Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Храм-майка на запада
Храм-майка на запада (#3487)

О Боже, Боже мой! С разтуптяно сърце и облян в сълзи Те умолявам да подкрепиш всеки, който разходва енергията си за изграждането на този Дом и издигането на тази Сграда, в която Твоето име се споменава всяко утро и всяка вечер.

О, Боже! Изпрати божественото Си възнаграждение на всеки, който полага усилия да служи на това здание и се стреми да го издигне сред народите и религиите по света. Подкрепяй го във всяко добро дело, спомагащо за благосъстоянието на света. Отвори за него портите на богатството и изобилието и направи го наследник на съкровищата на Царството, които не загиват. Превърни го в знак на Твоите дарове сред хората и придай му сила чрез морето на Твоята щедрост и благодат, бушуващо с вълните на Твоето милосърдие и благодеяние. Наистина Ти си Щедрият, Милостивият и Благодетелният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :