Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Необвързаност
Необвързаност (#3394)

Позволи ми, о, Боже мой, да се доближа до Теб и да живея в околностите на Твоя двор, защото отдалечеността от Теб почти изцяло ме погълна. Нека да почивам под сянката на крилете на Твоето милосърдие, защото пламъкът на раздялата ми с Теб е разтопил сърцето ми. Приближи ме до реката, която е животът наистина, защото душата ми изгаря от жажда, търсейки Те непрестанно. О, Боже мой, въздишките ми изразяват горчивината на моето страдание, а сълзите, които роня, свидетелстват за обичта ми към Теб.

Умолявам Те в името на възхвалата, чрез която възхваляваш Себе си, и на славата, чрез която прославяш собствената Си същност, да ни причислиш към тези, които са Те познали и са признали в Твоите дни върховната Ти власт. Помогни ни освен това о, Боже мой, да отпием дълбоко от милостивите шепи животворните води на Твоята любяща доброта, за да забравим напълно всичко друго освен Теб и да сме изцяло заети с мисълта за Теб. Ти имаш властта да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Помощта в беда, Себесъщния.

Прославено да бъде Името Ти, о, Ти, Който си Царят на всички царе!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Необвързаност (#3395)

Прославен си Ти, о, Боже мой! Благодаря Ти затова, че ми показа Този, Който е Зората на Твоята милост, Изгрева на Твоето милосърдие и Съкровищницата на Твоето Дело. Умолявам Те в Името Ти, чрез Което лицата на приближените до Теб пребледняват, а сърцата на преданите Ти полетяват към Теб, да ми помогнеш по всяко време и при всякакви обстоятелства да се придържам към въжето Ти, да се освободя от всякаква привързаност към който и да е, освен към Теб, да държа погледа си насочен към небосклона на Твоето откровение и да осъществя това, което си ми предписал в Твоите Послания.

О, Господи мой, облечи и тялото, и душата ми с одеждата на Твоето благодеяние и любящата Ти доброта. Предпази ме от всичко, което може да Ти е противно и помогни милостиво на мен и на моите близки да Ти се подчиняваме и да избягваме това, което може да породи каквото и да е зло или порочно желание в мен.

Ти наистина си Господарят на цялото човечество и Владетелят на този свят и на бъдния. Няма друг Бог освен Теб, Всезнаещия, Премъдрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Необвързаност (#3396)

Възхвалено да бъде името Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на благоуханието на Одеждата на Твоята благосклонност, което се разнесе сред цялото сътворение според Твоята повеля и в съгласие с Твоето желание; и в името на Зорницата на Твоята воля, която засия ярко на небосклона на Твоята милост, чрез силата на Твоето могъщество и власт да заличиш от сърцето ми всички налудничави приумици и празни представи, за да се обърна с цялата си любов към Теб, о, Ти, Господарю на цялото човечество!

О, Боже мой, аз съм Твоят слуга и синът на Твоя слуга! Хванал съм се здраво за дръжката на Твоето милосърдие и съм се вкопчил във въжето на нежната Ти милост. Отреди за мен добрините, които са в Теб и ме храни от Трапезата, която си изпратил от облаците на Своята щедрост и от небесата на Своето доброжелателство.

Ти несъмнено си Господарят на световете и Богът на всичко, което е на небето и всичко, което е на земята.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Необвързаност (#3397)

Много премръзнали сърца, о, Боже мой, бяха разпалени от огъня на Твоето Дело и много дълбоко заспали бяха събудени от сладкия Ти глас. Колко много са странниците, потърсили убежище под сянката на дървото на Твоето единство и колко голям е броят на жадните, които са копнели за извора на Твоите животворни води през Твоите дни!

Благословен е този, който се е обърнал към Теб и е побързал да достигне Зората на светлината на Твоя лик. Благословен е този, който с цялата си обич се е обърнал към Изгрева на Твоето откровение и към Извора на Твоето вдъхновение. Благословен е този, който е изразходвал по Твоята пътека това, което Ти му дари чрез Своята щедрост и милост. Благословен е този, който в болезнения си копнеж по Теб е отхвърлил всичко освен Теб; благословен е този, който е изпитал насладата от близкото общуване с Теб и се е освободил от цялата си привързаност към всеки друг освен към Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, чрез Този, Който е Твоето Име, Който благодарение на силата на Твоята върховна власт и мощ се издигна над небосклона на Своя затвор, да отредиш за всеки това, което Ти приляга и подхожда на Твоята въздигнатост.

Твоята мощ наистина се равнява на всички неща.
Бахаулла

О Боже мой, не знам какъв е огънят, който Ти запали в Твоята страна. Земята никога няма да затъмни Неговия блясък, нито водата ще потуши Неговия пламък. Всички народи по света са слаби, за да устоят на неговата сила. Голямо е щастието на този, който се е доближил до Него и е чул тътена му.

Чрез подкрепата на Своята благосклонност, о, Боже мой, Ти помогна на някои да го приближат, а други ги възпря поради това, което бяха извършили със собствените си ръце в Твоите дни. Всеки, който в желанието си да съзерцава Твоята красота, се е втурвал и се е добирал до него, е отдавал живота си по Твоята пътека и се е възнасял до Теб, напълно откъснат от всичко друго освен от Теб.

Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на този Огън, който пламти и бушува в света на сътворението, да разкъсаш завесите, които ми попречиха да се явя пред престола на Твоето величие и да са изправя пред прага на Твоите двери. Отреди за мен, о, Господарю мой, всяко добро, което Си ни изпратил в Своята Книга и не позволявай да бъда отдалечен от подслона на Твоята милост.

Ти имаш силата да правиш това, което Те удовлетворява. Ти наистина си Всесилният, Най-Великодушният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Необвързаност (#3398)

Хвала Тебе, о, Боже мой! Аз съм един от Твоите слуги, които са повярвали в Теб и в Твоите знаци. Ти виждаш, че съм се насочил към прага на Твоята милост и съм обърнал лице към любящата Ти доброта. Умолявам Те в името на най-превъзходните Ти названия и чрез най-благородните Ти качества да отвориш пред мен дверите на Твоите дарове. Помогни ми освен това о, Ти, Притежателю на всички имена и качества, да върша това, което е добро.

Аз съм беден, о, Господарю мой, а Ти си Богатият. Обърнал съм лицето си към Теб и съм се откъснал от всичко освен от Теб. Не ме лишавай, умолявам Те, от полъха на Твоята нежна милост и не ми отказвай това, което си отредил за избраните измежду Твоите слуги.

Махни булото от моите очи, о, Господарю мой, за да мога да разпозная каквото си пожелал за Своите създания и да открия във всички прояви на Твоето ръкоделие откровенията на всемогъщата Ти сила. Плени душата ми, о, Господарю мой, с най-мощните Си знаци и ме измъкни от дълбините на моите порочни и зли желания. Отреди освен това за мен доброто на този и на бъдния свят. Могъщ си Ти, за да правиш това, което Те удовлетворява. Няма друг Бог освен Теб, Всеславния, Чиято помощ търсят всички хора.

Благодаря Ти, о, Господарю мой, че ме събуди от съня ми, че ме раздвижи и предизвика у мен желанието да разбера това, което повечето Твои слуги не са схванали. Затова дай ми способността, о, Господарю мой, да видя заради любовта към Теб и за Твое удоволствие, каквото си пожелал. Ти си Този, за Чиято мощ и върховна власт свидетелстват всички неща.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Благодетелния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Необвързаност (#3399)

ВИмето на Твоя Господ, Създателя, Владетеля, Всеудовлетворяващия, Най-въздигнатия, Този, Чиято помощ умоляват всички хора.

Кажи: о, Боже мой! О, Ти, който си Творецът на небесата и на земята, о, Господи на Царството! Ти добре знаеш тайните на моето сърце, докато Твоето Същество е неведомо за всички освен за самия Теб. Ти виждаш всичко, което е мое, докато никой друг не може да стори това освен Теб. Удостои ме чрез Своето милосърдие с това, което ще ми даде възможност да не изпитвам нужда от нищо освен от Теб и отреди за мен това, което ще ме направи независим от всеки друг освен от Теб. Направи така, че да пожъна ползата от моя живот в този и в следващия свят. Отвори пред лицето ми портите на Своето милосърдие и великодушно удостои ме с нежната Си милост и дарове.

О, Ти, Който си Господът на преизобилното милосърдие! Нека небесната Ти подкрепа обгръща онези, които Те обичат и дари ни с даровете и благодатта, които притежаваш. Бъди достатъчен за нас от всички неща, прости ни греховете ни и имай милост към нас. Ти си нашият Господ и Господът на всички същества. Никой друг не призоваваме освен Теб и за нищо не умоляваме освен за Твоите благодеяния. Ти си Господът на щедростта и милосърдието, несъкрушим в Своята сила и най-умелият в Своите замисли. Няма друг Бог освен Теб, Всепритежаващия, Най-въздигнатия.

Удостои с благодеянията Си, о, Господи мой, Пратениците, светиите и праведните. Наистина Ти си Бог, Безподобният, Всепокоряващият.

-The Báb
-----------------------
Необвързаност (#3400)

О Господи! Към Теб прибягвам за убежище и към всичките Ти знамения насочвам сърцето си.

О, Господи! Независимо дали съм на път или в своя дом, зает съм с нещо или работя, аз изцяло се доверявам на Теб.

Дай ми тогава удовлетворяващата Си помощ, за да ме направиш независим от всичко, о, Ти, Който си ненадминат в Своята милост!

Дари ме с моя дял, о, Господи, така както пожелаеш и направи така, че да бъда доволен от онова, което си ми отредил.

Ти имаш пълната власт да заповядваш.
-The Báb
-----------------------
Необвързаност (#3401)

О Боже, Боже мой! Ти си моята Надежда и моят Възлюбен, най-висшата ми Цел и Желание! С голяма покорност и пълна преданост аз Те моля да ме направиш фар на обичта Ти в Твоята земя, светлина на знанието Ти сред Твоите създания и знаме на божествената щедрост в Твоето Царство.

Причисли ме към тези Твои слуги, които са се откъснали от всичко друго освен от Теб, които са се очистили от преходните неща на този свят и са се освободили от подтиците на изразителите на налудничави приумици.

Нека духът на одобрение от Твоето Царство изпълни сърцето ми с радост; нека очите ми засияят, съзирайки силите на божествената помощ да се спускат непрестанно над мен от Царството на всемогъщата Ти слава.

Ти наистина си Всемогъщият, Всеславният, Всесилният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Необвързаност (#3402)

О Боже, Боже мой! Напълни за мен чашата на необвързаността към всичко и сред Твоите великолепие и дарове зарадвай ме с виното на обичта към Теб. Избави ме от пристъпите на страстта и желанието, разкъсай в мен оковите на този земен свят, привлечи ме с възторг към Твоето върховно царство и ме ободри сред рабините чрез диханията на Твоята святост.

О, Господи, озари лицето ми със светлината на Твоите дарове; просветли очите ми, съзирайки знаменията на всепокоряващата Ти мощ; зарадвай сърцето ми със славата на Твоето познание, което обхваща всичко, развесели душата ми чрез всесъживяващите Си вести за велика радост, о, Ти, Царят на този свят и на небесното Царство, о, Ти, Господи на върховната власт и мощ, за да мога да разнасям навред Твоите знамения и знаци и да провъзгласявам Твоето Дело, и да ратувам за Твоите Учения, и да служа на Твоя Закон, и да възхвалявам Твоето Слово.

Ти си наистина Силният, Вечнопрощаващият, Можещият, Всемогъщият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :