokse op i Din opdragelses varetægt. I sandhed, Du er Den Nådige! Sandelig, Du er Herren af stor gunst.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :