Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Помощ в изпитания
Помощ в изпитания (#3413)

Разсей тъгата ми чрез добрината и великодушието Си, о, Боже, Боже мой, и прогони мъката ми чрез господството и мощта Си. Ти ме виждаш, о, Боже мой, с лице обърнато към Теб в час, когато скърби са ме обградили от всички страни. Умолявам Те, о, Ти, Който си Господарят на всички същества и закриляш всички видими и невидими създания чрез Името Си, благодарение на което си покорил сърцата и душите на хората, и чрез вълните на Океана на милосърдието Си и великолепието на Зорницата на Твоята доброта да ме поставиш сред онези, на които нищо не е попречило да обърнат лице към Теб, о, Ти, Господарю на всички имена и Създателю на небесата.

Ти виждаш, о, Господи мой, нещата, които ме сполетяха в Твоите дни. Умолявам Те, в името на Този, Който е Зората на Твоите имена и Местоизгревът на Твоите качества, да отредиш за мен това, което ще ми даде възможност да се вдигна и да величая Твоите добродетели. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният, Който с готовност откликва на молитвите на всички хора!

И накрая, моля Те в името на светлината на Твоя лик да благословиш делата ми, да опростиш дълговете ми и да задоволиш нуждите ми. Ти си Този, за Чиято сила и власт е свидетелствал всеки език и Чието величие и върховенство е признало всяко проницателно сърце. Няма друг Бог освен Теб — Ти, Който чуваш и си готов да откликнеш.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Помощ в изпитания (#3414)

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на въздишките на тези, които Те обичат, и на сълзите, проливани от онези, които копнеят да Те познаят, да не оттегляш в Твоя Ден нежната Си милост от мен и да не ме лишаваш от мелодиите на Гълъба, който превъзнася Твоето единство пред светлината, сияеща от Твоя Лик. Аз съм този, който е сполетян от мъка, о, Господи! Виж ме — вкопчил се здраво в Твоето Име, Всепритежаващия. Аз съм този, който със сигурност ще погине; виж как се придържам към Твоето Име, Незагиващия. Затова умолявам Те, в името на Теб самия, Въздигнатия, Всевишния, да не ме оставяш на собственото ми “аз” и на желанията ми, породени от склонността към пороци. Хвани ръката ми с ръката на Твоята власт и ме измъкни от дълбините на моите приумици и напразни въображения, очисти ме от всичко това, което Ти е противно.

Накарай ме, освен това, да се обърна изцяло към Теб, да вложа цялото си доверие в Теб, да Те търся като мое Убежище и да се втурна към Твоя лик. Ти си наистина Този, Който чрез силата на Своята мощ прави това, което пожелае и чрез силата на Своята Воля заповядва, каквото реши. Никой не може да се противопостави на действието на Твоята повеля; никой не може да отклони пътя на Твоето предписание. Ти наистина си Всемогъщият, Всеславният, Най-щедрият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Помощ в изпитания (#3415)

Има ли друг Отстранител на трудности освен Бог? Кажи: Възхвален да е Бог! Той е Бог! Всички са Негови раби и всички се подчиняват на Неговата повеля!

-The Báb
-----------------------
Помощ в изпитания (#3416)

Кажи: Бог удовлетворява всички и над всичко и нищо в небесата или на земята освен Бог не удовлетворява. Наистина в самия Себе Си Той е Знаещият, Крепителят, Пълновластният.

-The Báb
-----------------------
Помощ в изпитания (#3417)

Умолявам Те в името на Твоето могъщество, о, Боже мой! Нека не ме сполита зло по време на изпитания и в мигове на небрежност напътвай стъпките ми право чрез Своето вдъхновение. Ти си Бог, имаш Ти власт да вършиш туй, що пожелаеш. Никой не може да се противопостави на Твоята Воля или да осуети Намерението Ти.

-The Báb
-----------------------
Помощ в изпитания (#3418)

О Господи! Ти си Отстранителят на всяко страдание и Разсейващият всяка болка. Ти си Този, Който прогонва всяка мъка и освобождава всеки роб, Избавителят на всяка душа. О, Господи! Избави ме чрез Своята милост и причисли ме сред онези Твои раби, които са постигнали спасение.

-The Báb
-----------------------
Помощ в изпитания (#3419)

О Господи, мой Бог и Пристанище в моята злочестина! Мой Щит и мой Подслон в моите неволи! Мой Приют и мое Убежище в час на нужда и мой Другар в моето уединение! Моя Утеха в моето страдание и мой любящ Приятел в моята самота! Отстранител на мъките от моите болки и Опрощаващ съдник на моите грехове!

Към Теб се обръщам с цялата си душа и Те моля горещо с цялото си сърце, ум и език да ме защитиш от всичко, което действа против волята Ти в кръговрата на Твоето божествено единство и да ме очистиш от всякакво осквернение, което би ми попречило да потърся, неопетнен и неомърсен, сянката на дървото на Твоята милост.

Смили се, о, Господарю, над слабия, излекувай болния, утоли изгарящата жажда.

Зарадвай гръдта, в която тлее огънят на Твоята любов и го разпали отново с пламъка на Твоята небесна обич и Твоя божествен дух.

Покрий дарохранителницата на божественото единство с покрова на светостта и постави на главата ми короната на Твоето благоволение.

Озари лицето ми с блясъка на небесното светило на Твоята добрина и ми помогни великодушно да свещенодействам пред Твоя свещен праг.

Направи сърцето ми да прелива от любов към Твоите създания и позволи ми да стана знак на Твоето милосърдие, символ на Твоята милост, радетел за помирение между Твоите възлюбени чеда, Твой предан поклонник, готов да Те възхвали, забравяйки себе си, но помнейки винаги онова, което Ти принадлежи.

О, Господи, Боже мой! Не ми отнемай нежния зефир на Твоето опрощение и Твоята милост и не ме лишавай от изворите на Твоята помощ и Твоето благоволение.

Допусни ме да свия гнездо под сянката на Твоите защитни криле и обгърни ме с погледа на Твоето всепокровителствено око.

Развържи езика ми, за да хвали името Ти сред Твоя народ, за да се извиси гласът ми на велики събори и да се излее от устните ми потокът на възхвалата към Теб.

Ти си наистина Милостивият, Прославеният, Силният, Всемогъщият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Помощ в изпитания (#3420)

Той е Състрадателният, Всещедрият! О, Господи, Боже мой! Ти ме виждаш, Ти ме познаваш; Ти си моето Пристанище и моят Подслон. На никой друг освен на Теб не съм се молил, нито ще се моля, по друг път освен по пътя на Твоята любов не съм вървял, нито ще вървя. В тъмната нощ на отчаянието окото ми се обръща очакващо и изпълнено с надежда към утрото на Твоята безгранична благосклонност и в часа на зазоряване моята унила душа се ободрява и укрепва при спомена за Твоята красота и Твоето съвършенство. Онзи, когото подпомага милостта на Твоето великодушие, макар и да е само една капка, ще се превърне в безбрежен океан и най-простият атом, който подкрепя излиянието на Твоята любвеобилност, ще светне като лъчезарна звезда.

Подслони под закрилата Си, о, Дух на чистота, Ти, Който си всещедрият Дарител, Твоя възторжен, въодушевен слуга. Помогни му в този свят на битието да остане непоколебим и твърд в Твоята любов и позволи на тази птица със счупено крило да достигне убежище и подслон в Твоето божествено гнездо, което си построил на небесното дърво.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Помощ в изпитания (#3421)

О Господи, Любими мой, Желание мое! Бъди ми другар в самотата и придружи ме в заточението. Отстрани моята печал. Помогни ми да се посветя на Твоята красота. Оттегли ме от всичко освен от Себе Си. Привлечи ме чрез благоуханието на светостта Си. Позволи ми да се присъединя в Царството Ти към онези, които са се откъснали от всичко освен от Теб, които копнеят да служат на Твоя свещен праг, които ратуват за Твоето Дело. Разреши ми да бъда една от слугините Ти, които са спечелили благосклонността Ти. Наистина Ти си Милостивият, Великодушният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :