Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Тържество на делото
Тържество на делото (#3460)

Да се слави Твоето име, о, Господи, Боже мой! Мрак е покрил всяка земя и силите на злото са обхванали всички народи. Чрез тях обаче аз виждам блясъка на Твоята мъдрост и съзирам яркостта на светлината на провидението Ти.

Тези, които са отделени като със завеса от Теб, са си представили, че имат сила да угасят светлината Ти, да потушат Твоя огън и да спрат ветровете на благосклонността Ти. Не, и за това Твоята мощ ми е свидетел! Ако не беше всяко изпитание носител на мъдростта Ти и всяка болка средството на Твоето провидение, никой не би се осмелил да ни се противопостави, дори и силите на земята и небето да се бяха съюзили срещу нас. Ако разкриех чудните тайни на Твоята мъдрост, които лежат наяве пред мен, враговете Ти щяха да бъдат разбити на пух и прах.

И бъди възхвален тогава, о, Боже мой! Умолявам Те чрез Твоето Най-велико Име да събереш около Закона, който се лее от доброжелателността на волята Ти, тези, които те обичат и да им изпратиш онова, което ще увери техните сърца.

Могъщ си Ти да правиш каквото пожелаеш. Ти си наистина Помощта в беда, Себесъщният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Тържество на делото (#3461)

Слава Тебе, о, Господи, Ти, Който си вдъхнал живот на всички създания чрез силата на Своето повеление.

О, Господи! Помагай на онези, които са се отказали от всичко друго освен от Теб и дари ги с голяма победа. Спусни над тях, о, Господи, дружината на ангелите в небето и на земята и всичко, що е помежду им, за да помагат на Твоите раби, да ги облекчават и да им дават сили, да им помагат да постигнат успех, да ги подкрепят, да ги даряват със слава, да ги удостояват с почести и възвеличаване, да ги обогатяват и да направят така, че те да тържествуват с чудна победа.

Ти си техен Господ, Господът на небесата и на земята, Господът на всичките светове. Укрепи тази Вяра, о, Господи, чрез силата на тези раби и направи така, че те да надделеят над всички народи по света, защото те наистина са Твоите раби, които са се откъснали от всичко друго освен от Теб и Ти наистина си закрилникът на истинските вярващи.

Направи така, о, Господи, че техните сърца чрез верността към Твоята ненакърнима Вяра да станат по-силни от всичко в небесата и на земята и на всичко, що е помежду им; и укрепи, о, Господи, ръцете им с белезите на чудната Си сила, за да могат те да проявяват силата Ти пред погледа на цялото човечество.

-The Báb
-----------------------
Тържество на делото (#3462)

О Господи! Осигури бързия растеж на Дървото на Твоето божествено Единство; поливай го тогава, о, Господи, с преливащите води на Своето благоразположение и направи така, че преди откровенията на божественото Ти уверение то да роди такива плодове, каквито желаеш за Твоята прослава и въздигане, възхвалата Ти и благодарността към Теб; и да величае Твоето Име, да хвали единството на Твоята Същност и да благоговее пред Теб, тъй като всичко това лежи в крепката Ти длан, а не в дланта на другиго.

Огромна е благословеността на онези, с чиято кръв Ти си избрал да поливаш Дървото на Своето потвърждение и така да въздигаш Своето свято и неизменно Слово.

-The Báb
-----------------------
Тържество на делото (#3463)

О Господи! Дари с победа Своите търпеливи раби в дните Си, като ги дариш с подобаваща победа, тъй като те се стремяха към мъченичество в Твоята пътека. Спусни над тях това, което ще донесе утеха на техните умове, ще възрадва съкровената им същност, ще придаде увереност на техните сърца и спокойствие на техните тела и ще даде възможност на душите им да се въздигнат в присъствието на Бога, Най-въздигнатия, и да стигнат до върховния Рай и онези покои на славата, каквито си предопределил за хората, притежаващи истинското знание и добродетели. Наистина Ти познаваш всички, докато ние сме просто Твои слуги, Твои роби, Твои крепостници и Твои бедняци. Никой друг Господ освен Теб не призоваваме, о, Боже, Господи наш, нито умоляваме благословии или милосърдие от някого освен от Теб, о, Ти, Който си Богът на милостта за този и за следващия свят. Ние сме просто въплъщения на бедността, на нищетата, на безпомощността и на вечната гибел, докато цялото Твое Същество показва богатство, независимост, слава, великолепие и безгранично милосърдие.

Превърни отплатата ни, о, Господи, в онова, което добре Ти подобава от доброто на този и на следващия свят и от многообразните благини, които се простират от висините чак долу до земята.

Наистина Ти си нашият Господ и Господът на всичко. В Твоите ръце ние предаваме себе си, като жадуваме за нещата, които са свързани с Теб.

-The Báb
-----------------------
Тържество на делото (#3464)

О Господи! Дай възможност на всички народи по света да получат достъп до Рая на Твоята Вяра, така че никое създание да не остане извън границите на Твоето благоразположение.

От незапомнени времена Ти си имал сили да вършиш туй, що Те радва и си бил далеч над всичко, що желаеш.

-The Báb
-----------------------
Тържество на делото (#3465)

О Боже, Боже мой! Хвала Тебе за това, че си запалил огъня на божествената обич в Святото Дърво на върха на най-възвишената планина: онова дърво, което “не е нито на Изтока, нито на Запада” , онзи огън, който пламтял, докато пламъците му се издигнали нагоре до Небесното множество и от него тези същности доловили пътеводната светлина и извикали: “Наистина ние съзряхме огън на склона на планината Синай.”

О, Боже, Боже мой! Усилвай от ден на ден този

огън, докато неговият звук раздвижи цялата земя. О, Ти, Господи мой! Запали светлината на Твоята обич във всяко сърце, вдъхни в душите на хората духа на Твоето знание, зарадвай гърдите им със стиховете на единството Ти. Върни към живот онези, които пребивават в своите гробници, предупреди горделивия, разпространи щастието по целия свят, изпрати Твоите кристални води и в присъствието на проявения блясък подай на всички чашата, която е “калена в камфоровия фонтан”.

Наистина Ти си Дарителят, Опрощаващият, Вседаряващият. Наистина Ти си Милостивият, Състрадателният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Тържество на делото (#3466)

Той е Бог! О, Господи, Боже мой, Любими мой! Това са Твоите слуги, чули Гласа Ти, вслушали се в словото Ти и дочули Твоя Зов. Те повярваха в Теб, видяха Твоите чудеса, приеха доказателствата Ти и свидетелстваха за Твоите знаци. Те вървяха по пътищата Ти, следваха ръководството Ти, разкриваха тайните Ти, разгадаваха загадките в Книгата Ти, стиховете в Свитъците Ти и вестите на Твоите Писма и Послания. Те се вкопчиха за крайчеца на Твоята дреха и се държаха здраво за робата на Твоята светлина и величие. Стъпките им бяха укрепени в Завета Ти и сърцата им станаха непоколебими в Твоето Завещание. Господи! Запали в сърцата им пламъка на божественото Ти привличане и нека птицата на любовта и разбирателството запее в сърцата им. Нека те бъдат могъщи знамения, блестящи знамена и съвършени като Словото Ти. Възвиси чрез тях Своето Дело, развей знамената Си и оповести наблизо и далеч Своите чудеса. Направи чрез тях Словото Ти победоносно и укрепи мишците на Твоите обични. Развържи езиците им да славят Твоето Име и ги вдъхнови да следват святата Ти воля и желание. Озари лицата им в Своето Царство на светостта и направи радостта им съвършена, като им помогнеш да се вдигнат за победата на Делото Ти.

Господи! Ние сме слаби — укрепи ни, за да разпръснем аромата на Твоята Святост; бедни — обогати ни със съкровищата на Божественото Ти единство; голи — облечи ни с робата на Твоята благодат; грешници — прости ни греховете чрез благосклонността Ти, Твоето благоразположение и опрощение. Ти си наистина Подкрепящият, Помощникът, Благосклонният, Могъщият, Силният.

Безкрайно блажени са тези, които са непоколебими и твърди.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :