Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Огнено послание
Огнено послание (#3477)
В Името на Бога, Най-древния, Най-великия.

Наистина сърцата на искрените са погълнати от огъня на раздялата: Къде е блясъкът на светлината на Твоя Лик, о, Възлюбени на световете?

Тези, които са близо до Теб, са били изоставени в тъмнината на самотата: Къде е заревото на утрото на срещата с Теб, о, Желание на световете?

Телата на Твоите възлюбени лежат обхванати от треска на далечни пясъци: Къде е океанът на Твоето присъствие, о, Омайнико на световете?

Копнеещи ръце са вдигнати към небето на Твоята благосклонност и щедрост: Къде са дъждовете на Твоите дарове, о, Откликващи на световете?

Неверниците са се надигнали и вършат своеволия отвред: Къде е заставящата мощ на Твоето повелително перо, о, Завоевателю на световете?

Лаят на кучета се чува от вси страни: Къде е горският лъв на Твоята мощ, о, Усмирителю на световете?

Студ е сковал цялото човечество: Къде е топлината на Твоята обич, о, Огън на световете?

Нещастието е достигнало връхната си точка: Къде са знаците на Твоята подкрепа, о, Спасение на световете?

Тъмнина е обгърнала повечето от народите: Къде е блясъкът на Твоето великолепие, о, Сияние на световете?

Вратовете на хората са протегнати от злоба: Къде са мечовете на Твоето отмъщение, о, Унищожителю на световете?

Унижението е достигнало най-низшата си дълбина: Къде са символите на Твоята слава, о, Слава на световете?

Скръб е опечалила Разкривателя на Твоето Име, Най-милосърдния: Къде е радостта от Изгрева на Твоето Откровение, о, Наслада на световете?

Страдание е сполетяло народите на земята: Къде са знамената на Твоето щастие, о, Радост на световете?

Ти виждаш Местоизгрева на Твоите Знаци, забулен от нечестиви внушения: Къде са пръстите на Твоята мощ, о, Сила на световете?

Мъчителна жажда е обхванала всички хора: Къде е реката на Твоята доброта, о, Милост на световете?

Алчност е пленила цялото човечество: Къде са олицетворенията на необвързаността, о, Господарю на световете?

Ти виждаш този Онеправдан самотен в заточение: Къде са небесните войнства на Твоята Заповед, о, Властелин на световете?

Аз съм изоставен в чужда земя: Къде са знаците на Твоята вярност, о, Упование на световете?

Агонията на смъртта е обхванала всички хора: Къде е приливът на Твоя океан на вечен живот, о, Живот на световете?

Шепотът на Сатаната е достигнал до всяко създание: Къде е метеорът на Твоя огън, о, Светлина на световете?

Опиянението от страстта е извратило голяма част от човечеството: Къде са зорниците на чистотата, о, Желание на световете?

Ти виждаш този Онеправдан покрит от булото на тиранията сред сирийци: Къде е блясъкът на Твоята изгряваща светлина, о, Светлина на световете?

Ти виждаш, че Ми е забранено да говоря: Тогава откъде ще извират Твоите мелодии, о, Славей на световете?

Повечето хора са изцяло погълнати от собственото си въображение и безполезни измислици: Къде са носителите на увереността в Теб, о, Уверителю на световете?

Баха потъва в море от изпитания: Къде е Ковчегът на Твоето спасение, о, Спасителю на световете?

Ти виждаш Зората на Твоето слово сред мрака на творението: Къде е слънцето на небето на Твоята благосклонност, о, Дарител на светлина на световете?

Лампите на истината и чистотата, на верността и честта, бяха загасени: Къде са знаците на Твоя отмъстителен гняв, о, Двигателна сила на световете?

Не можеш ли да видиш хора, които защитават Твоята същност или които размишляват над това, което Го сполетя по пътеката на обичта към Теб? Сега вече перото Ми замира, о, Възлюбени на световете.

Клоните на Божественото Лотосово дърво лежат скършени от стремителните вихри на съдбата: Къде са знамената на Твоята помощ, о, Защитник на световете?

Това Лице е скрито в праха на клеветата: Къде са повеите на Твоето състрадание, о, Милост на световете?

Робата на светостта е опетнена от измамните хора: Къде е одеянието на Твоята святост, о, Украсител на световете?

Морето на благоволението е неподвижно поради това, което ръцете на хората са извършили: Къде са вълните на Твоята доброта, о, Желание на световете?

Вратата, водеща към Божественото Присъствие е заключена от тиранията на Твоите врагове: Къде е ключът на Твоя дар, о, Ключар на световете?

Листата са пожълтели от отровните ветрове на размириците: Къде е проливният дъжд на облаците на Твоята доброта, о, Дарител на световете?

Вселената е затъмнена от праха на греха: Къде са повеите на Твоето опрощение, о, Опростителю на световете?

Този Младеж е сам в пуста земя: Къде е дъждът на Твоята небесна благосклонност, о, Дарителю на световете?

О, Върховно Перо, ние чухме най-сладкия Ти зов във вечното царство: Вслушай се в това, което Езикът на величието говори, о, Онеправдани на световете!

Ако не беше студът, как щеше да се разпространи топлината на Твоите слова, о, Обяснителю на световете?

Ако не бяха бедствията, как щеше да грее слънцето на Твоето търпение, о, Светлина на световете?

Не тъжи заради грешниците. Ти беше създаден, за да понасяш и издържаш, о, Търпение на световете.

Колко хубав бе Твоят изгрев на хоризонта на Завета сред подбудителите на размирици и Твоят копнеж по Бога, о, Обич на световете.

Чрез Теб знамето на независимостта бе побито на най-високите върхове и морето на добротата се разбушува, о, Възторг на световете.

Чрез Твоята самотност Слънцето на Единството изгря и чрез Твоето заточение земята на Обединението бе украсена. Бъди търпелив, о, Ти, Заточение на световете.

Ние направихме унижението одежда на славата и мъчението — украшение на Твоето тяло, о, Гордост на световете.

Ти виждаш, че сърцата са пълни с омраза, но Твое е правото да не обръщаш внимание, о, Ти, Който скриваш греховете на световете.

Когато мечовете проблясват, върви напред! Когато копието лети, настъпвай напред! О, Ти, Жертва на световете.

Ти ли оплакваш или аз да оплаквам? По-добре аз да ридая заради малочислеността на Твоите защитници, О, Ти, Който накара световете да заплачат.

Наистина Аз чух Твоя Зов, о, Всеславни Възлюбени, и сега лицето на Баха гори с пламъка на изпитанието и с огъня на сияйното Ти слово и Той с вяра се изправи на мястото на жертвоприношението, отправил взор към Твоето благоразположение, о, Разпоредител на световете.

О, Али Акбар, благодари на твоя Господар за това Послание, от което можеш да вдъхнеш аромата на Моята смиреност и знай какво Ни е сполетяло по пътя на Бог, Обожавания от всички светове.

Ако всички слуги прочетат и обмислят това, във вените им ще лумне огън, който ще запали световете.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :