Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bønner

Adskillelsens Ild
Aften
Bahá'í Bønner-Dansk
Beskyttelse
Besøgelsens Breve
Brevet Til Ahmad
Bønner For Undervisning Fra Den Guddommelige Plans Breve
Børn Og Unge
Den Døde
Den Hellige Søfarer
Enhed
Familier
Fasten
Fonden
For Den Døde
Frigjorthed
Helbredelse
Hjælp Og Støtte
Indskudsdagene
Kort Obligatorisk Bøn
Lang Bøn For Helbredelse
Lang Obligatorisk Bøn
Lovprisning Og Taknemmelighed
Menneskeheden
Middellang Obligatorisk Bøn
Morgen
Møder
Nytår
Pagten
Prøvelser Og Vanskeligheder
Standhaftighed
Tilgivelse
Troens Sejr
Undervisning
Åndelige Egenskaber
Åndelige Råd
Ægteskab
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bønner : Ægteskab
Ægteskab (#8125)

*”Bahá'í ægteskab er forening og hjertelig hengivenhed mellem de to parter. De skal dog udvise den største omhu og blive fortrolige med hinandens karakter. Denne evige forbindelse skal sikres med en fast pagt, og hensigten må være at fremelske harmoni, fællesskab og enhed og at få evigt liv.” - ‘Abdu’l-Bahá

Ægteskabsløftet, de vers, der skal siges individuelt af bruden og brudgommen i nærværelse af mindst to vidner, der kan godtages af det åndelige råd, er som fastsat i Kitáb-i-Aqdas (Den Helligste Bog)

*”Vi vil i sandhed alle adlyde Guds vilje".
Han er den Givende, den Gavmilde!

Lovpriset være Gud, Den Urgamle, Den Evigt værende, Den Uforanderlige, Den Evige! Han der i sin egen væren har bevidnet, at Han i sandhed er Den Ene, Den Eneste, Den Uhindrede, Den Ophøjede! Vi bevidner, at der i sandhed ikke er nogen Gud undtagen Ham i erkendelse af Hans enhed og i bekendelse af Hans helhed. Han har altid boet i utilgængelige højder, på sin højheds tinder, lutret for al omtale undtagen af Ham selv, hævet over enhver beskrivelse af andre end Ham.

Og da Han ønskede at vise mennesker nåde og godhed og bringe orden i verden, åbenbarede Han forordninger og skabte love; deriblandt oprettede Han loven om ægteskab, gjorde det til en fæstning for velfærd og frelse og påbød os det, der var sendt ned fra hellighedens himmel i sin Helligste Bog.

Han siger, stor er Hans herlighed: "Indgå ægteskab, o mennesker, at der fra jer må fremstå den, der vil ihukomme Mig blandt Mine tjenere; dette er et af Mine bud til jer; adlyd det som en hjælp for jer selv.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ægteskab (#8126)
Han er Gud!

O uforlignelige Herre! I Din almægtige visdom har Du påbudt menneskene at indgå ægteskab, at slægtled kan følge slægtled i denne timelige verden, og de altid, så længe verden skal bestå, må være beskæftiget ved Din enheds Tærskel med tjeneste og tilbedelse, i hyldest, hengivelse og lovprisning. "Jeg har alene skabt sjæle og mennesker, for at de skulle tilbede Mig.”

Foren Du derfor i Din barmhjertigheds himmel disse to fugle i Din kærligheds rede og giv dem evne til at tiltrække evig nåde, at der fra foreningen af disse to have af kærlighed må skylle en ømheds bølge, der kaster perler af rene og gode frugter på livets kyst. "Han har frigjort de to have for at de kan møde hinanden: Imellem dem er en grænse, de ikke overskrider. Hvilken af jeres Herres begunstigelser vil I da fornægte? Fra hver fremdrager Han store og små perler." O Du gode Herre! Lad dette ægteskab frembringe koraller og perler. Du er sandelig Den Almagtsfulde, Den Største, Den Evigt Tilgivende.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ægteskab (#8127)

Æret være Du, O min Gud! I sandhed, denne Din tjener og denne Din tjenerinde er samlet under Din barmhjertigheds skygge, og de er forenet ved Din gunst og gavmildhed. O Herre! Hjælp dem i denne Din verden og Dit rige og forudbestem for dem ethvert gode ved Dit storsind og Din nåde. O Herre! Bestyrk dem i Din tjeneste og støt dem i deres arbejde for Dig. Gør dem til tegnene på Dit navn i Din verden og skærm dem ved Dine gaver, der er uudtømmelige, i denne verden og den kommende verden. O Herre! De bønfalder Din barmhjertigheds rige og påkalder Din enheds rige. I sandhed, de er viet i lydighed mod Dit bud. Lad dem blive tegnene på harmoni og forening indtil tidernes ende. Sandelig, Du er Den Almagtsfulde, Den Allesteds Nærværende og Den Almægtige!

*Koranen 51:5
*Koranen 55:19-22
-'Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ægteskab (#8128)

O min Herre! O min Herre! Disse to lysende måner er viet i Din kærlighed, forenet i tjeneste ved Din hellige tærskel, sammenføjet i arbejde for Din sag. Lad dette ægteskab blive som lysskær fra Din rige nåde, o min Herre, den Alnådige, og tindrende stråler fra Dine begunstigelser, o Du Den Godgørende, Den evigt Givende, at der fra dette store træ må forgrene sig kviste, der skal vokse sig grønne og blomstrende ved de gaver, der regner ned fra Din nådes skyer.

Sandelig, Du er Den Storsindede. Sandelig, Du er den Almægtige. Sandelig, Du er Den Medfølende, Den Albarmhjertige.

-'Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :