Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Семейства
Семейства (#3451)

Моля за Твоята прошка, о, Боже мой, и умолявам опрощение по начина, по който Ти желаеш Твоите раби да се обръщат към Теб. Моля Те да ни пречистиш от грехове така, както подобава на Твоето Господство и да простиш на мен, на моите родители и на онези, които по Твоя преценка са влезли в обителта на обичта към Теб по начин, който е достоен за неземната Ти власт и добре подобава на славата на небесното Ти могъщество.

О, Боже мой! Ти вдъхнови душата Ми да отправи молба към Теб и ако не беше Ти, аз не бих Те призовал; Възхвален и прославен си Ти; отдавам Ти възхвала, тъй като ми разкри Себе Си и моля Те да ми простиш, тъй като не изпълних задължението си да Те позная и не съумях да вървя по пътеката на обичта към Теб.

-The Báb
-----------------------
Семейства (#3452)

Господи мой! Господи мой! Възхвалявам Те и Ти благодаря за всичко, с което Си облагодетелствал Своята скромна слугиня, Своята рабиня, умоляваща Те, защото наистина Ти си я напътствал към проявеното Ти Царство и Си я накарал да чуе възвишения Ти Зов в този несигурен свят и да съзре Твоите знамения, които доказват появата на победната Ти власт над всичко.

О, Господи мой, посвещавам това, което е в утробата ми, на Теб. Затова чрез Своето благоволение и щедрост направи то бъде достойно и честито чедо на Твоето Царство; да се развива и расте по предписанията на Твоето образование. Наистина Ти си Милостивият! Наистина Ти си Господарят на Великата благосклонност.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Семейства (#3453)

О Господи! В това Най-велико Изповедание Ти приемаш молитвата на децата в полза на техните родители. Това е един от особените неизчерпаеми дарове на това Изповедание. Затова, о, Ти, преблаги Господарю, приеми молбата на този Свой слуга пред прага на Твоята единственост и потопи неговия баща в океана на Твоето милосърдие, защото този син се е вдигнал, за да Ти отдаде служба и по всяко време полага усилия по пътя на обичта към Теб. Наистина Ти си Даващият, Прощаващият и Преблагият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Семейства (#3454)

О Боже, Боже мой! Тази Твоя слугиня Те призовава, вярвайки в Теб, обръщайки се към Теб, умолявайки Те да разпростреш небесната Си благодат над нея и да и` разкриеш Своите духовни загадки и да изпратиш над нея светлината на Своята Божествена Същност.

О, Господи мой! Нека очите на моя съпруг прогледнат. Зарадвай сърцето му със светлината на Твоето познание, притегли съзнанието му към сияйната Ти красота, ободри духа му, разкривайки Своето проявено великолепие.

О, Господи мой! Вдигни завесата от очите му. Излей над него изобилната Си щедрост, опияни го с виното на Твоята любов, направи го един от Своите ангели, чиито нозе крачат по тази земя, макар и душите им да се реят из небесните висоти. Нека той се превърне в блестяща лампа сред Твоя народ, сияеща със светлината на Твоята мъдрост.

Наистина ти си Свидният, Вечнодаряващият, Прещедрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :