Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Утрин
Утрин (#3467)

О Боже мой и мой Господарю! Аз съм Твоят слуга и синът на Твоя слуга. Аз станах от своето ложе тази утрин, когато Зорницата на Твоето единство грейна на Небосклона на Твоята воля и разля сиянието си над целия свят така, както бе предопределено в Книгите на Твоята Повеля.

Хвала Тебе, о, Боже мой, задето се събудихме за блясъка на светлината на Твоето познание. И изпрати над нас, о, Господи мой, онова, което ще ни даде възможност да не зависим от другиго освен от Теб и ще ни избави от всяка привързаност към каквото и да е освен към Теб. Отреди освен това за мен и за онези, които са ми свидни и за близките ми, мъже и жени, благата на този и на бъдния свят. И опази ни освен това чрез безграничната Си закрила, о, Ти, Възлюбеният на цялото творение и Желанието на цялата вселена, от онези, които Си направил да бъдат проявления на Злия вдъхновител, нашепващи в човешките гърди. Могъщ си Ти да вършиш туй, що пожелаеш. Ти си наистина Всемогъщият, Помощта в беда, Себесъщният.

Благослови, о, Господи, Боже мой, Онзи, Когото си поставил начело на най-прекрасните Си звания и чрез Когото Си отделил добрите от злите, и ни помогни милостиво да вършим онова, което Ти обичаш и желаеш. Благослови освен това, о, Боже мой, онези, които са Твоите Слова и Твоите Букви, и онези, които са насочили лица към Теб и са се обърнали към Твоя лик, и са се вслушали в Твоя Зов.

Ти си наистина Господарят и Царят на всички човешки създания и имаш власт над всичко.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Утрин (#3468)

Събудих се в подслона Ти, о, Боже мой, и нему, който търси този подслон, подобава да живее в Светилището на Твоята закрила и Крепостта на Твоята защита. Озари душата ми, о, Господи мой, с блясъка на Изгрева на Твоето Откровение, така както озари тялото ми с утринната светлина на Твоята благосклонност.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Утрин (#3469)

Тази утрин станах по Твое благоволение, о, Боже мой, и излязох от къщи, уповавайки се изцяло на Теб и осланяйки се на Твоите грижи. Затова изпрати над мен благодатта Си от небесата на Твоето милосърдие и ми позволи да се прибера в къщи здрав, така както ми позволи да изляза под Твоята закрила с мисли, насочени непрестанно към Теб.

Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Несравнимия, Всезнаещия, Премъдрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Утрин (#3470)

Отдавам възхвала към Теб, о, Боже мой, задето ме събуди от моята дрямка, изведе ме на бял свят, след като бях изчезнал и ме вдигна от съня ми. Събудих се тази утрин с лице насочено към блясъка на Зорницата на Твоето Откровение, чрез Която небесата на Твоята власт и могъщество бяха осветени, признавайки знаменията Ти, вярвайки в Твоята Книга и държейки се здраво за Твоето Въже.

Умолявам Те, в името на Твоята воля и съкрушителната сила на предопределението Ти, да направиш от онова, което ми разкри в съня ми, най-сигурната основа за замъците на Твоята любов, които са в сърцата на Твоите възлюбени и най-доброто средство за разкриването на знаците на Твоето благоволение и любящата Ти доброта.

Предопредели за мен чрез най-възвишеното Си Перо, о, Господи мой, благата на този и на бъдния свят. Свидетелствам, че в крепката Си длан Ти държиш юздите на всички неща. Ти ги променяш така, както пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Силния, Верния.

Ти си Този, Който чрез Своята повеля превръща унижението в слава, слабостта — в сила, безпомощността — в могъщество и съмнението — в увереност. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Благодетелния.

Ти не разочароваш онзи, който Те е потърсил, нито държиш настрана от Себе Си онзи, който Те е пожелал. Предопредели за мен това, което подобава на небесата на Твоето великодушие и океана на Твоята щедрост. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :