Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Послание за светия мореплавател
Послание за светия мореплавател (#3478)

Изучавайте Посланието за Светия Мореплавател, за да узнаете истината и разберете, че Благословената Красота е предсказал съвършено бъдещи събития. Нека тези, които разбират, внимават. -- Abdu’l-Baha

Той е Милостивият, Многообичаният! О, Свети Мореплавателю! Заповядай на своя ковчег на вечността да се появи пред Небесното Множество.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И нека ангелският дух влезе в Името на Бог, Всевишния.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Отвържи го, за да може да заплава в океана на славата,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би обитателите му ще достигнат убежището на близостта във вечното царство.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

След като достигнат свещения бряг, брега на пурпурните морета,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— заповядай им да излязат и достигнат това неземно невидимо състояние,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— състояние, в което Господ се появи в Пламъка на Своята Красота в безсмъртното дърво;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където въплъщенията на Неговото Дело се очистиха от себичността и страстта;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— около което Славата на Моисей заедно с вечните множества кръжи;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където Божията ръка беше извадена от Неговата пазва на Величие,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— там, където ковчегът на Делото стои неподвижно, въпреки че на обитателите му са разкрити всички божествени качества.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

О, Мореплавателю! Учи тези, които са в ковчега, на това, което ние те научихме зад тайнствената завеса,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би те няма да останат задълго на свещеното снежнобяло място,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— а ще се понесат на крилата на духа към онова състояние, което Господ е въздигнал над всяко споменаване в световете долу,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— ще полетят през пространството като щастливите птици в царството на вечното единение,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и ще узнаят тайните, скрити в Моретата на светлина.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те преминаха нивата на земните ограничения и достигнаха онова божествено единство — центъра на небесно ръководство.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те пожелаха да се издигнат до онова състояние, което Господ отреди да бъде над техните състояния.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг пламтящият метеор ги изхвърли надалеч от тези, които живеят в Царството на Неговото Присъствие,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и те чуха Гласа на Величието, извисен иззад незримата шатра във висините на Славата:

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— “О, ангели пазители! Върнете ги в тяхната обител в долния свят,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— защото те си поставиха за цел да се издигнат до онези висини, които крилата на небесния гълъб никога не са достигали;

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

“В този миг корабът на въображението остава неподвижен и това разумът на тези, които разбират, не може да схване.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг небесната дева погледна от своята възвишена обител,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!
— и с очи направи знак на Небесното Множество,
Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— изпълвайки със светлината на своя лик небето и земята.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И когато сиянието на нейната красота огря хората на праха,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— всички същества бяха разтърсени в тленните им гробове.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе зов, който никое ухо не е чувало през цялата вечност,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и така обяви: “В името на Господа! Този, чието сърце няма аромата на обичта към възвишения и славен арабски Младеж,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— не може нивга да се издигне до славата на най-висшето небе.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя призова при себе си една девойка от своите помощнички,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и и` заповяда: “Спусни се в простора от обителта на вечността,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и се насочи към онова, което те са скрили в дълбините на своите сърца.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Вдъхнеш ли аромата от дрехата на Младежа, който бе скрит в шатрата на светлината поради това, което сториха ръцете на злонамерените,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— надигни вик, така че всички жители на Райските обители, които са въплъщение на вечното богатство, да разберат и чуят,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— за да могат всички те да слязат от своите вечни покои и изпълнени с трепет,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— да целунат ръцете и краката им за това, че са се издигнали до висините на верността,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и може би те ще открият в своите роби аромата на Възлюбения.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг лицето на избраната девойка засия над небесните покои както светлината, която грее от лицето на Младежа над Неговото тленно тяло.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя се спусна с такава премяна, с която озари небесата и всичко, което е в тях.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тя се раздвижи и изпълни с благоухание всичко в земите на светостта и величието.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Когато достигна онова място, тя се изправи в целия си ръст в самото сърце на творението,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— и потърси да вдъхне техния аромат по време, което не знае нито начало, нито край.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тя не откри в тях онова, което желаеше и това наистина е един от Неговите чудни разкази.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе вик, заплака и се оттегли в собственото си място сред най-възвишената си обител.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава от устата и` излезе едно тайнствено слово, промълвено скрито от медения и` език.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

И надигна вик сред Небесното Множество и безсмъртните небесни деви:

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

“Кълна се в Господа! Аз не долових от тези празнословни претенденти полъха на Верността!

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Кълна се в Бога! Младежът е останал сам и изоставен в земята на заточението в ръцете на нечестивите.”

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Тогава тя нададе в себе си такъв вик, че Небесното Множество изкрещя и потръпна,

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

— а тя падна в праха и предаде Богу дух. Изглежда бе повикана и послуша Онзи, който я призова в Царството Небесно.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Възхвален да бъде Този, Който я създаде от същността на обичта в самото сърце на неговия възвишен рай!

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

В този миг небесните девици, върху чиито лица окото на нито един обитател на възвишения рай не е попадало, се втурнаха от своите покои.

Бъди възхвален, Господарю мой, Всеславният!

Те всички се събраха около нея и, о! намериха тялото и` паднало в праха.

Възхвален да бъде нашият Господар, Най-възвишеният!

И като видяха нейното състояние и разбраха едничко слово от разказа на Младежа, те откриха главите си, разкъсаха одеждите си, заудряха лицата си, забравиха радостта си, заплакаха и заудряха с ръце страните си и това наистина е едно от тайните мъчителни страдания.

Възхвален да бъде нашият Господар, Най-възвишеният!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :