Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Прошка
Прошка (#3444)

Аз съм онзи, о, Господи мой, който се е обърнал към Теб и е вложил своята надежда в чудесата на Твоето благоволение и проявленията на щедростта Ти. Моля Те да не позволиш да се отвърна разочарован от дверите на Твоята милост, нито да се примиря с онези Твои създания, които са отрекли Делото Ти.

Аз съм, о, Боже мой, Твоят слуга и синът на Твоя слуга. Познах Твоята истина в Твоите дни и насочих стъпките си към бреговете на Твоето единство, признавайки единствеността Ти, приемайки Твоята неделимост и надявайки се на Твоята прошка и снизхождение. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш; няма друг Бог освен Теб, Всеславния, Вечнопрощаващия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Прошка (#3445)

Ти ме виждаш, о, Господи мой, с лице обърнато към небесата на Твоята доброта и океана на Твоята благосклонност, отказал се от всичко друго освен от Теб. Моля Те, в името на великолепието на Слънцето на Твоето откровение на Синай и сиянието на Светилото на милостта Ти, което блести на небосклона на Твоето Име, Вечнопрощаващия, да ми дадеш Своята прошка и да имаш милост към мен. И отреди за мен чрез славното Си перо онова, което ще ме въздигне чрез Твоето Име в света на творението. Помогни ми, о, Господи мой, да се обърна към Теб и да се вслушам в гласа на Твоите възлюбени, които властелините на земята не са успели да омаломощят, а върховната власт на народите е била безсилна да откъсне от Теб и които, пристъпвайки към Теб, са казали: “Бог е нашият Господар, Господарят на всички, които са на небето, и всички, които са на земята!”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Прошка (#3446)

О Боже, Господи наш! Закриляй ни чрез милосърдието Си от всичко, което може да Ти е противно и удостои ни с това, което добре Ти подобава. Дай ни още от Своята благодат и благослови ни. Прости ни за нещата, които сме сторили, измий греховете ни и прости ни с великодушната Си прошка. Наистина Ти си Най-въздигнатият, Себесъщният.

Любящото Ти провидение обгърна всичко сътворено в небесата и на земята и прошката Ти надхвърли цялото сътворение. Твоя е върховната власт; в Твоите ръце са Царствата на Сътворението и Откровението; в дясната Си ръка Ти държиш всичко сътворено и в крепката Ти длан са определените мерки на опрощението. Ти прощаваш комуто пожелаеш сред Своите раби. Наистина Ти си Вечнопрощаващият, Вселюбещият. Абсолютно нищо не убягва от Твоето знание и няма нищо, което да е скрито от Теб.

О, Боже, Господи наш! Закриляй ни чрез силата на Своето могъщество, дай ни възможност да навлезем в Твоя чуден бушуващ океан и дари ни с това, което добре Ти приляга.

Ти си Върховният Владетел, Могъщият Вършител, Въздигнатият, Вселюбещият.

-The Báb
-----------------------
Прошка (#3447)

Хвала Тебе, о, Господи! Прости ни нашите грехове, имай милост към нас и дай ни възможност да се върнем при Теб. Не ни позволявай да разчитаме на нещо друго освен на Теб и дари ни чрез Своята щедрост това, което обичаш и желаеш и което добре Ти подобава. Въздигни мястото на онези, които истински са повярвали и прости им с великодушната Си прошка. Наистина Ти си Помощта в беда, Себесъщният.

-The Báb
-----------------------
Прошка (#3448)

Моля Те да ми простиш, о, Господи мой, за всяко споменаване освен споменаването Ти, за всяка възхвала освен възхвалата Ти, за всяко доволство освен доволството от близостта до Теб, за всяка наслада освен насладата от общуването с Теб, за всяка радост освен радостта от обичта към Теб и от Твоето благоразположение и за всички неща, отнасящи се до Мен, които нямат връзка с Теб, о, Ти, Който си Господът господен, Този, Който осигурява средствата и отключва вратите.

-The Báb
-----------------------
Прошка (#3449)

Слава Тебе, о, Боже! Как бих могъл да Те споменавам, когато Ти си пречистен от възхвалата на цялото човечество. Възвеличено да е Името Ти, о, Боже; Ти си Царят, Вечната Истина; Ти знаеш това, което е в небесата и на земята и при Теб трябва всички да се върнат. Ти спусна Своето божествено предопределено Откровение според ясна мярка. Възхвален си Ти, о, Господи! По Свое повеление Ти даряваш с победа, когото пожелаеш чрез войските на небето и на земята и на всичко, което съществува помежду им. Ти си Владетелят, Вечната Истина, Господът на несъкрушимото могъщество.

Прославен си Ти, о, Господи, Ти прощаваш по всяко време греховете на онези сред Твоите раби, които молят за Твоята прошка. Измий греховете ми и греховете на онези, които търсят Твоето опрощение в ранни зори и в късна доба, които не копнеят за нищо друго освен за Бога, които жертват всичко, с което Бог великодушно ги е дарил, които Ти отдават възхвала сутрин и вечер и които не са небрежни в своите задължения.

-The Báb
-----------------------
Прошка (#3450)

О Ти, опрощаващи Господи! Ти си подслонът за всички тези Твои слуги. Ти знаеш тайните и си осведомен за всичко. Ние сме всички немощни, а Ти си Могъщият, Всевишният. Всички сме грешни, а Ти си опрощаващият греховете, Милостивият, Състрадателният. О, Господи! Не се вглеждай в нашите недостатъци. Отнасяй се към нас според Своето милосърдие и доброта. Нашите недостатъци са много, но океанът на Твоето опрощение е безграничен. Слабостта ни е огромна, но доказателствата за Твоята подкрепа и помощ са явни. Затова подкрепяй ни и ни укрепи. Позволи ни да правим онова, което е достойно за Твоя свещен Праг. Просветли сърцата ни, дари ни с проницателни очи и внимателни уши. Възкреси мъртвия и изцели болния. Дари богатство на бедния и дай покой и сигурност на боязливия. Приеми ни в Своето царство и ни озари с пътеводната светлина. Ти си Силният и Всевишният. Ти си Щедрият. Ти си Милосърдният. Ти си Преблагият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :