Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Изцеление
Изцеление (#3388)

О Боже, Боже мой! Моля Те в името на океана на Твоето изцеление и в името на блясъка на Зорницата на Твоята милост, и в Твоето Име, чрез което Си подчинил слугите Си, и в името на проникващата сила на Твоето най-възвишено Слово и могъществото на Твоето най-височайше Перо, и в името на Твоята милост, която е предхождала сътворението на всички, които са на небето и на земята, да ме пречистиш с водите на Твоята щедрост от всякакво страдание и вълнение, от всякаква слабост и немощ.

Ти виждаш, о, Господарю мой, Твоя молител, чакащ пред вратата на Твоята щедрост, и този, който е вложил своите надежди в Теб, вкопчвайки се във въжето на Твоето великодушие. Не Му отказвай, умолявам Те, нещата, които търси от океана на Твоето благоволение и Зорницата на любящата Ти доброта.

Ти имаш власт да извършиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Прещедрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Изцеление (#3389)

Твоето Име е моето лечение, о, Господи, и споменът за Теб е моят лек. Близостта до Теб е моята надежда и любовта към теб е моят спътник. Твоето милосърдие е моето лечение и моята опора на този свят и в бъдните светове. Ти наистина си Предобрият, Всезнаещият, Премъдрият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Изцеление (#3390)

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те с Твоето Име, чрез което Ти издигна знаците на Своето ръководство и разпръсна сиянието на Твоята любяща доброта и разкри върховността на Своето Господство; чрез което светилникът на Твоите имена се появи на нишата на Твоите качества и Този, Който е Храмът на Твоето единство и Проявлението на безпристрастност се разкри; чрез което пътищата на Твоето ръководство бяха показани и пътеките на благоволението Ти бяха очертани, чрез което основите на греха бяха накарани да треперят и знаците на порочността бяха унищожени; чрез което изворите на мъдростта бликнаха и небесната трапеза ни бе изпратена; чрез което опази слугите Си и отдаде Своето изцеление, чрез което показа благоволението Си към Твоите слуги и разкри Своето опрощение сред Твоите създания — умолявам Те да закриляш този, който се държи крепко и се е върнал при Теб, и се е вкопчил здраво за твоята милост, и се е хванал за крайчеца на любящото Ти провидение. Изпрати освен това за него Своето изцеление и го направи здрав. Удостои го с постоянство и спокойствие, подарено от Твоята висота.

Ти си наистина Лечителят, Закрилникът, Помощникът, Всемогъщият, Силният, Всеславният, Всезнаещият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Изцеление (#3391)

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Най-славното Ти Име, чрез което съживи слугите Си и изгради градовете Си и в името на най-прекрасните Ти звания и най-величествените Ти качества да помогнеш на Твоите хора да се насочат към многобройните Ти дарове и да обърнат лицата си към Скинията на Твоята мъдрост. Изцели болестите, които са нападнали душите от всички страни и са ги възпрели да отправят своя взор към Рая, лежащ в подслона на Твоето закрилящо Име, което Си предопределил да бъде Царят на всички имена за всички, които са на небето и всички, които са на земята. Могъщ си Ти да постъпваш както пожелаеш. В Твоите ръце е владението на всички имена. Няма друг Бог освен Теб, Могъщия, Мъдрия.

Аз съм само едно бедно създание, о, Господи мой, хванал се здраво за крайчеца на Твоите богатства. Аз съм тежко болен, държа се здраво за въжето на Твоето изцеление. Избави ме от болестите, които са ме обкръжили и ме пречисти напълно с водите на Твоята състрадателност и милост, облечи ме с одеждата на крепкостта чрез Твоето опрощение и щедрост. Насочи също така очите ми към Теб и ме освободи от всякаква привързаност към каквото и да е освен към Теб самия. Помогни ми да върша това, което Ти желаеш и да изпълнявам това, което Ти искаш.

Ти си наистина Господарят на този живот и на бъдния. Ти си действително Вечнопрощаващият, Най-милостивият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Изцеление (#3392)

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Моля Те с Твоето Име, чрез което Този, Който е Твоята Красота, е бил установен на престола на Твоето Дело и с Твоето Име, чрез което Ти променяш всички и събираш заедно всички, и искаш сметка от всички, и възнаграждаваш всички, и закриляш всички, и подкрепяш всички — моля Те да закриляш тази слугиня, която бяга за убежище при Теб и търси подслона на Този, в Когото Ти самият си проявен и е положила цялото си упование и доверие в Теб.

Тя е болна, о, Боже мой, и е влязла под закрилата на Дървото на Твоето изцеление; измъчена — и е побягнала към Града на Твоята защита; страдаща — и е потърсила Извора на Твоите благодеяния; силно обезпокоена — и се е втурнала да достигне Източника на Твоето спокойствие; обременена от грехове — и е обърнала лице към покоите на Твоето опрощение.

Премени я с одеждата на твоята утеха и Твоето изцеление чрез Своята върховна власт и любящата Си доброта, о, Боже мой и мой Възлюбени, и нека тя отпие дълбоко от чашата на Твоята милост и благоволение. Защити я също така от всяко бедствие и страдание, от всякаква болка и злочестина, и от всичко, което би Ти било противно.

Ти действително си неизмеримо възвисен над всички други освен над Теб самия. Ти си наистина Лечителят, Всеудовлетворяващият, Закрилникът, Вечнопрощаващият, Най-милостивият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Изцеление (#3393)

Той е Лечителят, Удовлетворяващият, Помагащият, Всепрощаващият, Всемилостивият.

Обръщам се към Теб, о, Възвишени, о, Предани, о, Славни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Върховни, о, Издигащи, о, Съднико! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Несравними, о, Вечни, о, Единствени! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-Възхвалявани, о, Свети, о, Помагащи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всеведущи, о, Най-Мъдри, о, Най-Велики! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Снизходителни, о, Величествени, о, Предопределящи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възлюбени, о, Обични, о, Възхитителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-Силни, о, Подкрепящи, о, Могъщи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Управляващи, о, Себесъщни, о, Всезнаещи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Дух, о, Светлина, о, Най-явни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти Посещаван от всички, о, Ти Известен на всички, о, Ти Скрит за всички! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Скрити, о, Тържествуващи, о, Даряващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всемогъщи, о, Помагащи, о, Прикриващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ваятелю, о, Удовлетворителю, о, Изкоренителю! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възправящи, о, Събиращи, о, Възвисяващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Усъвършенстващи, о, Освободени, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Благодетелни, о, Отказващи, о, Създаващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-възвишени, о, Прелестни, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Справедливи, о, Милостиви, о, Великодушни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Всепокоряващи, о, Вечни, о, Всезнаещи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Великолепни, о, Древни, о, Благородни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Добре пазени, о, Господарю на радостта, о, Желани! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, сърдечни към всички, о, Ти Състрадателен към всички, о, Най-доброжелателни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Убежище за всички, о, Подслон за всички, о, Всезакрилящи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Помощник на всички, о, Ти, Призоваван от всички, о, Съживяващи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Разкривателю, о, Опустошителю, о, Най-Снизходителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, моя Душа, о, Ти, мой Възлюбени, о, Ти, моя Вяра! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Гасителю на жажди, о, Неземни Господарю, о, Най-скъпи! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-велик Спомен, о, Най-благородно Име, о, Най-древен Път! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-възхвалявани, о, Най-свети, о, Най-пречистени! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Освободителю, о, Съветнико, о, Избавителю! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Приятелю, о, Лекарю, о, Пленителни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Слава, о, Красота, о, Щедри! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Най-доверени, о, Най-любими, о, Господарю на зората! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Възпламенителю, о, Ободрителю, о, Носителю на Възторг! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Господарю на щедростта, о, Най-състрадателни, о, Най-милосърдни! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Постоянни, о, Животворни, о, Източнико на всичко съществуващо! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Който проникваш във всичко, о, Всевиждащи Боже, о, Господарю на словото! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Явни и все пак Скрити, о, Невидяни и все пак Прочути, о, Наблюдателю, търсен от всички! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

Обръщам се към Теб, о, Ти, Който погубваш Любимите, о, Боже на Благосклонността към грешните! Ти, Удовлетворяващият, Ти, Изцеляващият, Ти, Вечният, о, Ти, Вечни!

О, Удовлетворителю, обръщам се към Теб, о, Удовлетворителю!

О, Лечителю, обръщам се към Теб, о, Лечителю!
О, Вечни, обръщам се към Теб, о, Вечни!
Ти Вечноживеещият, о, Ти Вечният!

Пресвят си Ти, о, Боже мой! Умолявам Те в името на Твоето великодушие, чрез което портите на щедростта и благосклонността Ти бяха отворени широко, чрез което Замъкът на Твое Светейшество бе установен върху престола на вечността; и в името на милостта Ти, чрез която покани всичко сътворено на трапезата на Твоите дарове и изобилие; и в името на благоволението Ти, чрез което откликна в Самия Себе Си с Твоето слово “Да” от името на всички на небето и на земята, в часа, когато Твоята пълновластност и величието Ти бяха разкрити, в зората, когато мощта на Твоето господство бе проявена. И още, умолявам Те, чрез тези най-красиви имена, чрез тези най-достойни и възвишени качества, и чрез Твоето най-възвишено Споменаване, и чрез чистата Ти и неопетнена Красота, и чрез скритата Ти в най-тайната шатра Светлина, и чрез Името Ти, покривано с одеждата на скръбта, всяко утро и всяка нощ да защитиш носителя на това благословено Послание и всеки, който го казва, и всеки, който попадне на него, и всеки, който мине край къщата, в която е то. Изцели освен това чрез него всеки тъжен, болен и нещастен от всякаква скръб и злочестина, от всяко непоносимо бедствие и печал и направлявай чрез него всеки, който пожелае да поеме по пътеките на Твоето ръководство и пътищата на Твоето опрощение и благосклонност.

Ти си наистина Могъщият, Всеудовлетворяващият, Изцеляващият, Покровителят, Даряващият, Състрадателният, Всещедрият, Всемилостивият!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :