Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Духовно събрание
Духовно събрание (#3364)

Когато влизате в съвещателната зала, казвайте тази молитва със сърца, преливащи от обичта към Бога, и уста, пречистени от всичко друго, освен споменаването Му, за да може Всемогъщият милосърдно да ви помогне да постигнете пълна победа.

О Боже, Боже мой! Ние сме Твои слуги, които са се обърнали предано към Светия Ти образ, които са се откъснали от всичко освен от Теб в този славен Ден. Събрали сме се на това Духовно събрание, обединени в нашите възгледи и мисли, и с цели, които са съгласувани, за да издигнем Твоето Слово сред хората. О, Господи, Боже наш! Направи ни знамения на Твоето Божествено Ръководство, Знамена на Твоята възвишена Вяра сред хората, служители на Твоя мощен Завет, о, Ти, наш Всевишни Господи. Направи ни проявления на Божественото Ти Единство в Твоето Царство Абха и сияйни звезди, които блестят над всички краища. Господи! Помогни ни да се превърнем в морета, бушуващи с талазите на Твоето чудно Милосърдие; в потоци, бликащи от всеславните Ти висини; във великолепни плодове от Дървото на Твоето Небесно Дело; в дървеса, които се полюляват в Твоето небесно Лозе от повеите на Щедростта Ти. О, Боже! Направи душите ни подвластни на стиховете на Твоето Божествено Единство, утеши сърцата ни с излиянията на Твоето Милосърдие, за да можем да се обединим като вълните на едно море и да се слеем заедно като лъчите на Твоята светлозарна Светлина; за да могат нашите мисли, нашите възгледи, нашите чувства да се превърнат в действителност, разкриваща духа на единството в целия свят. Ти си Милосърдният, Щедрият, Дарителят, Всемогъщият, Милостивият, Състрадателният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Духовно събрание (#3365)

Съберете се заедно с искрена радост и в началото на събранието кажете тази молитва:

О Ти, Господарю на Царството! Макар телата ни да са събрани тук заедно, нашите омагьосани сърца са понесени от Твоята любов и ние сме захласнати от лъчите на сияйния Ти лик. Немощни макар и да сме, ние очакваме откровенията на Твоята мощ и сила. Бедни макар и да сме, без никакви вещи и средства, извличаме богатство от съкровищницата на Твоето Царство. Капки макар и да сме, ние черпим от дълбините на Твоя океан. Прашинки макар и да сме, блещукаме в сиянието на великолепното Ти Слънце.

О, Ти, наш Снабдителю! Изпрати ни Твоята подкрепа, така че всеки от събраните тук да се превърне в горяща свещ, всеки да е център на притегателна сила, всеки един да призовава към небесните Ти царства, докато накрая превърнем този земен свят в огледален образ на Твоя Рай.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Духовно събрание (#3366)

Молитва, която да се казва при закриване на събранието на духовния съвет

О Боже! О, Боже! Виж ни от невидимото царство на Твоето единство, събрани на това духовно събрание, вярващи в Теб, сигурни в Твоите знамения, непоколебими в Твоя Завет и Завещание, привлечени от Теб, разпалени с огъня на любовта към Теб и искрени в Твоето Дело. Ние сме служители в Твоето лозе, разпространители на Твоята религия, предани поклонници на Твоя образ, смирени пред Твоите любими, покорни пред Твоите порти и умоляващи Те да ни подкрепиш в служенето на Твоите избраници, да ни подпомогнеш с Твоите невидими ангели, да укрепиш мишците ни в служенето ни на Теб, да ни направиш покорни и благоговеещи поданици, общуващи с Теб.

О, Господарю наш! Ние сме слаби, а Ти си Силният, Могъщият! Ние сме мъртви, а Ти си великият животворен Дух. Ние сме нуждаещи се, а Ти си Подкрепящият, Могъщият.

О, Господарю наш! Обърни лицата ни към Твоя милосърден образ, нахрани ни от Твоята небесна трапеза с изобилното Ти благоволение, помогни ни с множеството на Твоите върховни ангели и ни подкрепи чрез светите души от Царството Абха.

Наистина Ти си Великодушният, Милосърдният, Ти си Притежателят на голяма щедрост и наистина Ти си Снизходителният и Състрадателният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :