Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Ноу руз
Ноу руз (#3485)

*Ноу Руз — 21 март, е първият ден от бахайската година.

Възхвален бъди, о, Боже мой, че нареди Ноу Руз да бъде празник за онези, които са спазили поста от любов към Теб и са се въздържали от всичко, което Ти е противно. Нека, о, Господарю мой, огънят на Твоята любов и топлината от поста, наложен от Теб, да ги възпламени в Твоето Дело и да ги накара да се отдадат на Твоята възхвала и Твоето споменуване.

Тъй като Ти ги украси, о, Господарю мой, с украшението на поста, предписан от Теб, украси ги също чрез Твоята милост и изобилна благосклонност и с украшението на Своето одобрение. Защото всички дела на хората зависят от Твоето доброжелание и са определени от Твоята заповед. Ако Ти приемеш онзи, който е нарушил поста, като този, който го е спазил, то такъв човек ще бъде смятан сред тези, които са спазвали поста от вечността. И ако Ти повелиш, че този, който е спазвал поста, го е нарушил, този човек ще бъде причислен към онези, които са омърсили Одеждата на Твоето Откровение и са отхвърлени далеч от кристалните води на този животворен Фонтан.

Ти си Този, чрез Когото е бил издигнат флагът “Възхвален си Ти в Твоите дела” и е било развято знамето “Следван си Ти в Твоите заповеди”. Извести на Своите слуги това Твое звание, о, Боже мой, за да могат да разберат, че ценността на всички неща зависи от Твоята повеля и Твоята дума, а добродетелта на всяко действие е определено от Твоето позволение и благоразположението на волята Ти и да признаят, че юздите на човешките дела са в ръцете на Твоето одобрение и Твоята заповед. Извести им това, за да не може нищо да ги отдели от Твоята Красота в тези дни, когато Христос възкликва: “Всички владения са Твои, о, Ти Отче на Духа (Иисус)”; и Твоят Приятел (Мохамед) издига глас: “Слава Тебе, о, Ти Най-Възлюбени, за това, че си открил Своята Красота и Си записал за Твоите избраници онова, което ще ги накара да достигнат мястото на откровението на Твоето Най-Велико Име, заради което всички народи са ридали освен тези, които са се освободили от всичко друго освен от Теб и са се обърнали към Този, Който е Проявлението на Теб Самия и Изявата на Твоите качества.”

Този, Който е Твоят Клон и всички Твои спътници, о, Господарю мой, днес прекратиха своя пост, след като го спазваха в подстъпите на Твоя Двор и в тяхното желание да Те удовлетворят. Отреди за Него и за тях, и за всички онези, които са достигнали Твоето присъствие през тези дни, всичко добро, което Си предопределил в Своята Книга. И предостави им това, което ще им е от полза и в този, и в отвъдния живот.

Ти си наистина Всезнаещият, Премъдрият.
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :