Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Мъченици и техните семейства
Мъченици и техните семейства (#3486)

Той е Бог! О, Господи, Боже мой! О, Ти, Помощнико на слабите, Подкрепа за бедните и Спасителю на безпомощните, които се обръщат към Теб.

С най-голямо смирение аз издигам умоляващите си ръце към Твоето царство на красотата и горещо Те призовавам с моя вътрешен глас, казвайки: “О, Господи, Боже мой! Помогни ми да се прекланям пред Теб; укрепи мишците ми, за да Ти служа; подпомагай ме чрез благосклонността Си в службата ми към Теб; позволи ми да остана непоколебим в моето подчинение на Теб; излей над мен обилните излияния на Твоята щедрост, нека погледът на окото на Твоята любяща благосклонност бъде насочен към мен и ме потопи в океана на Твоето опрощение. Позволи ми да укрепна в моята вярност към Вярата Ти и надари ме с пълна мяра увереност и сигурност, за да мога изцяло да се освободя от света, да обърна лицето си в пълно посвещение към Твоя лик, да бъда подсилен от завладяващата мощ на доказателства и свидетелства и облечен с величие и мощ, да мога да премина отвъд всяка сфера на небето и земята. Наистина Ти си Милосърдният, Всеславният, Добрият, Състрадателният!

О, Господи! Тези са оцелелите от мъчениците, тази общност от благословени души. Те са издържали на всяко изпитание и са показали търпение пред лицето на печална несправедливост. Изоставили са всяко удобство и благополучие и охотно са се подложили на ужасно страдание и нещастие по пътеката на обичта си към Теб и са все още хванати в ноктите на своите врагове, които постоянно ги измъчват с тежки изтезания и ги потискат, защото те вървят непоколебимо по Твоя прав път. Няма кой да им помогне, няма кой да ги утеши. Няма никой, който да общува и говори с тях освен подлите и злите.

О, Господи! Тези души са вкусили горчивата мъка през този земен живот и като знак на тяхната обич към сияйната красота на Твоя образ и на желанието им да достигнат небесното Ти царство са приели всяко грубо унижение, което хората на тиранията са им причинили.

О, Господи! Изпълни слуха им със стиховете на божествената подкрепа и на бърза победа и ги освободи от потисничеството на онези, които притежават ужасна мощ. Възпри ръцете на злите и не оставяй тези души да бъдат разкъсани от ноктите и зъбите на жестоки зверове, защото те са запленени от обичта си към Теб, поверени са им тайните на Твоята святост, стоят смирено пред вратата Ти и са достигнали до възвишената Ти обител.

О, Господи! Подкрепи ги милостиво с нов дух; разведри очите им, като им позволиш да видят в тъмнината на нощта Твоите прекрасни доказателства; предопредели за тях всички блага, с които е богато Твоето Царство на вечните тайни; превърни ги в блестящи звезди, светещи над всички пространства; плодородни дръвчета, отрупани с плодове, и клони, поклащащи се с вятъра на зората.

Наистина Ти си Щедрият, Могъщият, Всесилният, Неограниченият. Няма друг Бог освен теб, Бога на обичта и нежната милост, Всеславния, Всеопрощаващия.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :