Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Събрания
Събрания (#3455)

О Ти, милостиви Боже! О, Ти, Който си могъщ и силен! О, Ти, преблаги Отче! Тези слуги са се събрали заедно, обръщайки се към Теб, молейки се пред Твоя праг, жадувайки за неизчерпаемите Ти блага от Твоето велико обещание. Те нямат друга цел освен Твоето благоразположение. Нямат друг стремеж освен да служат на света на човечеството.

О, Боже! Направи това събрание лъчезарно. Направи сърцата милостиви. Удостои ги с даровете на Светия Дух. Надари ги с небесна сила. Благослови ги с небесни намерения. Засили искреността им, така че с пълно смирение и разкаяние да могат да се обърнат към Твоето царство и да се отдадат на служене на човечеството. Нека всеки един да се превърне в лъчезарна свещ. Нека всеки да стане блестяща звезда. Нека всеки се разкраси и излъчва благоухание в царството Божие.

О, преблаги Отче! Дай ни от Своите блага. Бъди снизходителен към нашите недостатъци. Приюти ни под Твоята закрила. Забрави греховете ни. Изцели ни чрез милостта Си. Ние сме слаби, Ти си могъщ. Ние сме бедни, Ти си богат. Ние сме болни, Ти си Лекарят. Ние сме нуждаещи се; Ти си най-великодушен.

О, Боже! Дари ни с Твоето провидение. Ти си Силният. Ти си Дарителят. Ти си Благодетелят.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Събрания (#3456)

О Ти, преблаги Господи! Това са Твои слуги, които са се събрали на тази среща, обърнали са се към Царството Ти и се нуждаят от Твоите дарове и благодат. О, Ти, Боже! Прояви и направи ясни знаменията на Твоето единство, което е положено в самата същност на живота. Разкрий и разгърни добродетелите, които Си спотаил и скрил в тези човешки същества.

О, Боже! Ние сме като растения, а Твоята щедрост — като дъжда; освежи и накарай тези растения да растат чрез Твоя дар. Ние сме Твои слуги — освободи ни от оковите на материалното съществувание. Ние сме невежи — направи ни мъдри. Ние сме материални — дари ни с дух. Ние сме онеправдани — направи ни близки приятели на Твоите тайнства. Ние сме нуждаещи се — обогати и благослови ни от Твоята безгранична съкровищница. О, Боже! Съживи ни, дари ни взор, дай ни слух, приучи ни на житейските загадки, така че тайните на Твоето царство да ни се разкрият в този свят и да изявим Твоето единство. Всеки дар произлиза от Теб, всяко благоволение е Твое.

Ти си могъщ, Ти си силен. Ти си Даващият и Ти си Всещедрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Събрания (#3457)

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина тези слуги се обръщат към Теб, умолявайки Твоето милостиво царство. Наистина те са привлечени от Твоята святост и са възпламенени с огъня на Твоята любов, търсещи одобрение от чудесното Ти царство и надявайки се да бъдат приети в Твоите небесни селения. Наистина те копнеят за Твоите дарове, желаейки озарение от Слънцето на действителността. О, Господи! Направи ги блестящи лампи, щастливи знамения, плодоносни дръвчета и сияйни звезди. Нека се надигнат в служене на Теб и да са свързани с Теб чрез въжетата и връзките на Твоята любов, копнеейки за светлината на благосклонността Ти. О, Господи! Направи ги ръководни знаци, еталони на безсмъртното Ти царство, вълни на океана на Твоята милост, огледала за светлината на Твоето величие.

Наистина Ти си Щедрият. Наистина Ти си Милостивият. Наистина Ти си Най-скъпият, Възлюбеният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Събрания (#3458)

О Ти, опрощаващи Боже! Тези слуги се обръщат към Твоето царство и търсят Твоята милост и доброта. О, Боже! Направи сърцата им добри и чисти, за да станат достойни за Твоята любов. Очисти и пречисти духовете им, за да може светлината на Слънцето на действителността да засияе върху тях. Очисти и пречисти очите им, за да могат да съзрат Твоята светлина. Очисти и пречисти ушите им, за да могат да чуят зова на Твоето царство.

О, Господи! Наистина ние сме немощни, а Ти си могъщ. Наистина ние сме бедни, а Ти си богат. Ние сме търсещите, а Ти си Търсеният. О, Господи! Имай милост към нас и ни прости, надари ни с такива възможности и възприемчивост, че да сме достойни за Твоето благоволение и да бъдем привлечени към Царството Ти, да можем да пием дълбоко от животворната вода, да бъдем разпалени от огъня на любовта Ти и да бъдем възкресени чрез дъха на Светия Дух в този лъчезарен век.

О, Боже, Боже мой! Хвърли към това събрание погледа на любящата Си доброта. Съхрани всеки и всички под Твоята опека и закрила. Спусни над тези души небесните Си благословии. Потопи ги в океана на Твоята милост и ги съживи чрез дъха на Светия Дух.

О, Господи! Дари с милостивата Си подкрепа и одобрение това справедливо правителство. Тази страна лежи под приютяващата сянка на закрилата Ти и този народ Ти служи. О, Господи! Удостои ги с небесната Си щедрост и им отдай изобилно излиянията на Твоето милосърдие и благоволение. Позволи тази уважавана нация да се запази благородна и и` помогни да бъде допусната в царството Ти.

Ти си Силният, Всевишният, Милостивият и Ти си Великодушният, Благодетелният, Господарят на преизобилното благоволение.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Събрания (#3459)

О Божествено Провидение! Това събрание е съставено от Твои приятели, които са привлечени от красотата Ти и са разпалени от огъня на Твоята любов. Превърни тези души в небесни ангели, възкреси ги чрез дъха на Твоя Свети Дух, дай им сладкодумни езици и решителни сърца, дари ги с небесна сила и милосърдна чувствителност, накарай ги да станат радетели за единство на човешкия род и на делото за любов и съгласие в света на човечеството, така че страшният мрак на невежествените предразсъдъци да изчезне чрез светлината на Слънцето на Истината, този мрачен свят да стане просветен, това материално царство да поеме лъчите на духовния свят, тези различни цветове да се слеят в един и мелодията на възхвалата да се издигне към царството на Твоята святост.

Наистина Ти си Всевишният и Всемогъщият!
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :