Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Enhed
Enhed (#8045)

O min Gud! O min Gud! Foren Dine tjeneres hjerter og åbenbar for dem Dit store formål. Må de følge Dine bud og adlyde Din lov. Hjælp dem, o Gud, i deres bestræbelser og giv dem styrke til at tjene Dig. O Gud! Overlad dem ikke til sig selv, men led deres trin ved lyset fra Din viden og glæd deres hjerter ved Din kærlighed. I sandhed, Du er deres Hjælper og deres Herre.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Enhed (#8046)

O min Gud! O min Gud! I sandhed anråber jeg Dig og bønfalder Dig foran Din tærskel og beder Dig om, at al Din barmhjertighed må sænke sig over disse sjæle. Udvælg dem til Din gunst og Din sandhed.

O Herre! Foren og sammenføj hjerterne, lad alle sjæle samles i harmoni og gør sindene lyksalige ved tegnene på Din hellighed og enhed. O Herre! Gør disse ansigter strålende ved lyset fra Din enhed. Styrk Dine tjeneres lænder i tjenesten for Dit rige.

O Herre! Du besidder af uendelig barmhjertighed! O tilgivelses og forladelses Herre! Tilgiv vore synder, forlad os vore brist, og få os til at vende os til Din mildheds rige, i anråbelse af magtens og styrkens rige, ydmyge ved Din helligdom og underdanige overforDine vidnesbyrds herlighed.

O Herre Gud! Gør os som havets bølger, som havens blomster, forenede, samhørige gennem rigdommen i Din kærlighed. O Herre! Få hjerterne til at svulme ved tegnene på Din enhed og gør hele menneskeheden til stjerner, der skinner fra samme herligheds højde, som fuldkomne frugter der vokser på Dit livets træ.

I sandhed, Du er Den Almægtige, Den Selvbestående, Giveren, Den Tilgivende, Den Forladende, Den Alvidende, Den Ene Skaber.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :