Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Единство
Единство (#3367)

О Боже мой! О, Боже мой! Обедини сърцата на Твоите слуги и разкрий им великия Си замисъл. Нека изпълняват Твоите заповеди и спазват Твоите закони. Помогни им, о, Боже, в техните усилия и дай им сили да Ти служат. О, Боже! Не ги оставяй сами, а направлявай стъпките им чрез светлината на Твоето познание и ободри сърцата им с Твоята любов.

Ти си наистина техният Помощник и техният Господар.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Единство (#3368)

О Боже мой! О, Боже мой! Наистина аз Те призовавам и се моля пред Твоя праг, искайки от Теб цялото Ти милосърдие да се спусне над тези души. Пригоди ги за Твоята благосклонност и Твоята истина.

О, Господи! Свържи сърцата, обедини в съгласие всички души, поживи духовете чрез знаците на Твоята святост и единство. О, Господи! Озари тези лица чрез светлината на Твоето единство. Укрепи мишците на Твоите слуги в службата им на Твоето царство.

О, Господи, Ти притежателю на безгранична милост! О, Господарю на опрощението и прошката! Прости нашите грехове, извини ни за нашите слабости, накарай ни да се обърнем към царството на Твоята снизходителност и да призовем царството на мощта и силата, смирени в Твоя храм и покорни пред славата на доказателствата Ти.

О, Господи Боже! Направи ни като вълни на морето, цветя на градината, единни, съгласни чрез благодатта на обичта Ти. О, Господи! Разшири гърдите чрез знаците на Твоето единство и направи цялото човечество греещи звезди от едни и същи висини на славата, като съвършени плодове, растящи на Твоето дърво на живота.

Наистина Ти си Всемогъщият, Себесъщният, Дарителят, Прощаващият, Опростителят, Всеведущият, Единственият Създател.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :