Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Подкрепа и помощ
Подкрепа и помощ (#3408)

О Ти, Чийто лик е обект на моето преклонение, Чиято красота е моето светилище, Чиято обител е моята цел, Чиято възхвала е моята надежда, Чието провидение е моят спътник, Чиято обич е причина за моето съществуване, Чието споменаване е моята утеха, Чиято близост е моят копнеж, Чието присъствие е най-съкровеното ми желание и най-върховна цел, умолявам Те да не ме лишаваш от нещата, които Си отредил за избраните измежду Твоите слуги. Дари ме тогава с доброто на този и на бъдния свят.

Ти наистина си Царят на всички хора. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Най-щедрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Подкрепа и помощ (#3409)

Боже мой, мой Обожаеми, Царю мой, мое Желание! С какъв език мога да изразя благодарността си към Теб? Аз бях нехаещ, Ти ме събуди. Бях се отвърнал от Теб, Ти великодушно ми помогна да се обърна към Теб. Сякаш бях мъртъв, Ти ме съвзе с животворната вода. Бях повехнал, Ти ми възвърна живота с божествения поток на Твоето слово, който бликна от Перото на Всемилостивия.

О, Божие Провидение! Всичко съществуващо е рожба на Твоето изобилие; не го лишавай от водите на Своята щедрост и не го дръж настрана от океана на Своята милост. По всяко време и при всякакви обстоятелства аз Те умолявам да ме подкрепяш и да ми помагаш и търся предвечната Ти благодат от небесата на Твоето милосърдие. Ти си наистина Щедрият Господар и Най-висшият в царството на вечността.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Подкрепа и помощ (#3410)

Господи! Ние сме жалки, дари ни с благоволението Си, ние сме бедни, излей над нас част от океана на богатството Си, ние сме нуждаещи се, задоволи ни, ние сме унижени, дай ни от славата Си. Птиците в небето и зверовете в полето получават всеки ден храната си от Теб и всички същества се облагодетелстват от Твоите грижи и Твоето любящо благоволение.

Не лишавай това крехко създание от благотворната Си милост и подкрепи чрез мощта Си тази безпомощна душа с щедростта Си.

Дай ни насъщния хляб и задоволи по-пълно нуждите ни в живота, за да не зависим от другиго освен от Теб, за да се слеем изцяло с Теб, за да вървим по Твоите пътища и да разгласим Твоите тайни. Ти си Всемогъщият, Вселюбящият и Снабдителят на цялото човечество.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Подкрепа и помощ (#3411)

О Ти, преблаги Господарю! Ние сме слуги на Твоя Праг, приютили се до Твоята свещена Порта. Не търсим друго убежище освен този непоклатим стълб; не се обръщаме за подслон другаде освен към Твоята закрила. Защити ни, благослови ни, подкрепи ни, направи ни такива, че да обичаме само Твоето благоволение, да възхваляваме само Теб, да следваме единствено пътеката на истината, за да станем достатъчно богати и да се откажем от всичко освен от Теб, да получаваме своите дарове от морето на Твоето благодеяние, да се стремим винаги да величаем Твоето Дело и да разпространяваме сладкия Ти аромат надлъж и нашир, да забравим себе си и да бъдем погълнати само от Теб, да се отречем от всичко друго, завладени от Теб.

О, Ти, Снабдителю, о, Ти, Опростителю! Надари ни с Твоето милосърдие и любяща доброта, с Твоите дарове и подаръци. Подкрепяй ни, за да постигнем своята цел. Ти си Силният, Можещият, Знаещият, Виждащият; и наистина Ти си Щедрият, и наистина Ти си Всемилостивият, и наистина Ти си Вечнопрощаващият; Този, Комуто дължим покаяние, Този, Който прощава дори най-тежкия грях.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Подкрепа и помощ (#3412)

Не прибирай, о, Господи, празничната трапеза, която е била разпъната в Твое Име и не потушавай жаркия пламък, лумнал от неугасимия Ти огън. Не спирай потока от Твоята животворна вода, който бълбука с мелодията на Твоята слава и на спомена за Теб, не лишавай слугите Си от благоуханието на Твоя сладък мирис, от който лъха ароматът на Твоята обич.

Господи! Превърни печалните грижи на Твоите светци в спокойствие, техните лишения — в удобство, униженията им — в слава, тъгата им — в блажена радост, о, Ти, Който държиш в мощните Си длани юздите на цялото човечество!

Ти си наистина Едничкият, Единственият, Могъщият, Всезнаещият, Премъдрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :