Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Aften
Aften (#8006)

O min Gud, min Mester, Målet for min længsel! Denne Din tjener søger at sove i ly af Din barmhjertighed og at hvile under Din nådes tronhimmel, bønfaldende om Din omsorg og Din beskyttelse. Jeg beder Dig, O min Herre, ved Dit øje der ikke sover, om at skærme mine øjne mod at se noget andet end Dig. Styrk da deres syn at de kan opdage Dine tegn og Din åbenbarings horisont. Du er Ham for hvis almagts åbenbaringer magtens inderste væsen har skælvet.

Ingen Gud er der uden Dig, Den Almægtige, Den Altbesejrende, Den Ubetingede.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aften (#8007)

Hvordan kan jeg vælge at sove, o Gud, min Gud, når de, der længes efter Dig, er søvnløse, fordi de er adskilt fra Dig; og hvordan kan jeg lægge mig til hvile, når Dine elskeres sjæle er dybt ulykkelige i deres fjernhed fra Din nærværelse?

Jeg har, o min Herre, overgivet min sjæl og hele mit væsen i Din magts og Din varetægts højre hånd, og jeg lægger mit hoved på min pude gennem Din magt og løfter det op efter Din vilje og Dit velbehag. Du er i sandhed Opretholderen, Vogteren, Den Almægtige, Den Mest Magtfulde.

Ved Din magt! Jeg beder ikke, hverken sovende eller vågen, om andet end det, Du ønsker. Jeg er Din tjener og i Dine hænder. Hjælp Du mig nådigt at gøre det der vil sprede duften af Din glæde.

Dette er mit oprigtige håb og håbet for dem, der kan glæde sig ved at være Dig nær. Priset være Du, o verdenernes Herre!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Aften (#8008)

O du sandhedssøgende! Hvis du ønsker, at Gud skal åbne dine øjne, må du anråbe Gud, bede til Ham og samtale med Ham ved midnat og sige:

O Herre, jeg har vendt mit ansigt til Din enheds Rige og er nedsænket i Din barmhjertigheds hav.

O Herre, oplys mit syn ved at skue Dine lys i denne mørke nat og gør mig glad ved hjælp af Din kærligheds vin i denne underfulde tidsalder. O Herre, lad mig høre Din kalden og opluk for mit ansigt Din himmels porte, så jeg kan se Din herligheds lys og blive draget mod Din skønhed. I sandhed, Du er Giveren, Den Gavmilde, Den Barmhjertige, Den Tilgivende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :