Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Børn Og Unge
Børn Og Unge (#8031)

Lovet være Du, o Herre min Gud! Giv nådigt at dette spæde barn må få næring fra Din milde barmhjertigheds og kærlige omsorgs bryst og blive styrket med frugten fra Dine himmelske træer.

Lad det ikke blive overladt til nogen andens omsorg end Din, eftersom Du selv gennem kraften i Din højeste vilje og magt skabte det og kaldte det til live. Der er ingen anden Gud end Dig, Den Almægtige, Den Alvidende.

Priset være Du, o min Mest Elskede, før de søde dufte fra Din overjordiske gavmildhed og Dine hellige gavers vellugt hen over det. Få det da til at søge ly under Dit mest ophøjede navns skygge, o Du, der i Din hånd holder navnes og egenskabers rige. I sandhed, Du er mægtig til at gøre, hvad Du vil, og Du er sandelig Den Mægtige, Den Ophøjede, Den Evigt Tilgivende, Den Nådige, Den Gavmilde, Den Barmhjertige.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Børn Og Unge (#8032)

O Du uforlignelige Herre! Lad dette spæde barn blive næret ved Din kærlige omsorgs bryst, beskyt det i Din sikkerheds og beskyttelses vugge og lad det vokse op i Din milde kærligheds arme.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8033)

O Gud! Lad dette lille barn blive opfostret i Din kærligheds favn og giv det mælk fra Dit forsyns bryst. Dyrk denne unge plante i Din kærligheds rosenhave og hjælp den at vokse op med Din gavmildheds byger. Gør det til et barn af kongeriget og led det til Dit himmelske rige. Du er stærk og god, og Du er Giveren, Den Gavmilde, Herren af overvældende nåde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8034)

O Gud! Oplær disse børn. Disse børn er planterne i Din frugthave, blomsterne på Din eng, roserne i Din have. Lad Din regn falde på dem, lad virkelighedens sol skinne på dem med Din kærlighed.

Lad Din brise forfriske dem, at de kan blive opøvet, vokse og udvikle sig og fremstå i den største skønhed. Du er Den Givende, Du er Den Medfølende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8035)

O Du gode Herre! Disse dejlige børn er hvad Din krafts hænder har formet og de vidunderlige tegn på Din storhed. O Gud! Beskyt disse børn, hjælp dem nådigt til at udvikle sig og gør dem rede til at tjene menneskehedens verden. O Gud! Disse børn er perler, lad dem blive opfostret i Din kærligheds muslingeskal. Du er Den Gavmilde, den der elsker alle.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8036)

O Herre! Gør disse børn til udsøgte planter. Lad dem vokse og udvikle sig i Din Pagts have og skænk dem friskhed og ynde ved regnen fra Abhá Rigets skyer.

O Du gode Herre! Jeg er et lille barn, ophøj mig ved at give mig adgang til riget. Jeg er jordisk, gør mig himmelsk. Jeg er fra den nedre verden, lad mig tilhøre riget i det høje, formørket, gør mig lysende, legemlig, gør mig åndelig og giv mig lov til at vise Dine talløse gaver.

Du er den Magtfulde, den der elsker alle.
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8037)

O Gud, led mig, beskyt mig, gør mig til en lysende lampe og en tindrende stjerne. Du er den Mægtige og den Magtfulde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8038)
O min Herre, o min Herre!

Jeg er et barn i den spæde alder. Giv mig næring fra Din barmhjertigheds bryst, oplær mig i Din kærligheds favn, oplær mig i Din ledelses skole og lad mig udvikle mig under Din gavmildheds skygge. Befri mig fra mørke, gør mig til et funklende lys, fri mig for ulykke, gør mig til en blomst i rosenhaven, lad mig blive en tjener ved Din tærskel og skænk mig den retfærdiges sind og natur, lad mig blive årsag til gavmildhed i den menneskelige verden og kron mit hoved med det evige livs smykke.

I sandhed, Du er Den Magtfulde, Den Mægtige, Den Seende, Den Hørende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8039)

O Uforlignelige Herre! Vær du et ly for dette arme barn og en god og tilgivende mester for denne vildfarne og ulykkelige sjæl. O Herre! Selv om vi kun er værdiløse planter, så hører vi dog hjemme i Din rosenhave. Skønt vi er spæde træer uden blade og blomster, så er vi dog en del af Din frugthave. Plej da denne plante med regnfaldet fra Din milde barmhjertigheds skyer og opliv og forfrisk dette unge træ med de genoplivende pust fra Din åndelige forårstid. Gør ham årvågen, klarsynet og ædel og giv at han kan få evigt liv og bo i Dit Rige til evig tid.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Børn Og Unge (#8040)

O Herre! Gør dette unge menneske strålende og skænk Din gavmildhed til denne ringe skabning.

Giv ham kundskab, skænk ham fornyet styrke ved hvert morgengry og våg over ham inden for Din skærmende beskyttelse, så han bliver fritaget for fejltagelser, indvier sig til at tjene Din sag, kan lede de vildfarne, vise de hjælpeløse vejen, frigøre de tilfangetagne og vække de ligegyldige, så alle må blive velsignet med Din ihukommelse og pris. Du er Den Mægtige og Den Magtfulde.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :