Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : За покойните
За покойните (#3378)

*Заупокойната молитва трябва да се използва за бахаи, навършили петнадесет години. “Това е единствената бахайска задължителна молитва, която трябва да бъде казвана общо; казва се от един вярващ, докато всички присъстващи стоят мълчаливо прави. Не е нужно обръщането на лицата към Киблето, когато се казва тази молитва.” — “Обзор и кодекс на Кетаб-е-Акдас”

О Боже мой! Това е Твоят слуга и синът на Твоя слуга, който е повярвал в Теб и в Твоите знаци и е обърнал лицето си към Теб, напълно откъснат от всичко освен от Теб. Ти наистина си най-милостивият от показващите милост.

Отнеси се с него, о, Ти, Който прощаваш греховете на хората и скриваш техните прегрешения, както подобава на небесата на Твоето великодушие и океана на Твоето милосърдие. Допусни го в пределите на неземната си милост, която съществуваше преди създаването на земята и небесата. Няма друг Бог освен Теб, Вечнопрощаващия, Прещедрия.

След туй нека се повтори шест пъти поздрава “Аллах у Абха”, след което да се повтори деветнадесет пъти всеки от следните стихове:

Ние всички наистина почитаме Бога.
Ние всички наистина се прекланяме пред Бога.
Ние всички наистина сме отдадени на Бога.
Ние всички наистина възхваляваме Бога.

Ние всички наистина отправяме благодарности към Бога.

Ние всички наистина сме смирени пред Бога.

*Ако покойникът е жена, нека се каже: “Това е твоята слугиня и дъщерята на Твоята слугиня, и т. н. ...

-Bahá'u'lláh
-----------------------
За покойните (#3379)

Слава Тебе, о, Господи, Боже мой! Не принизявай този, който Си издигнал чрез силата на вечната Си върховна власт и не отпращай далеч от Теб този, който Си призовал да влезе в светилището на Твоята вечност. Ще отхвърлиш ли, о, Боже мой, този, когото Си закрилял чрез Твоето господство и ще обърнеш ли гръб, о, Желание мое, на този, за когото Ти Си бил убежище? Нима ще унизиш този, когото Си издигнал, или ще забравиш този, на когото Си дал възможност да Те помни?

Прославен, изключително прославен си Ти! Ти си Този, Който винаги е бил Властелинът на цялото сътворение и негов главен Двигател и Ти ще останеш во веки веков Господарят на всички създания и техен Разпоредител. Прославен си Ти, о, Боже мой! Ако Ти престанеш да бъдеш милостив към Твоите служители, кой тогава ще прояви милост към тях; ако Ти откажеш да помогнеш на тези, които обичаш, кой ще им помогне?

Прославен, неизмерно прославен си Ти! Ти си обожаван за Твоята истина и всички ние наистина се прекланяме пред Теб. Ти се проявяваш в Твоята справедливост и всички ние несъмнено свидетелстваме за Теб. Ти наистина си обичан за Твоята милост. Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
За покойните (#3380)

Той е Бог, възвишен е Той, Господарят на любящата доброта и щедрост!

Слава Тебе, о, Боже мой, Ти, Всемогъщият Господар. Свидетелствам за Твоята мощ и всемогъщество, за Твоята върховна власт и любящата Ти доброта, за милосърдието и силата Ти, за целостта на Твоето Същество и единството на Твоята Същност, за Твоята святост и извисеност над земния живот и всичко свързано с него.

О, Боже мой! Виждаш, че съм се откъснал от всичко освен от Теб, че се придържам към Теб и се обръщам към океана на Твоята щедрост, към небесата на Твоята милост, към Зорницата на Твоето милосърдие.

Господи! Свидетелствам, че в Своя слуга Ти си вложил Своето доверие, а то е Духът, чрез Който си дарил живот на света.

Аз Те моля в името на блясъка на Светилото на Твоето откровение да приемеш от него милостиво това, което е постигнал в Твоите Дни. И нека той да бъде облечен с великолепието на Твоето благоволение и да бъде окичен с Твоето одобрение.

О, Господарю мой! Аз самият и всички сътворени неща свидетелстваме за Твоята мощ и Те моля да не отхвърляш от Себе Си този дух, който се е възнесъл при Теб, в Твоето небесно царство, в Твоя възвишен Рай и в Твоите покои на близостта, о, Ти, Който си Господарят на цялото човечество!

И направи така, о, Боже мой, че слугата Ти да общува с Твоите избраници, Твоите светци и Твоите пратеници в небесните царства, които перото не може да опише, а езикът — да разкаже.

О, Господарю мой, бедният наистина се е втурнал към Царството на Твоето богатство, скитникът — към своя дом в Твоите околности, жадният — към божествената река на Твоята щедрост. Не го лишавай, о, Господи, от неговия дял от гощавката на Твоето милосърдие и от благата на Твоята щедрост. Ти наистина си Всемогъщият, Милосърдният, Всещедрият.

О, Боже мой, Довереното от Теб ти бе върнато. На Твоето милосърдие и Твоята щедрост, които са обгърнали владенията Ти на земята и небето подобава да удостоиш новодошлия със Своите дарове и подаръци и с плодовете от дървото на Своето милосърдие! Ти имаш властта да правиш каквото пожелаеш, няма друг Бог освен Теб, Милосърдния, Най-щедрия, Състрадателния, Дарителя, Опростителя, Скъпия, Всезнаещия.

Свидетелствам, о, Господи мой, че си повелил хората да уважават своя гост, а този, Който се е възнесъл при Теб, наистина се е доближил до Теб и е достигнал Твоето Присъствие. Отнеси се към него според Твоето милосърдие и щедрост! В името на Твоята слава, зная със сигурност, че Ти няма да се откажеш от това, което си заповядал на Твоите слуги, нито пък ще подложиш на лишения този, който се е държал здраво за връвта на Твоята щедрост и се е издигнал до Зората на Твоето богатство.

Няма друг Бог освен Теб, Едничкия, Единствения, Всемогъщия, Щедрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
За покойните (#3384)

О Ти, Чиито изпитания са целебно лекарство за тези, които са близо до Теб, Чийто меч е пламенно желание на всички тях, които Те обичат, Чийто поглед е най-съкровеният копнеж на тези сърца, които жадуват за Теб, Чиято заповед е единствената надежда на тези, които са признали Твоята истина! Умолявам Те, чрез Твоята божествена сладост и чрез блясъка на славата на лицето Ти, да изпратиш за нас от Твоето небесно обиталище това, което ще ни даде възможност да се приближим до Теб. И укрепи стъпките ни, о, Боже мой, в Делото Ти, и просветли сърцата ни със сияйността на познанието Ти, и освети гърдите ни с яркостта на Твоите имена.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
За покойните (#3385)

Слава Тебе, о, Боже мой! Ако не са нещастията, които се понасят по Твоя път, как могат да бъдат познати истинските Ти възлюбени и ако не бяха изпитанията, които се издържат от обич към Теб, как може да бъде разкрито мястото на тези, които копнеят за Теб? Твоята мощ ми е свидетел! Спътници на всички онези, които Те обожават, са сълзите, пролети от тях и утешители на онези, които Те търсят, са стенанията, които те издават и храната на тези, които бързат да Те срещнат, са парченцата от разбитите им сърца.

Колко сладка е за мен горчилката на смъртта, изстрадана по Твоя път и колко скъпи за мен са стрелите на враговете Ти, посрещнати заради възхвалата на Твоето слово! Позволи ми да отпия в Делото Ти, о, Боже мой, от всичко, което Ти желаеш и изпрати за мен според обичта Ти всичко, което повелиш. Кълна се в славата Ти! Желая само това, което Ти желаеш и обичам това, което Ти обичаш. В Теб завинаги аз вложих цялото си доверие и увереност.

Вдигни, умолявам Те, о, Боже мой, за помощници на това Откровение тези, които ще бъдат считани достойни за Твоето име и за върховната Ти власт, за да ме споменават между Твоите създания и да издигнат знамената на победата Ти в Твоята земя.

Могъщ си Ти да правиш каквото пожелаеш. Няма друг Бог освен Теб, Помощта в беда, Себесъщния.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
За покойните (#3386)

Прославен си Ти, о, Господи, Боже мой! Всеки проницателен човек признава върховната Ти власт и Твоето владение и всяко прозорливо око вижда огромното Ти великолепие и съкрушителната сила на Твоето могъщество. Ветровете на изпитанията са безсилни да възпират тези, които се радват на близък достъп до Теб, да обърнат лицата си към хоризонта на Твоята слава и силните бури от изпитания не ще успеят да отдалечат и не ще попречат на тези, които са изцяло посветени на волята Ти, да се приближат до Твоя двор.

Струва ми се лампата на Твоята обич гори в техните сърца и светлината на нежността Ти е запалена в гърдите им. Бедите не са в състояние да ги отчуждят от Делото Ти, нито пък превратностите на съдбата могат да ги накарат да се отдалечат от Твоето благоразположение.

Умолявам Те, о, Боже мой, заради тях и заради въздишките, които техните сърца издават в раздялата им с Теб, да ги пазиш от злодеянията на Твоите врагове и да храниш душите им с това, което си отредил за приближените до Теб, които не ще бъдат обзети от страх и които няма да бъдат натъжени.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :