Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Послания за посещение
Послания за посещение (#3479)

Това послание се чете в Храмовете на Бахаулла и Баб. То също се използва често при отбелязване на Техни годишнини.

Възхвалата, която се яви от Твоята най-величествена Същност и славата, която изгря от Твоята най-сияйна Красота да бъдат с Теб, о, Ти, Който си Проявлението на Величие и Царят на Вечността, и Господарят на всички, които са на небето и на земята! Свидетелствам, че чрез Теб бяха разкрити върховната власт на Бога и Неговото владение, величието Му и Неговото великолепие и Зорниците на древния блясък разпръснаха своето сияние в небето на Твоята неотменна повеля, и красотата на Невидимия изгря на хоризонта на творението. Свидетелствам още, че само с едно движение на Твоето Перо, заповедта Ти “Бъди”, бе приведена в действие и скритата Божия Тайна бе разгласена, и всички същества бяха създадени, и всички Откровения бяха изпратени.

Свидетелствам още, че чрез Твоята красота бе разкрита красотата на Обожавания и чрез Твоя лик изгря ликът на Желания, и че чрез едничко Свое слово Ти реши измежду всички сътворени неща, като направи тези, които са Ти верни, да се издигнат до върха на славата, а неверниците да паднат в най-ниската бездна.

Свидетелствам, че този, който е познал Теб, е познал Бог, и този, достигнал Твоето присъствие, е достигнал до присъствието на Бог. Затова велико е щастието на онзи, който е повярвал в Теб и в Твоите знамения и се е смирил пред върховната Ти власт, и е бил удостоен с честта да се срещне с Теб, и е достигнал благоразположението на Твоята воля, кръжал е около Теб и е стоял пред Твоя Престол. Горко на онзи, който е прегрешил пред Теб, отрекъл Те е и е отхвърлил Твоите знаци, възпротивил се е на върховната Ти власт и се е изправил срещу Теб, възгордял се е пред Твоя лик и е оспорил свидетелствата Ти, избягал е от Твоята власт и владението Ти, и е причислен към неверниците, чиито имена са били вписани с пръстите на Твоята заповед върху свещените Ти послания.

Затова повей към мен, о, Боже мой и мой Възлюбени, от дясната ръка на Своята милост и любяща нежност свещените дихания на Твоята благосклонност, за да могат те да ме отведат от мен и от света към палатите на Твоята близост и присъствие. Могъщ си Ти да правиш онова, което Те удовлетворява. Ти наистина си най-висшият над всички неща.

Споменуването на Бог и Неговата възхвала, и Славата Му, и Неговото величие са за Теб, о, Ти, Който си Неговата Красота! Свидетелствам, че окото на сътворението не се е взирало в друг страдащ като Теб. Ти потопи дните на Своя живот в океана на нещастията. По едно време Ти беше във вериги и окови, след това бе заплашван от меча на враговете Ти. При все това Ти заповяда на всички хора да спазват онова, което Ти бе предписано от Този, Който е Всезнаещият, Премъдрият.

Нека духът ми бъде пожертван за злините, изстрадани от Теб и душата ми бъде изкупление за нещастията, Които си понесъл. Умолявам Бог, в името на Теб и на тези, чиито лица са били осветени с блясъка на светлината на Твоя образ, и които от обич към Теб са спазвали всичко, което им е заповядано, да премахне завесите, съществуващи между Теб и Твоите създания и да ми даде доброто на този свят и на бъдния. Ти наистина си Всемогъщият, Най-възвишеният, Всеславният, Всеопрощаващият, Най-състрадателният.

Благослови, о, Господи, Боже мой, Божественото Лотосово дърво и листата му, и клонките му, и стеблата му, и ствола му, и фиданките му, тъй като Твоите най-прекрасни имена ще останат и Твоите най-величествени качества ще пребъдат. И защити го от злото на нападателя и тълпите на потисниците. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният. Благослови също, о, Господи, Боже мой, Твоите слуги и слугини, които са достигнали до Теб. Ти наистина си Всещедрият, Чиято благосклонност е безгранична. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Най-щедрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Послания за посещение (#3480)

Следната молитва, разкрита от Абдул Баха се чете в Гробницата Му. Тя също може да се използва като лична молитва.

Който изрича тази молитва със скромност и пламенност, ще зарадва сърцето на този Слуга. Ще бъде наистина като среща лице в лице с Него.

Той е Всеславният! О, Господи, Боже мой! Смирен и облян в сълзи, аз вдигам умолително ръцете си към Теб и скривам своето лице в праха на този Твой Праг, издигнат над познанието на учените и възхвалата на всички, които Те прославят. Погледни благосклонно с очите на Своето милосърдие към Твоя слуга, скромен и смирен пред дверите Ти и го потопи в Океана на Твоята вечна благосклонност.

Господи! Той е един беден и смирен Твой слуга, омаян и умоляващ Те, пленник в Твоите ръце, пламенно молещ се на Теб, вярващ в Теб, облян в сълзи пред Твоя лик, призоваващ и умоляващ Те, казвайки:

О, Господи, Боже мой! Удостои ме с Твоята благосклонност да служа на възлюбените Ти, укрепи ме в службата ми към Теб, озари челото ми със светлината на преклонението в Твоя двор на светостта и на молитва към Твоето Царство на великолепие. Помогни ми да забравя за себе си пред божествения праг на Твоята врата и да се откъсна от всичко в Твоите свещени предели. Господи! Дай ми да пия от чашата на себеотрицанието; с неговата роба облечи ме; в неговия океан потопи ме. Направи ме прашинка по пътя на тези, които обичаш и нека жертвам душата си за земята, облагородена от стъпките на Твоите избраници по Твоята пътека, о, Господарю на Славата във Висините.

С тази молитва Твоят слуга се обръща към Теб с пукването на зората и падането на нощта. Изпълни съкровеното му желание, о, Господарю! Озари сърцето му, зарадвай гръдта му, запали светлината му, за да може да служи на Делото Ти и на Твоите слуги.

Ти си Дарителят, Милостивият, Най-щедрият, Снизходителният, Състрадателният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :