Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Непоколебимост в завета
Непоколебимост в завета (#3403)

Слава Тебе, о, Царю на вечността, Създателю на народите и Ваятелю на всяка тленна кост! Моля Те в Името, чрез което призова цялото човечество към небосклона на Своето великолепие и блясък и напъти слугите Си към двора на Своето милосърдие и благосклонност, да ме причислиш сред онези, които са се освободили от всичко освен от Теб, насочили са се към Теб и не са били възпирани от предопределените от Теб беди да се обръщат към Твоите дарове.

Хванал съм се, о, Господи мой, за дръжката на Твоята доброта и съм се вкопчил здраво в крайчеца на робата на Твоето благоволение. Затова изпрати над мен от облаците на Своята щедрост онова, което ще ме пречисти от спомена за всеки освен от Теб и ще ми даде възможност да се обърна към Този, Който е Предмет на преклонение за цялото човечество, срещу Когото се опълчиха подстрекателите на размирици, нарушили Твоя Завет и проявяващи неверие в Теб и в Твоите знамения.

Не ми отказвай, о, Господи мой, благоуханието на Твоята одежда в дните Ти и не ме лишавай от повеите на Твоето откровение при появата на лъчите от светлината на Твоя лик. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш. Нищо не може да устои на Твоята воля, нито да осуети предопределеното от Теб чрез Твоята сила.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Премъдрия.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост в завета (#3404)
Той е Могъщият, Опрощаващият, Състрадателният!

О, Боже, Боже мой! Ти виждаш слугите Си в бездната на проклятието и греха; къде е Твоята светлина на божествено ръководство, о, Ти, Желание на света? Ти познаваш тяхната безпомощност и немощ; къде е силата Ти, о, Ти, в Чиято власт е положено могъществото на небето и земята?

Моля Те, о, Господи, Боже мой, в името на великолепието на светлината от любящата Ти доброта и талазите на океана на Твоето познание и мъдрост, и в Името на Словото Ти, чрез което Си завладял народите на Твоето царство, да позволиш да бъда един от онези, които са съблюдавали повелята Ти в Твоята Книга. И отреди за мен това, което Си отредил за Своите довереници, тези, които са отпили жадно от потира на Твоята щедрост виното на божествено вдъхновение и са се втурнали да изпълняват волята Ти и да съблюдават Твоя Завет и Завещание. Силен си Ти да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

Повели за мен, в името на Твоята доброта, о, Господи, онова, което ще ме облагодетелства в този и в бъдния свят и ще ме привлече близо до Теб, о, Ти, Който си Господарят на всички хора. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Могъщия, Прославения.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост в завета (#3405)

Направи непоколебими стъпките ни по Твоята пътека, о, Господи и укрепи сърцата ни в покорството ни пред Теб. Насочи лицата ни към красотата на Твоята единственост и зарадвай душите ни със знаменията на божественото Ти единство. Украси телата ни с одеждата на Твоята доброта и махни от очите ни булото на греха и дай ни потира на Своето милосърдие; за да може съкровената същност на всички да Те възпее и възхвали пред откровението на Твоето величие. Разкрий тогава Себе си, о, Господи, чрез милостивото Си слово и тайнството на божествената Ти същност, така че светият възторг на молитвата да изпълни душите ни — молитва, която ще се издигне над словата и буквите и ще надхвърли произнасянето на срички и звуци, така че всичко да се слее в небитието пред проявлението на Твоето великолепие.

Господи! Това са слуги, останали твърди и непоколебими в Твоя Завет и Твоето Завещание, хванали се здраво за въжето на постоянството в Твоето Дело и вкопчили се в крайчеца на робата на великолепието Ти. Помогни им, о, Господи, чрез милосърдието Си, подкрепи ги със Своята сила и укрепи мишците им в подчинението им към Теб.

Ти си Опростителят, Милостивият.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Непоколебимост в завета (#3406)

О състрадателни Боже! Благодаря Ти, че ме разбуди и ме накара да се осъзная. Ти ми даде виждащи очи и ме надари с чуващи уши, поведе ме към Твоето царство и ме упъти към Твоята пътека. Показа ми правия път и ме накара да вляза в спасителната обител. О, Боже! Запази постоянството ми и ме направи непоколебим и предан. Предпазвай ме от жестоки изпитания и ме запази и защити в здраво укрепената крепост на Твоя Завет и Завещание. Ти си Силният. Ти си Виждащият. Ти си Чуващият.

О, Ти, Състрадателни Боже. Дари ме със сърце, което като огледало да бъде озарено със светлината на Твоята любов и ме удостои с помисли, които чрез духовната благодат да превърнат този свят в розова градина.

Ти си Състрадателният, Милостивият. Ти си Великият Благодетелен Бог.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Непоколебимост в завета (#3407)

О Господи мой и Надеждо моя! Помогни на обичните Ти да бъдат непоколебими в Твоя могъщ Завет, да останат верни на изявеното Ти Дело и да изпълняват заповедите, които Си постановил за тях в Своята Книга на Великолепието; за да станат знамена на ръководство и светилници на Небесното войнство, извори на Твоята безкрайна мъдрост и пътеводни звезди, светещи от божественото небе.

Наистина Ти си Непобедимият, Всемогъщият, Всесилният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :