Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Послание до ахмад
Послание до ахмад (#3476)

Тези ежедневни задължителни молитви, заедно с няколко други специални молитви, като например Лечителната молитва и Посланието до Ахмад, са били надарени от Бахаулла с особена сила и значение, и затова трябва да бъдат приети като такива и казвани от вярващите с безрезервна вяра и увереност, за да могат чрез тях те да влязат в по-близко общуване с Бога и да се отъждествят още по-пълно с Неговите закони и наставления. — Из писмо, написано от името на Шоги Ефенди

Той е Царят, Всезнаещият, Мъдрият! Чуй, Райският Славей лее свети и нежни песни в клоните на Дървото на вечността. Той съобщава на всички искрени души радостната вест за близостта на Бога и кани всички, които вярват в Божието Единство, да дойдат в двореца на Щедрия. Той носи на всички, които са разделени от Него, посланието, пратено от Бога, Царя, Славния, Несравнимия и води любящите към престола на светостта и към тази великолепна Красота.

Наистина това е Най-великата Красота, предвещана в Книгите на Пратениците, чрез която истината ще бъде разграничена от заблудата, и мъдростта на всяка заповед ще бъде изпитана. Наистина Той е Дървото на Живота, което ражда плодовете на Бога, Възвишения, Могъщия, Великия.

О, Ахмад! Бъди свидетел, че наистина Той е Бог и няма друг Бог освен Него, Царя, Покровителя, Несравнимия, Всемогъщия. И че Този, Когото Той е пратил с името Али1, е бил истинският Пратеник на Бога, Чиито заповеди всички следваме.

Кажи: О, хора, следвайте Божиите заповеди, дадени в Баяна от Славния, Мъдрия. Наистина Той е Царят на Пратениците и Неговата Книга е Книгата-Майка, трябва да го знаете.

Ето как Славеят отправя към теб Своя зов от този затвор. Той трябва да донесе само тази ясна вест. Нека, който иска, да остане глух за този съвет и нека, който желае, да последва пътя на своя Господар.

О, хора, ако вие отричате тези стихове, къде е вашето доказателство за вярата ви в Бога? Покажете го, о, сбор от неверници.

Но не, в името на Този, Който държи в ръката Си моята душа, те не могат и никога не ще успеят да сторят това дори и да се съберат, за да си помогнат един на друг.

О, Ахмад! Не забравяй Моите добрини през Моето отсъствие. Спомняй си за Моите дни през твоите дни и за Моето бедствие и заточение в този далечен затвор. И остани така твърд в обичта си към Мен, че нищо да не успее да разколебае сърцето ти, дори ако мечовете на враговете се стоварят върху теб, дори и ако небето и земята се вдигнат срещу теб.

Бъди за враговете Ми като жарък плам, а за Моите любими като река от вечен живот и не бъди от тези, които се съмняват.

И ако по Моя път огорченията се струпат върху теб от всички страни, и ако трябва да понесеш унижение заради обичта си към Мен, не се натъжавай.

Уповавай се на Бога, твоя Бог и Господ на твоите бащи. Защото хората се скитат по пътищата на заблудата, неспособни да видят Бога със своите собствени очи, нито да чуят Неговата Песен със собствените си уши. Така и ги намерихме, както ти самият си свидетел.

Така техните суеверия станаха преграда между тях и собствените им сърца и ги отклониха от пътищата на Бога, Всевишния, Великия.

Бъди сигурен, че този, който обърне гръб на тази Красота, се отвръща също от Пратениците на миналото и показва гордост към Бога во веки веков.

Научи добре това Послание, о, Ахмад. Пей го през твоите дни и не се отклонявай от него. Защото наистина Бог е отредил за този, който го пее, наградата за сто мъченичества и служба в двата свята. Ние ти даряваме тази благосклонност от Наша страна и милост от Нашето присъствие, за да можеш да бъдеш между благодарните.

За Бога! Ако някой е в беда или печал и прочете това Послание с абсолютна искреност, Бог ще разпръсне неговата тъга, ще разреши неговите трудности и ще отстрани неговите нещастия.

Наистина Той е Милостивият, Състрадателният. Слава на Бога, Господа на всички светове.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :