Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Човечество
Човечество (#3471)

Боже мой, пред Когото се прекланям и Когото обожавам! Свидетелствам, че Си един и единствен и признавам даровете Ти и в миналото, и в настоящето. Ти си Всещедрият, преливащите потоци на Чието милосърдие са се излели както над високопоставените, така и над нископоставените и великолепието на Чието благоволение е заляло и покорните, и непокорните.

О, Боже на милосърдието, пред Чиято врата се е преклонила най-чистата милост и около светилището на Чието Дело кръжи любящата доброта в най-висшата си духовност, ние те умоляваме, обръщайки се към древната Ти благосклонност и търсейки настоящето Ти благоволение, да имаш милост към всички, които са проявленията на света на битието и да не ги лишиш от преизобилната Си милост в Твоите дни.

Всички са бедни и нуждаещи се, а Ти наистина си Всепритежаващият, Всепокоряващият, Всесилният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Човечество (#3472)

О Ти, състрадателни Господи! Ти, Който си великодушен и можещ! Ние сме Твои слуги, приютени под Твоето провидение. Хвърли благосклонния си поглед към нас. Дай светлина на очите ни, слух на ушите ни, разбирателство и любов на сърцата ни. Направи душите ни весели и щастливи чрез радостните Си вести. О, Господи! Посочи ни пътя към Твоето Царство и възкреси всички ни чрез дъха на Светия Дух. Дари ни с вечен живот и ни удостои с безконечна чест. Обедини човешкия род и просветли света на хората. Дано всички можем да следваме пътя Ти, да бленуваме за благоволението Ти и да търсим тайните на Царството Ти. О, Боже! Обедини ни и обвържи сърцата ни с неразрушимата Си връзка. Наистина Ти си Дарителят, Ти си Благодушният и Ти си Всемогъщият!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Човечество (#3473)

О Ти, преблаги Господарю! О, Ти, Който си великодушен и милосърден! Ние сме слугите на Твоя праг и сме събрани под защитната сянка на божественото Ти единство. Слънцето на Твоето милосърдие сияе над всички и облаците на щедростта Ти се изливат над всички. Даровете Ти обхващат всичко. Твоето любящо провидение подкрепя всички, покровителството Ти закриля всички и проблясъците на Твоето благоволение са пръснати на всички. О, Господи! Раздавай безкрайните Си дарове и нека светлината на Твоето ръководство сияе. Озари очите, развесели сърцата с трайна радост. Удостои всички хора с нов дух и ги дари с вечен живот. Отключи портите на истинското разбирателство и позволи светлината на вярата да заблести сияйна. Събери всички под сянката на Твоята щедрост и ги накарай да се обединят в съгласие, така че да могат да станат като лъчите на едно слънце, като вълните на един океан и като плодовете на едно дърво. Нека да пият от един и същи извор. Нека да бъдат освежени от един и същ ветрец. Нека да получат просветление от един и същи източник на светлина. Ти си Дарителят, Милостивият, Всевишният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Човечество (#3474)

О Ти, преблаги Господарю! Ти си създал цялото човечество от един и същ корен. Повелята Ти е всички да принадлежат към една и съща челяд. В Твоето Свято Присъствие всички са Твои слуги и цялото човечество е приютено под Свещения Ти Покрив; всички са събрани на Твоята Трапеза на Щедростта, всички са озарени от светлината на Твоето Провидение.

О, Боже! Ти си добър към всички, Ти се погрижи за всички, приюти всички, даде живот на всички. Ти надари всекиго и всички с дарби и способности и всички са потопени в Океана на Твоето Милосърдие.

О, Ти, преблаги Господи! Обедини всички. Нека религиите се помирят и народите да се обединят, така че да се възприемат взаимно като едно семейство и да приемат цялата земя като общ дом. Нека всички живеят дружно в съвършено съгласие.

О, Боже! Издигни високо знамето на единството на човечеството!

О, Боже! Установи Най-великия Мир!
Съедини неразрушимо, о, Господи, в едно сърцата!

О, Ти, преблаги Отче, Боже! Развесели сърцата ни с благоуханието на Твоята любов. Проясни очите ни със светлината на Твоето Ръководство. Омай ушите ни с мелодията на Твоето Слово и подслони ни всички в Крепостта на Твоето Провидение.

Ти си Могъщият и Силният. Ти си Опрощаващият и Ти си Снизходителният съдник на слабостите на цялото човечество.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Човечество (#3475)

О Боже, Ти, Който си спуснал Своето великолепие над лъчезарната същност на хората, изливайки над тях сияйната светлина на познанието и ръководството и Си ги избрал измежду всичко сътворено за тази небесна милост, и Си ги накарал да обхванат всички неща, да разберат най-дълбоката им същност, и да разкрият техните загадки, извеждайки ги от мрака във видимия свят! “Той наистина показва Своето особено милосърдие към когото Си пожелае.”

О, Господи, помогни на Твоите обични да придобият знание и науки, и изкуства, и да разгадаят тайните, които са скътани в най-дълбоката същност на всички сътворени същества. Накарай ги да чуят скритите истини, записани и положени в сърцето на всеки. Нека да станат знаци на ръководство сред всички създания и проницателни лъчи на разума, разливащи своята светлина в този “първи живот”. Да бъдат предводители към Теб, водачи по Твоята пътека, вестители, подтикващи хората към Твоето Царство.

Ти наистина си Силният, Покровителят, Могъщият, Защитникът, Мощният, Най-великодушният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :