Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Закрила
Закрила (#3369)

Хвала Тебе, о, Господи, Боже мой! Ти виждаш и знаеш, че съм призовавал слугите Ти да не се обръщат към нищо друго освен към Твоите дарове и съм ги приканвал да не съблюдават нищо друго освен нещата, които си предписал в Своята Ясна Книга — Книгата, която е била изпратена според неразгадаемото Ти божествено предопределение и неотменима цел.

Аз не мога да произнеса нито дума, о, Боже мой, освен ако Ти не ми позволиш и не мога да помръдна в никоя посока, докато не получа Твоето разрешение. Ти си Този, о, Боже мой, Който ме е създал чрез силата на Своята мощ и ме е надарил със Своята благосклонност, за да разкривам Твоето Дело. Затова бях подложен на такива нещастия, че езикът ми бе възпрепятстван да Те възхвалява и да величае славата Ти.

Всехвала Тебе, о, Боже мой, за нещата, които си отредил за мен чрез Твоето божествено предопределение и чрез силата на върховната Ти власт. Умолявам Те да укрепиш и мен, и тези, които ме обичат, в любовта ни към Теб и да ни запазиш непоколебими в Твоето Дело. Кълна се в Твоята мощ! О, Боже мой! Срам за Твоя слуга е да бъде откъснат като със завеса от Теб, а неговата слава е да Те познава. Въоръжен със силата на името Ти, никога нищо не може да ме нарани и с Твоята любов в сърцето ми никакви земни бедствия не могат да ме разтревожат по никакъв начин.

Затова, изпрати, о, Господарю мой, на мен и на моите любими това, което ще ни защити от злините на онези, които отрекоха Твоята истина и не повярваха в Твоите знамения.

Ти наистина си Всеславният, Най-щедрият.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Закрила (#3370)

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Това е Твоят слуга, който е отпил дълбоко от ръцете на Твоето милосърдие виното на нежната Ти милост и е вкусил от насладата на Твоята любов в Твоите дни. Умолявам Те в името на въплъщенията на Твоите имена, на които никаква горест не може да попречи да се наслаждават на любовта Ти или да се взират в Твоя лик и които цялото войнство на нехаещите е безсилно да накара да се отклонят от пътеката на Твоето благоволение, да му дадеш от благините, които притежаваш и да го издигнеш до такива висоти, че да възприема света като сянка, която изчезва по-бързо и от един миг.

И пази го освен това, о, Боже мой, чрез силата на Своето неизмеримо величие от всичко, което ти е противно. Ти си наистина неговият Господар и Господарят на всички светове.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Закрила (#3371)

Възхвалено да бъде Името Ти, о, Господи, Боже мой! Умолявам Те в Името Ти, чрез което Часът удари и Възкресението настъпи, и страх и трепет завладяха всички, които са на небето, и всички, които са на земята, да излееш от небесата на Твоето милосърдие и облаците на нежното Си състрадание това, което би зарадвало сърцата на слугите Ти, които са се обърнали към Теб и помагат на Твоето Дело.

Пази слугите и слугините Си, о, Господарю мой, от стрелите на налудничавите приумици и празното въображение и им дай от ръцете на Своето милосърдие глътка от пълноводните води на Твоето познание.

Ти наистина си Всемогъщият, Най-възвишеният, Вечнопрощаващият, Най-великодушният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Закрила (#3372)

О Боже, Боже мой! Излязох от моя дом, държейки се здраво за въжето на Твоята любов и предал себе си изцяло на Твоята грижовност и закрила. Умолявам Те в името на Твоята сила, чрез която закриляш Своите обични от своенравието и покварата, и от всеки потисник и злосторник, който се е отклонил далеч от Теб, да ме пазиш здрав чрез добротата Си и благоволението Си. И позволи ми да се завърна в моя дом чрез Твоята сила и Твоята мощ. Ти си наистина Всемогъщият, Помощта в беда, Себесъщният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Закрила (#3373)

Отреди за Мен, о, Господи мой, и за онези, които вярват в Теб, онова, което се смята за най-добро за нас по Твоя преценка, така както е изложено в Книгата-Майка, тъй като в крепката Си длан Ти държиш определените мерки на всички неща.

Добрите Ти дарове непрестанно се изливат над онези, които хранят обич към Теб, а чудните свидетелства на небесните Ти благини биват щедро дарявани на онези, които признават божественото Ти Единство. Поверяваме на Твоите грижи всичко, което си ни предопределил и Те умоляваме да ни дадеш всичкото добро, което знанието Ти обгръща.

Закриляй ме, о, Господи мой, от всяко зло, което всеведението Ти долавя, тъй като не съществува ни мощ, ни сила освен в Теб, не ще настъпи тържество освен от Твоето присъствие и единствено на Теб се полага да заповядваш. Всичко, каквото Бог е пожелал, е станало, а това, което Той не е пожелал, не ще бъде.

Няма ни мощ, ни сила освен в Бога, Най-въздигнатия, Най-могъщия.

-The Báb
-----------------------
Закрила (#3374)

Слава Тебе, о, Боже! Ти си Богът, Който е съществувал преди всичко, Който ще съществува след всичко и ще пребъде след всичко. Ти си Богът, Който знае всичко и стои над всички. Ти си Богът, Който се отнася милостиво с всички, Който отсъжда между всички и Чийто поглед обхваща всичко. Ти си Бог, моят Господ, Ти знаеш положението ми, Ти виждаш вътрешното и външното ми същество.

Дари с прошка мен и вярващите, които откликнаха на Твоя Призив. Бъди ми достатъчен помощник срещу злодеянията на всеки, който желае да ми причини скръб и ми желае злото. Наистина Ти си Господът на всичко сътворено. Ти наистина удовлетворяваш всеки, докато никой не може да удовлетвори себе си без Теб.

-The Báb
-----------------------
Закрила (#3375)

В Името на Бога, Господа на съкрушителното великолепие, Всепокоряващия.

Пресвят да бъде Господът, в Чиято ръка е източникът на господството. Той сътворява каквото пожелае, чрез заповедното Си Слово “Бъди” и то е. Негова е била силата на властта досега и Негова ще остане отсега нататък. Той дарява с победа, когото пожелае, чрез силата на Своето повеление. Той е наистина Силният, Всемогъщият. Нему принадлежи всяка слава и величие в царствата на Откровението и Сътворението и на всичко, което лежи помежду им. Наистина Той е Мощният, Всеславният. От незапомнени времена Той е бил Източникът на несломима сила и такъв ще остане во веки веков. Той наистина е Господът на могъществото и силата. Всички царства на небето и на земята и на всичко, което лежи помежду им, са на Бога и Неговата сила е върховна над всичко. Всички съкровища на земята и на небето и на всичко помежду им, са Негови и Неговата закрила се простира над всичко. Той е Създателят на небесата и на земята и на всичко, което лежи помежду им и Той наистина е свидетел на всичко. Той е Господът на Равносметката за всички, които живеят в небесата и на земята и на всичко, което лежи помежду им и наистина Бог е бърз в пресмятането. Той определя мярката, отредена за всички, които са в небесата и на земята и на всичко, което е помежду им. Наистина Той е върховният Закрилник. Той държи в крепката си длан ключовете на небето и на земята и на всичко помежду им. По собствено желание отрупва Той с дарове чрез силата на Своята заповед. Наистина милосърдието Му обгръща всички и Той е Всезнаещият.

Кажи: Бог ми стига; Той е Този, Който държи в крепката Си длан царството на всички неща. Чрез силата на Неговите войски в небето и на земята и на всичко, което лежи помежду им, Той закриля, когото сред Своите раби пожелае. Бог наистина наблюдава всичко.

Неизмеримо въздигнат си Ти, о, Господи! Закриляй ни от това, което лежи пред нас и зад нас, над нашите глави, от дясната и от лявата ни страна, под нашите нозе и всяка друга посока, на която сме изложени. Наистина Твоята закрила над всички неща е неизменна.

-The Báb
-----------------------
Закрила (#3376)

О Боже, Боже мой! Защити верните Си слуги от злините на себичността и страстта, закриляй ги със зоркото око на любящото Си благоволение от всякаква ненавист, омраза и завист, приюти ги в непревземаемата крепост на грижовността Си и защитени от стрелите на съмнението, направи ги проявления на славните Си знамения, освети лицата им с ярките лъчи, които се леят от Зората на божественото Ти единство, зарадвай сърцата им със стиховете, възвестени от Святото Ти царство, укрепи мишците им с всепобедната Ти власт, идваща от царството на славата Ти.

Ти си Всещедрият, Закрилникът, Всемогъщият, Милосърдният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Закрила (#3377)

О Господи мой! Ти знаеш, че хората са обкръжени от мъки и нещастия и са заобиколени от неволи и беди. Всяко изпитание засяга човека и всяка гибелна злина го уязвява като нападението на змия. Няма подслон и убежище за него извън крилото на Твоята защита, закрила, охрана и опека.

О, Ти, Милосърдният! О, Господи мой! Направи Твоята закрила моя броня, Твоята защита — мой щит, смирението пред вратата на Твоето единство — моя охрана и Твоята опека и отбрана — моя крепост и мое жилище. Съхрани ме от подтиците на себичността и желанието и опази ме от всякакви болести, изпитания, трудности и мъчения.

Наистина Ти си Защитникът, Пазителят, Съхранителят, Удовлетворителят и наистина Ти си Най-милосърдният от Милосърдните!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :