Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Изпитания и трудности
Изпитания и трудности (#3387)

Ти знаеш много добре, о, Боже мой, че злочестини се изляха над мен от всички посоки и че никой не може да ги разпръсне или да ги промени освен Теб. Аз зная със сигурност поради моята обич към Теб, че Ти никога не ще накараш злочестини да се стоварят върху никоя душа, освен ако не желаеш да въздигнеш нейното положение в небесния Си Рай и да укрепиш сърцето и` в този земен живот с опората на всепокоряващата Си сила, за да не може тя да се насочи към суетата на този свят. Наистина Ти добре знаеш, че при всякакви обстоятелства аз ще желая да Те поменувам далеч повече от притежаването на всичко, което е в небесата и на земята.

Дай сили на моето сърце, о, Боже мой, в покорството и обичта ми към Теб и направи така, че да нямам нищо общо с цялата дружина на Твоите неприятели. Наистина кълна се в Твоята слава, че не копнея за нищо освен за Теб, нито желая нещо освен Твоята милост, нито пък се опасявам от нещо освен от Твоето правосъдие. Моля Те да простиш на мен както и на онези, които обичаш, както пожелаеш. Наистина Ти си Всемогъщият, Благодетелният.

Невъобразимо въздигнат си Ти, о, Господи на небесата и земята, над възхвалата на всички хора; мир на Твоите верни слуги и слава на Бога, Господа на всичките светове.

-The Báb
-----------------------
Изпитания и трудности (#3381)

О Боже мой! О, Ти, опростителю на грехове, дарителю на дарове, утешителю на скърби!

Наистина аз Те умолявам да опростиш греховете на тези, които са напуснали телесната си одежда и са се възнесли в духовния свят.

О, Господи мой! Пречисти ги от прегрешенията, разсей тяхната мъка и превърни мрака им в светлина. Помогни им да влязат в градината на щастието, пречисти ги с най-чистата вода и позволи им да видят Твоето великолепие на най-високия връх.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Изпитания и трудности (#3382)

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина Твоят слуга, смирен пред величието на Твоето божествено върховенство и преклонил се пред прага на Твоето единство, е вярвал в Теб и в Твоите стихове, свидетелствал е за Твоето слово, бил е разпалван от огъня на Твоята обич, гмуркал се е в дълбините на океана на Твоето знание, бил е притеглян от полъха на Твоите ветрове, разчитал е на Теб, обръщал е лицето си към Теб, отправял е молитвите си към Теб и е бил уверен в Твоето извинение и прошка. Той напусна този земен живот и отлетя в царството на безсмъртието, жадувайки за благодеянието да се срещне с Теб.

О, Господи, прослави неговото положение, подслони го под шатрата на Твоята върховна милост, направи така, че да влезе в прославения Ти рай и увековечи живота му в Твоята възвишена розова градина, за да се гмурне той в морето на светлината, в света на тайнствата.

Наистина Ти си Великодушният, Силният, Опростителят и Дарителят.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Изпитания и трудности (#3383)

О Ти, опрощаващи Господи! Въпреки че някои души са прекарали дните на своя живот в незнание и бяха отчуждени и непокорни, все пак с една вълна от океана на Твоето опрощение всички те, обхванати от греха, ще бъдат освободени. Когото си пожелал, направил си Свой довереник и когото не си избрал, е смятан за грешник. Ако се отнасяше към нас според Своята справедливост, ние не бихме били нищо друго освен грешници и заслужаващи да бъдем откъснати от Теб, но ако проявиш милост, всеки грешник би бил пречистен и всеки странник би станал приятел. Дари тогава Своето опрощение и снизхождение и отдай Своята милост на всички.

Ти си Опростителят, Дарителят на светлина и Всевишният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :