Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Молитви за преподаване от посланията на божествения план

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3436)

Разкрита за бахаите от съединените щати и канада

О Ти, несравними Боже! О, Ти, Господарю на Царството! Тези души са Твоето небесно войнство. Помагай им чрез дружините на Върховното Множество и ги направи победоносни, така че всеки от тях да бъде като цял полк и да завладее тези страни чрез Божията любов и озарението на божествените учения.

О, Боже! Бъди тяхна подкрепа и техен помощник и в пустошта, в планината, долината, горите, прериите и моретата, бъди техен довереник, така че те да надигат вик чрез силата на Царството и дъха на Светия Дух.

Наистина Ти си Силният, Могъщият и Всевишният и Ти си Мъдрият, Чуващият и Виждащият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3437)

Разкрита на бахаите от съединените щати и канада

Нека всеки, който пътува по различни краища, за да преподава, да чете тази молитва над планината, пустинята, сушата и морето.

О Боже! О, Боже! Ти виждаш моята слабост, скромност и смирение пред Твоите създания. Въпреки всичко аз съм се обърнал към Теб и съм се вдигнал сред Твоите убедени слуги в подкрепа на ученията Ти, осланяйки се на Твоята сила и мощ.

О, Господи! Аз съм птица със счупено крило, а желая да се рея в безграничното Ти пространство. Как би било възможно да го направя без Твоето провидение и милост, без Твоята подкрепа и помощ.

О, Господи! Имай милост към моята слабост и ме укрепи с Твоята сила. О, Господи! Имай милост към немощта ми и ми помогни чрез Твоето могъщество и величие.

О, Господи! Ако дъхът на Светия Дух подкрепи и най-слабия сред създанията, той би постигнал всичко, към което се стреми и би притежавал всичко, което пожелае. Наистина Ти си подпомагал Своите служители в миналото и въпреки че бяха най-слабите от Твоите създания, най-низшите от слугите Ти и най-незначителните от тези, които са живели на земята, чрез Твоето отреждане и могъщество те получиха предимство пред най-славните сред народа Ти и пред най-благородните от човечеството. Чрез Твоите дарове и милостта Ти те станаха като кралски соколи, докато преди това бяха като плахи мушици и станаха като морета, а бяха като поточета. Чрез най-великата Ти благосклонност те се превърнаха в сияйни звезди на хоризонта на напътствието, пеещи птици в розовата градина на безсмъртието, ревящи лъвове в гората на познанието и мъдростта и китове, плуващи в океаните на живота.

Наистина Ти си Снизходителният, Силният, Могъщият и Най-милостивият от милостивите.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3438)

Разкрита за бахаите от северозападните щати

Следната молитва трябва да се чете от учителите и приятелите всекидневно:

О Ти, преблаги Господарю! Хвала Тебе, че Си ни показал правия път на ръководството, отворил Си дверите на царството и Си проявил Себе си чрез Слънцето на истината. На слепите Си дал светлина; глухите си дарил със слух; съживил Си мъртвите; обогатил Си бедните; показал Си пътя на заблудените; довел Си тези с пресъхналите устни до извора на напътствието; позволил Си жадната риба да достигне океана на действителността и Си поканил скитащите птици в розовата градина на милосърдието.

О, Ти, Всемогъщи! Ние сме Твоите слуги и Твоите клетници. Самотни сме и копнеем за Твоето присъствие; жадни сме за водата от Твоя извор; болни сме, бленуващи за Твоето изцеление. Ние вървим по Твоята пътека и нямаме друга цел или надежда освен разпръскването на аромата Ти, така че всички души да издигнат зова “О, Боже, води ни към правия път.” Дано очите им да бъдат отворени, за да видят светлината и дано бъдат освободени от мрака на невежеството. Дано се съберат около светилото на Твоето ръководство. Дано всеки, който няма, да получи дял. Дано лишените станат довереници на тайните Ти.

О, Всемогъщи! Погледни ни с очите на състраданието. Дай ни божествена подкрепа. Дари ни с дъха на Светия Дух, за да бъдем подпомагани в службата ни към Теб и да заблестим по тези земи като лъчезарни звезди със светлината на Твоето ръководство.

Наистина Ти си Силният, Могъщият, Мъдрият и Виждащият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3439)

Разкрита на бахаите от южните щати

Всяка душа, която пътува през градовете, селищата и селцата на тези щати и се е отдала на разпространяването на Божиите благоухания, трябва всяка сутрин да чете тази молитва:

О Боже мой! О, Боже мой! Ти виждаш, че макар скромен и слаб, съм се заел с най-великото начинание, решен да издигна Твоето слово сред хората и да разпространя ученията Ти сред Твоите народи. Как бих успял, ако не ме подкрепиш с дъха на Светия Дух, не ми помогнеш чрез войнството на Твоето славно царство да възтържествувам и не излееш над мен Твоето одобрение, което единствено може да превърне мушицата в орел, капчицата вода — в реки и морета и атома в светила и слънца? О, Господарю мой! Подкрепяй ме чрез Твоята победна и действена мощ, така че езикът ми да изкаже Твоите възхвали и качества сред всички хора и душата ми да прелива от виното на Твоята любов и познание.

Ти си Всевишният и Извършителят на всичко, което Си пожелаеш.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3440)

Разкрита за бахаите от централните щати

Нека разпространителите на Божиите благоухания да казват тази молитва всяка сутрин:

О Господи, Боже мой! Хвала и благодарн

ост към Тебе, че ме напъти към правия път на царството, накара ме да ходя по тази права и далеч простираща се пътека, озари очите ми чрез съзиране великолепието на Твоята светлина, насочи слуха ми към мелодиите на птиците на светостта от царството на тайнството и привлече с любовта Си сърцето ми сред праведните.

О, Господи! Укрепи ме чрез Светия Дух, така че да мога да призовавам Името Ти сред народите и да предавам радостните вести за проявлението на Твоето царство сред човечеството.

О, Господи! Аз съм слаб — укрепи ме с Твоята сила и могъщество. Езикът ми се преплита — позволи ми да те споменавам и възхвалявам. Аз съм незначителен — почети ме като ме приемеш в Твоето царство. Далеч съм — нека се приближа до прага на Твоето милосърдие. О, Господи! Направи ме блестяща лампа, сияйна звезда и благословено дърво, украсено с плодове, чиито клони закрилят всички тези краища. Наистина Ти си Могъщият, Силният и Неограниченият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3441)

Разкрита на бахаите от западните щати
Следната молитва трябва да се чете … всеки ден:

О Боже! О, Боже! Това е птица със счупено крило и тя лети много бавно. Помогни и` да се извиси към върха на благополучието и спасението, да се устреми с най-висша радост и щастие през безпределното пространство, да разнесе мелодията си в Твоето възвишено Име из всички краища, да зарадва слуха с този зов, да озари очите, като им покаже ръководните знамения!

О, Господи! Аз съм сам, самотен и незначителен. За мен няма друга опора освен Теб, друг помощник освен Теб, друга подкрепа освен Теб. Дай ми сили да Ти служа, помогни ми с легионите на Твоите ангели, дари ме с победа при разпространението на Словото Ти и позволи ми да разкрия мъдростта Ти сред Твоите създания. Наистина Ти си помощникът на слабите и защитникът на малките и наистина Ти си Могъщият, Силният и Неограниченият!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3442)

Разкрита за бахаите от канада и гренландия

Хвала Тебе, о, Боже мой! Това са Твоите слуги, които са привлечени от благоуханията на Твоето милосърдие, разпалени са от огъня, горящ в дървото на Твоята единственост и очите им са озарени, съзирайки блясъка на светлината, сияеща на Синая на Твоето единство.

О, Господи! Развържи езиците им, за да Те споменават сред Твоя народ, позволи им да Те възхваляват чрез Твоята милост и любяща доброта, помагай им с дружините на Твоите ангели, укрепи мишците им в службата им на Теб и ги направи знамения на Твоето ръководство сред създанията Ти.

Наистина Ти си Всемогъщият, Най-възвишеният, Вечнопрощаващият, Премилостивият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Молитви за преподаване от посланията на божествения план (#3443)

Разкрита на бахаите от канада

Разпространителите на Божиите благоухания трябва да казват тази молитва всяка сутрин:

О Боже, Боже мой! Ти виждаш слабия, молещ за божествена сила; бедния — жадуващ за небесните Ти богатства; жадния — копнеещ за извора на вечния живот; измъчения — закопнял за обещаното Ти изцеление чрез безграничната Ти милост, която Си предопределил за Твоите избрани служители в небесното Ти царство.

О, Господи! Нямам друг помощник освен Теб, друг подслон освен Теб, нито друга подкрепа освен Теб. Помагай ми с Твоите ангели да разпръсквам светите Ти благоухания и да разпространявам навред Твоите учения сред най-избраните от Твоя народ.

О, Господарю мой! Позволи ми да се откъсна от всичко друго освен от Теб, да се държа здраво за крайчеца на Твоята доброта, да бъда всецяло отдаден на Вярата Ти, да остана твърд и непоклатим в любовта си към Теб и да съблюдавам онова, което Си предписал в Твоята Книга.

Наистина Ти си Силният, Могъщият, Всевишният.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :