Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Непоколебимост
Непоколебимост (#3422)

Прославено да е Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на силата Ти, която е обхванала всичко сътворено и в името на върховната Ти власт, която превъзхожда цялото творение, и в името на Словото Ти, което е скрито в мъдростта Ти и чрез което си създал Твоето небе и Твоята земя, да ни дадеш възможност да бъдем непоколебими в любовта си към Теб и в покорството си пред Твоето желание, да насочим своя взор към Твоя лик и да Те славословим. Вдъхни ни сили освен това, о, Боже мой, за да разнесем навред знаменията Ти сред Твоите създания и да пазим Вярата Ти в Твоето Царство. Ти си съществувал вечно, независимо от споменаването на което и да е от Твоите създания и ще останеш какъвто си во веки веков.

В Теб вложих цялото си доверие, към Теб обърнах лицето си, вкопчих се здраво във въжето на любящото Ти провидение и се втурнах към сянката на Твоето милосърдие. Не ме пропъждай от Своя праг като разочарован, о, Боже мой, и не ми отказвай Своето благоволение, защото аз търся само Теб. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Най-щедрия.

Слава Тебе, о, Ти, Който си Възлюбеният на онези, които са Те познали.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост (#3423)

О Ти, Чиято близост е моето желание, Чието присъствие е моята надежда, Чието споменаване е моето жадуване, Чийто славен дворец е моята цел, Чийто дом е моето стремление, Чието име е моето изцеление, Чиято любов е сиянието на моето сърце, служенето на Когото е най-висшият ми стремеж! Умолявам Те в Твоето Име, чрез което Си позволил на онези, които са те познали, да се извисят до най-върховните висоти на познанието за Теб и Си дал възможност на онези, които искрено Ти се прекланят, да се издигат в околностите на двореца на Светите Ти благодеяния, да ми помогнеш да се обърна към Твоя лик, да насоча своя поглед към Теб и да говоря за Твоята слава.

Аз съм този, о, Господи мой, който е забравил всичко друго освен Теб и се е обърнал към Зората на Твоето милосърдие, който се е отказал от всичко освен от Теб в надеждата да се доближи до Твоя двор. И виж ме — с очи, вдигнати към Престола, който сияе с великолепието на светлината от Твоя Лик. Изпрати над мен, о, мой Възлюбени, онова, което ще ми позволи да съм непоколебим в Твоето Дело, така че съмненията на неверниците да не могат да ми попречат да се обърна към Теб.

Ти си наистина Богът на Силата, Помощта в беда, Всеславният, Всемогъщият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост (#3424)

О Боже, Боже мой! Обърнах се с разкаяние към Теб и наистина Ти си Опрощаващият, Състрадателният.

О, Боже, Боже мой! Върнах се при Теб и наистина Ти си Вечнопрощаващият, Милостивият.

О, Боже, Боже мой! Вкопчих се о, въжето на Твоята доброта и в Теб е съкровищницата на всичко, което е на небето и на земята.

О, Боже, Боже мой! Затекох се към Теб и наистина Ти си Прощаващият, Господарят на преизобилното милосърдие.

О, Боже, Боже мой! Жадувам за небесното вино на Твоето милосърдие и наистина Ти си Даващият, Щедрият, Милостивият, Всемогъщият.

О, Боже, Боже мой! Свидетелствам, че си разкрил Своето Дело, изпълнил си Своето обещание и си изпратил от небесата на Твоето милосърдие онова, което привлича към Теб сърцата на Твоите избрани. Блазе на онзи, който се е хванал здраво за Твоето яко въже и се е вкопчил в крайчеца на блестящата Ти роба!

Моля Те, о, Господарю на всичко съществуващо и Царю на видимото и невидимото, в името на Твоята сила, Твоето величие и Твоята върховна власт, да позволиш името ми да бъде записано чрез славното Ти перо сред преданите, сред онези, на които свитъците на грешниците не могат да попречат да се обърнат към светлината на Твоя образ, о, чуващият молитви, откликващият на молитви Боже!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост (#3425)

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в името на Този, Който е Най-великото Ти Име, Който е бил жестоко измъчван от онези Твои създания, които са отрекли Твоята истина и Който е бил обграден от скърби, които никой език не може да опише, да ми позволиш да Те споменавам и да Те възхвалявам в тези дни, когато всички са се отвърнали от Твоята красота, спорят с Теб и са се отвърнали презрително от Този, Който е Проявителят на Твоето Дело. Няма никой, о, Господи мой, който да Ти помогне, освен Ти Самият и няма никаква сила, която да Те подкрепи, освен Твоята Собствена.

Умолявам Те да ми дадеш възможност да остана непоколебим в обичта си към Теб и в споменаването Ти. Това наистина е в моите възможности и Ти си Този, Който знае всичко, което е в мен. Ти наистина си знаещ, осведомен за всичко. Не ме лишавай, о, Господи мой, от великолепието на светлината на Твоя лик, чийто блясък е осветил целия свят. Няма друг Бог освен Теб, Най-силния, Всеславния, Вечнопрощаващия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Непоколебимост (#3426)

Хвала Тебе, о, Господи, мой Превъзлюбени! Направи ме непоколебим в Твоето Дело и направи така, че да мога да бъда причислен сред онези, които не са нарушили Твоя Завет, нито са следвали боговете на собственото си налудничаво въображение. Дай ми възможност тогава да се сдобия с престола на истината в Твоето присъствие, дари ме с белега на Твоята милост и позволи ми да се присъединя към онези сред Твоите раби, които не ще изпитват страх, нито ще бъдат обхванати от мъка.

Не ме оставяй на самия себе си, о, Господи мой, не ме лишавай от признаването на Този, Който е Проявлението на самия Теб, нито ме причислявай към онези, които са се отвърнали от Твоето свято присъствие. Включи ме, о, Боже мой, към онези, които са облагодетелствани да спрат погледа си върху Твоята Красота и които изпитват такава наслада в това, че не биха заменили и едничък миг от това с господството на царството на небесата и земята или с цялото владение на сътворението. Имай милост към мен, о, Господи, в тези дни, когато народите на Твоята земя съгрешиха жестоко; снабди ме тогава, о, Боже мой, с онова, което е добро и пристойно по Твоя преценка. Ти си наистина Всемогъщият, Милосърдният, Благодатният, Вечнопрощаващият.

Направи така, о, Боже мой, че да не бъда причислен сред онези, чиито уши са глухи, чиито очи са слепи, чиито езици са безмълвни и чиито сърца не са съумели да проумеят. Избави ме, о, Господи, от огъня на невежеството и на себичното желание, позволи ми да бъда приет в покрайнините на неземната Ти милост и спусни над мен онова, което си отредил за Твоите избраници. Властен си Ти да вършиш туй, що пожелаеш. Наистина Ти си Помощта в беда, Себесъщният.

-The Báb
-----------------------
Непоколебимост (#3427)

Възхвален и прославен си Ти, о, Боже! Направи така, че денят на достигането до святото Ти присъствие бързо да наближи. Зарадвай сърцата ни чрез силата на Своята обич и благоразположение и дари ни с упоритост, за да можем с готовност да се покорим на Твоята Воля и Твоята Наредба. Наистина Твоето знание обгръща всичките неща, които си създал или ще създадеш и небесното Ти могъщество превъзхожда всичко, на което си вдъхнал или ще вдъхнеш живот. Няма друг, на когото да се прекланяме освен на Теб, няма друг, който да бъде желан освен Теб, няма друг пред когото да благоговеем освен пред Теб и няма нищо, което да любим освен Твоето благоразположение.

Наистина Ти си върховният Управник, Безусловната Истина, Помощта в беда, Себесъщният.

-The Báb
-----------------------
Непоколебимост (#3428)

О Господи, Боже мой! Помогни на Твоите любими да бъдат твърди в Твоята Вяра, да вървят по Твоите пътища, да бъдат непоколебими в Твоето Дело. Дай им Своята благосклонност, за да издържат на пристъпите на себичността и страстта, да следват светлината на божественото ръководство. Ти си Силният, Милостивият, Себесъщният, Дарителят, Състрадателният, Всемогъщият, Всещедрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Непоколебимост (#3429)

О Ти, Боже мой, Който направляваш търсещите към правия път, Който избавяш загубилата се и сляпа душа от пустинята на вечната смърт, Ти, Който надаряваш верния с големи дарове и благосклонност, Който пазиш изплашения в Своето непревземаемо убежище, Който откликваш от Своя всевишен небосклон на зова на онези, които викат към Теб. Хвала Тебе, о, Господарю мой! Ти изведе объркалите се от смъртта на неверието и доведе онези, които са се приближили към Теб, до крайната цел; зарадва убедените сред Твоите служители, задоволявайки най-лелеяните им желания и от Своето Царство на красотата отвори пред лицата на онези, които копнеят за Теб, портите на новото единение; спаси ги от огъня на лишаването и загубването, така че те се втурнаха към Теб, достигнаха Твоето присъствие, пристигнаха при гостоприемните Ти двери и получиха изобилни дарове.

О, Господарю мой, те са ожаднели, Ти издигаш до пресъхналите им устни водите на новото обединение. О, Грижовни, Даряващи, Ти успокояваш болката им с балсама на Твоята щедрост и милосърдие и изцеляваш болестите им с най-силното лекарство на Твоето състрадание. О, Господи, затвърди стъпките им по правия Ти път, направи широко за тях игленото ухо и ги накарай, облечени в царствени роби, да вървят в слава во веки веков.

Наистина Ти си Великодушният, Вечнодаряващият, Скъпоценният, Прещедрият. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Силния, Високопоставения, Победителя.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :