Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Пости
Пости (#3482)

*В “Кетаб-е-Акдас” четем: “Заповядахме ви да се молите и да постите, щом достигнете пълнолетие; това е повелено от Бога, вашия Господ и Господ на вашите предци. ... Пътуващите, боледуващите, бременните или кърмачките не са длъжни да спазват Постите ... Въздържайте се от храна и питие от изгрев до залез слънце и внимавайте да не би желанието да ви лиши от тази благодат, която е посочена в Книгата.”

*Периодът за постите е от 2 до 20 март.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоя могъщ Знак и в името на разкриването на Твоята благосклонност сред хората, да не ме отпращаш от портата на града на Твоето присъствие и да не разочароваш надеждите, които съм вложил в проявленията на Твоята благосклонност сред създанията Ти. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоя най-сладък Глас и в името на най-възвишеното Ти Слово да ме приближаваш все по-близо до прага на Твоите двери и да не позволяваш да бъда отдалечен от сянката на милостта Ти и покрова на Твоята щедрост. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на блясъка на Твоето лъчезарно чело и сиянието на светлината на Твоя лик, който грее от най-възвишения хоризонт, да ме привлечеш чрез благоуханието на Твоята одежда и да ме накараш да пия от отбраното вино на словото Ти. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоята коса, която се движи през лицето Ти, така както най-възвишеното Ти перо се движи по страниците на Твоите Послания, разпръсквайки миризмата на мускуса на скритите значения над царството на Твоето сътворение, така да ме възправиш да служа на Твоето Дело, че да не падна обратно, нито да бъда възпрян от внушенията на онези, които са отправили дребнави възражения към Твоите знамения и са се отвърнали от Твоя лик. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в Името Ти, което Си направил Царя на Имената, чрез което всички на небето и на земята са били очаровани, да ми позволиш да се вгледам в Зорницата на Твоята Красота и да ми дадеш виното на Твоето слово. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Храма на Твоето величие върху най-възвишените предели и Покрова на Твоето Откровение на най-високите хълмове, да ми помогнеш милостиво да правя онова, което Твоята воля е пожелала и Твоята цел изявила. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Твоята Красота, която грее над хоризонта на вечността — Красота, пред която, щом тя се разкрие, царството на красотата се покланя в преклонение, възхвалявайки я със звънливи тонове, да позволиш да умра за всичко, което притежавам и да живея за всичко, принадлежащо на Теб. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на Проявлението на Твоето Име, Възлюбения, чрез когото сърцата на Твоите обожатели бяха погълнати и душите на всички, които живеят на земята се възвисиха, да ми помогнеш да Те споменувам сред Твоите създания и да Те величая сред Твоя народ. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на шумоленето на Божественото Лотосово дърво и шепота на ветровете на Твоето слово в царството на Твоите имена, да ме отдалечиш от всичко, което Твоята воля ненавижда и да ме приближиш до мястото, където Той, Който е Зорницата на Твоите знамения, е изгрял. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на тази Буква, която веднага щом е излязла от устата на Твоята воля, е накарала океаните да се разбушуват и ветровете да задухат, и плодовете да се появят, и дърветата да поникнат, и всички минали следи да изчезнат, и завесите да бъдат разкъсани, и тези, които са посветени на Теб, да се втурнат към светлината на образа на Техния Господар, Неограничавания, да ми разкриеш това, което лежи скрито в съкровищниците на Твоята мъдрост. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на огъня на обичта към Теб, която пропъди съня от очите на избраниците Ти и обичните Ти и в името на тяхното споменуване и възхвала към Теб в часа на зазоряване, да ме причислиш към тези, които са достигнали до онова, което Си изпратил в Своята Книга и проявил чрез Своята воля. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в името на светлината на Твоя образ, която накара тези, които са близо до Теб, да срещнат стрелите на Твоята заповед и посветилите се на Теб да се изправят по Твоята пътека пред мечовете на враговете Ти, да отредиш чрез най-възвишеното Си Перо за мен онова, което си определил за Твоите довереници и избраници. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

Умолявам Те, о, Боже мой, в Името Ти, чрез което Си чул зова на Своите любими и въздишките на тези, които копнеят за Теб, и плача на тези, които се наслаждават на близостта до Теб, и стенанията на тези, които са се посветили на Теб, и чрез което Си изпълнил желанията на онези, които са вложили своите надежди в Теб, и си удовлетворил техните желания чрез Своята благосклонност и Своята подкрепа, и в Името Ти, чрез което океанът на опрощението се е надигнал пред Твоя лик, и облаците на Твоята щедрост са се излели над слугите Ти, да определиш за всеки, който се е обърнал към Теб и е спазвал поста, определен от Теб, отплатата, отредена за онези, които не говорят освен с Твое позволение и които са изоставили всичко, притежавано от тях, по Твоята пътека и заради обичта им към Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на Теб самия и в името на Твоите знамения и ясните Ти знаци и греещата светлина на Зорницата на Твоята Красота и Клоните Ти, да заличиш прегрешенията на онези, които са се придържали към Твоите закони и са спазили онова, което Ти си им предписал в Твоята Книга. Ти ме виждаш, о, Боже мой, придържащ се към Твоето Име, Най-светия, Най-сияйния, Най-могъщия, Най-великия, Най-възвишения, Най-славния и вкопчил се в крайчеца на робата, за която са се държали всички на този свят и на бъдния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Пости (#3483)

Това са, о, Боже мой, дните през които Ти си заповядал на Твоите слуги да спазват поста. С него Си украсил предисловието на Книгата на Своите Закони, разкрита на Твоите създания и Си облякъл Съкровищниците на Заповедите Си пред очите на всички, които са на Твоето небе и на всички, които са на Твоята земя. Надарил Си всеки час от тези дни със специална добродетел, неразгадаема за всички освен за Теб, Чието знание обхваща всичко сътворено. Определил си също така за всяка душа част от тази добродетел в съгласие с Посланието на Своята повеля и Писанията на неотменното Си отсъждане. Всеки лист от тези Книги и Писания Си предназначил освен това за всеки един от народите и родовете на земята.

За пламенните Ти възлюбени си запазил според повелята Си за всяка утрин чашата на Твоето споменаване, о, Ти, Който си Владетелят на владетелите! Те са онези, които са били толкова опиянени от виното на Твоята многообразна мъдрост, че са изоставили леглата си в своя копнеж да те славословят и да величаят добродетелите Ти и са избягали от съня в своето желание да се приближат до Твоето присъствие и да споделят Твоята доброта. Очите им винаги са били насочени към Зората на любящата Ти благосклонност, а лицата им обърнати към Извора на Твоето вдъхновение. Излей от облаците на милостта Ти над нас и над тях онова, което подобава на небесата на Твоята щедрост и благосклонност.

Прославено да бъде Името Ти, о, Боже мой! Това е часът, когато Си отключил вратите на Своята щедрост пред лицата на Създанията Ти и широко Си отворил дверите на Своята нежна милост за всички обитатели на Твоята земя. Умолявам Те в името на всички, чиято кръв е била пролята по Твоята пътека, които в копнежа си по Теб са се освободили от всяка привързаност към което и да е от Твоите създания и които са били толкова увлечени от приятната наслада на Твоето вдъхновение, че всяка частица от телата им е запяла Твоята възхвала и е трептяла от споменуването Ти, да не ни отказваш нещата, които неотменно Си повелил в това Откровение — Откровение, чиято мощ е накарала всяко дърво да изрече онова, което Горящият Храст е обявил на Моисей, Който е говорил с Теб, Откровение, което е дало възможност на всяко незначително камъче да ехти отново с Твоята възхвала, както камъните Те прославяха през дните на Мохамед, Твоя Приятел.

Това са тези, о, Боже мой, на които Ти благосклонно си позволил да са приятели с Теб и да общуват с Онзи, Който е Проявителят на Теб самия. Ветровете на волята Ти ги разпръснаха надлъж и нашир, докато Ти ги събра заедно под Своята сянка и ги накара да влязат в пределите на Твоя двор. Сега, след като ги накара да живеят под сянката на покрова на Твоята милост, помогни им да достигнат онова, което подобава на едно такова величествено положение. Не допускай, о, Господарю мой, да бъдат причислени към онези, които, въпреки че се радват на близък достъп до Теб, са били възпрени от разпознаването на Твоя лик и които, въпреки че се срещат с Теб, са лишени от Твоето присъствие.

Това са Твоите слуги, о, Господарю мой, които са влезли с Теб в този Най-велик Затвор, които са спазили поста между неговите стени според онова, което Ти си им заповядал в Посланията на Твоето предопределение и в книгите на Твоето повеление. Затова изпрати над тях това, което изцяло ще ги пречисти от всичко, което Ти ненавиждаш, за да могат изцяло да бъдат посветени на Теб и да се откъснат напълно от всичко освен от Теб.

И излей над нас, о, Боже мой, онова, което подхожда на Твоята благосклонност и подобава на добротата Ти. И позволи ни, о, Боже мой, да живеем като Те споменуваме и да умрем с обич за Теб и ни дай подаръка на Своето присъствие в Твоите бъдни светове — светове, неразгадаеми за никой друг освен за Теб. Ти си нашият Господар и Господарят на всички светове, Богът на всички, които са на небето и на всички, които са на земята.

Ти виждаш, о, Боже мой, какво е сполетяло скъпите за Теб през дните Ти. Твоята слава ми е свидетел! Гласът на скръбта на избраниците Ти се е надигнал из Твоето царство. Някои бяха примамени от неверниците по земите Ти и те им попречиха да се доближат до Теб и да достигнат двора на Твоята слава. Други можаха да се доближат до Теб, но бяха възпрени да видят лика Ти. На други все пак им бе позволено да влязат в пределите на Твоя двор поради желанието им да Те погледнат, но те допуснаха завесите на въображението на Твоите създания и неправдите, причинени от потисниците сред Твоя народ, да застанат между тях и Теб.

Това е часът, о, Господарю мой, който Ти си направил да превъзхожда всеки друг час и Си го свързал с най-отбраните измежду Твоите създания. Умолявам Те, о, Боже Мой, в името на Теб самия и на тях, да повелиш през тази година онова, което ще въздигне Твоите възлюбени. Заповядай още повече през тази година това, което ще позволи на Слънцето на силата Ти да блесне ярко над хоризонта на Твоята слава и да освети чрез върховната Ти мощ целия свят.

Нека делото Ти победи, о, Господарю мой, и унижи враговете Ти. И определи за нас доброто на този живот и на бъдния. Ти си Истината, Който знае тайните. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Всещедрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Пости (#3484)

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Това са дните, през които Ти си заповядал на всички хора да спазват поста, за да може чрез него душите им да се очистят и да се освободят от всяка привързаност към когото и да е освен към Теб и от сърцата им да се извиси това, което е достойно за двора на Твоето величие и подобава на източника на откровението на единството Ти. Позволи, о, Господи мой, този пост да се превърне в река от животворна вода и да може да даде добродетелта, с която Ти си го надарил. Пречисти чрез него сърцата на Твоите слуги, на които злото на света не е успяло да попречи да се обърнат към прославеното Ти Име и които са останали равнодушни към шума и врявата на онези, които са отхвърлили Твоите най-сияйни знамения, придружили идването на Проявлението Ти, в Когото Си положил върховната Си власт, силата Си, Своето величие и слава. Това са слугите, които веднага щом Твоят зов ги достигна, се втурнаха към милостта Ти и не бяха възпрени от превратностите и случайностите на този свят, нито от каквато и да е човешка ограниченост.

Аз съм този, о, Боже мой, който свидетелства за Твоето единство, който приема целостта Ти, който се прекланя смирено пред откровенията на Твоето величие и който разпознава с наведено лице блясъка на светлината на Твоята върховна слава. Аз повярвах в Теб, след като Ти ми даде възможност да позная Твоята Същност, Когото Си разкрил за човешките очи чрез силата на Своята върховна власт и мощ. Към Него се обърнах, изцяло откъснат от всичко и държащ се здраво за въжето на даровете и благоволението Ти. Прегърнах Неговата истина и истината на всички изпратени Му удивителни закони и повели. Постих от обич към Теб и в изпълнение на заповедта Ти и прекъснах своя пост с Твоята възхвала на езика ми и в съгласие с желанието Ти. Не допускай, о, Господарю мой, да бъда причислен към онези, които са постили през деня, преклонили са се пред Твоя лик вечерта, а са отхвърлили Твоята истина, отказали са да повярват на знаменията Ти, оспорили са Твоите скрижали и са опорочили словата Ти.

Отвори, о, Господарю мой, очите ми и очите на всички тях, които са Те потърсили, за да можем да Те познаем с Твоите собствени очи. Такава е заповедта Ти, дадена ни в Книгата, изпратена от Теб на Онзи, Който Ти си избрал чрез Своето повеление, Когото Си отделил над всичките Ти създания за Своята благосклонност, Който Си намерил за добре да облечеш с върховната Си власт и към Когото си бил особено благосклонен и Си Му поверил Своето послание за Твоите хора. Затова бъди възхвален, о, Боже мой, тъй като Ти милостиво ни позволи да Го познаем и да приемем всичко, което Му е било изпратено и Си ни удостоил с честта да достигнем присъствието на Този, Когото Ти си обещал в Своята Книга и Посланията Си.

И Ти ме виждаш, о, Боже мой, с лице обърнато към Теб, придържащ се непоколебимо за въжето на Твоето милостиво провидение и щедрост и вкопчил се в крайчеца на нежната Ти милост и щедра благосклонност. Не унищожавай, моля Те, моите надежди да достигна до онова, което Ти си повелил за Своите слуги, обърнали се към пределите на Твоя двор и светилището на присъствието Ти и спазили поста заради обичта си към Теб. Признавам, о, Боже мой, че каквото и да произлезе от мен, е напълно недостойно за върховната Ти власт и не отговаря на Твоето величие. И все пак умолявам Те, в Името Ти, чрез което Си разкрил Самия Себе Си в славата на най-прекрасните Ти звания пред всички сътворени неща в това Откровение, с което чрез Твоето най-бляскаво Име Ти прояви красотата Си, да ми дадеш да пия от виното на милостта Ти и от чистото питие на Твоята благосклонност, които се леят от дясната ръка на волята Ти, за да мога така да насоча моя поглед към Теб и да бъда толкова откъснат от всичко освен от Теб, че светът и всичко, което е било създадено в него, да изглежда за мен като мимолетен ден, който Ти не си благоволил да създадеш.

Освен това умолявам Те, о, Боже мой, да излееш от небето на Своята воля и облаците на милостта Си онова, което ще ни очисти от зловонния дъх на прегрешенията ни, о, Ти, Който си нарекъл Себе Си Бог на милостта. Ти наистина си Най-могъщият, Всеславният, Благосклонният.

Не отхвърляй, о, Господарю мой, онзи, който се е обърнал към Теб и не позволявай онзи, който се е приближил до Теб, да бъде отстранен от Твоя двор. Не разбивай надеждите на смирения молител, който пламенно е протегнал ръцете си, търсейки Твоята благосклонност и благоволение и не лишавай искрените Ти слуги от чудесата на Твоята нежна милост и любяща доброта. Опрощаващ и Най-щедър си Ти, о, Господарю мой! Имаш власт да правиш каквото пожелаеш. Всички други освен Теб са безсилни пред откровенията на Твоята мощ, напълно объркани пред свидетелствата на богатството Ти, нищожни в сравнение с проявленията на Твоята върховна власт и лишени от всякаква сила, когато са изправени лице в лице със знаменията и признаците на Твоето могъщество. Какъв друг подслон има освен Теб, о, Господарю мой, в който да се скрия и къде има убежище, към което да се втурна? Не, силата на Твоята мощ ми е свидетел! Няма друг защитник освен Теб, нито място, където да избягам освен при Теб, нито подслон, който да търся, освен при Теб. Нека да вкуся, о, Господарю мой, божествената сладост от Твоето споменуване и възхвала. Кълна се в мощта ти! Всеки, който вкуси от тази сладост, ще освободи себе си от всякаква привързаност към света и всичко в него и ще насочи лицето си към Теб, пречистен от спомена за всеки друг освен за Теб.

Затова вдъхнови душата ми, о, Боже мой, с Твоето прекрасно споменуване, за да мога да прославя името Ти. Не ме причислявай към онези, които четат Твоите слова и не могат да намерят скрития Ти дар, който се съдържа в тях, както е заповядано от Теб и който вдъхва живот в душите на Твоите създания и сърцата на служителите Ти. Нека, о, Господарю мой, да бъда считан сред онези, които са били толкова развълнувани от сладкия аромат, разнесен в Твоите дни, че отдадоха живота си за Теб и се втурнаха към мястото на своята смърт в желанието си да зърнат красотата Ти и в копнежа си да достигнат Твоето присъствие. И ако някой им кажеше по техния път: “Накъде отивате?”, те щяха да отговорят: “Към Бога, Всепритежаващия, Помощника в беда, Себесъщния!”

Прегрешенията, извършени от онези, които са се отвърнали от Теб и са се държали надменно към Теб, са били безсилни да им попречат да Те обичат и да насочат лицата си към Теб, и да се обърнат към Твоята милост. Това са тези, които са благословени от Небесното войнство, които са прославени от обитателите на вечните Градове и над тях, от тези, на чиито чела Твоето най-висше перо е написало: “Ето тези — хората на Баха! Чрез тях е бил разпръснат блясъкът на светлината на напътствието.” Така е било отредено по Твоя повеля и според волята Ти в Посланието на неотменимата Ти заповед.

Затова провъзгласи, о, Боже мой, тяхното величие и величието на онези, които, докато са били живи или след смъртта си, са кръжали около тях. Дай им онова, което Си определил за праведните измежду Твоите създания. Могъщ си Ти да правиш всичко. Няма друг Бог освен Теб, Всесилния, Помощта в беда, Всемогъщия, Най-щедрия.

Не приключвай нашите пости с този пост, о, Господарю мой, нито заветите, които Си направил, с този завет. Приеми всичко, което сме извършили заради обичта ни към Теб и заради Твоето благоразположение и всичко, което сме оставили несвършено в резултат от нашето подчинение на злите ни и порочни желания. Позволи ни освен това да се придържаме непоколебимо към Твоята обич и доброжелателство и ни запази от злото на онези, които са Те отрекли и са отхвърлили Твоите най-сияйни знамения. Ти наистина си Господарят на този свят и на бъдния. Няма друг Бог освен Теб, Възвишения, Най-висшия.

Възхвали, о, Господи, Боже мой, Онзи, който е Първичната точка, Божествената Тайна, Невидимата Същност, Зората на Божествеността и Проявлението на Господството Ти, чрез Когото цялото знание на миналото и цялото знание на бъдещето бе направено понятно, чрез Когото перлите на Твоята скрита мъдрост бяха открити и тайната на скъпоценното Ти име разкрита, Когото Ти определи като Вестител на Онзи, чрез Чието име буквите на думата “бъди” са били свързани и обединени, чрез Когото Твоето величие, върховната Ти власт и мощта Ти бяха опознати, чрез Когото Твоите слова бяха изпратени и законите Ти ясно изразени, и знаците Ти разнесени и Словото Ти установено, чрез Когото сърцата на избраниците Ти бяха разкрити наяве и всички, които бяха на небето и всички, които бяха на земята, бяха събрани заедно, Когото Ти си нарекъл Али Мохамед в царството на Твоите имена и Духът на Духовете в Посланията на неоспоримата Си заповед, Когото Си облякъл в Твоето собствено звание, към Чието име всички други имена са били накарани по Твоя заповед и чрез силата на мощта Ти да се върнат и в Когото Си направил всички Твои качества и имена да достигнат крайното си съвършенство. На Него също така принадлежат онези имена, които лежат скрити в Твоите неопетнени храмове, в невидимия Ти свят и в Твоите свети градове.

Възхвали освен това тези, които са повярвали в Него и в знаците Му и са се обърнали към Него, измежду тези, които са потвърдили Твоето единство в Неговото Последно Проявление — Проявление, за което Той е споменавал в Посланията Си и в Книгите Си, и в Свещените Си Писания, и във всички прекрасни стихове, и във всички скъпоценни слова, спуснали се върху Него. Това е същото Проявление, Чийто завет Ти си Му заповядал да установи, преди Той да е установил Своя собствен завет. Той е Този, Когото Баянът възхвалява. В него Неговото съвършенство е възхвалено и истината Му — установена, и върховната Му власт — обявена, и Неговото Дело — завършено. Благословен е човекът, който се е обърнал към Него и е изпълнил нещата, които Той е заповядал, о, Ти, Който си Господарят на световете и Желанието на всички тях, които са Те познали.

Бъди възхвален, о, Боже мой, тъй като си ни помогнал да Го познаем и обичаме. Затова аз Те умолявам в името на Него и на Онези, Които са Изгревите на Твоята Божественост и Проявленията на господството Ти, и Съкровищниците на Твоето Откровение, и Хранилищата на вдъхновението Ти, да ни позволиш да Му служим и да Му се подчиняваме и да ни дадеш сили да станем помощници на Неговото Дело и да разпръснем враговете Му. Могъщ си Ти да направиш всичко, което пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеславния, Онзи, Чиято помощ търсят всички хора.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :