Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Дни, прибавени към календара
Дни, прибавени към календара (#3481)

Прибавените дни (26 февруари до 1 март включително) трябва да бъдат дни за подготовка за Поста, дни за гостоприемство, благотворителност и за даване на подаръци.

Боже мой, мой Огън и моя Светлина! Започнаха дните, които Ти нарече в Своята Книга Айям-е-Ха, о, Ти, Който си Царят на имената, и наближава постът, който Твоето най-възвишено Перо нареди на всички в царството на Твоето творение да спазват. Умолявам Те, о, Господарю мой, в името на тези дни и в името на всички, които през този период са се държали за въжето на Твоите заповеди и са се придържали към Твоите напътствия, да позволиш на всяка душа да бъде отредено кътче в подстъпите на Твоя двор и място до разкритието на блясъка на светлината на Твоя лик.

Тези, о, Господарю мой, са Твоите слуги, които никоя порочна склонност не отклони от това, което Ти изпрати в Своята Книга. Те се преклониха пред Твоето Дело и приеха Книгата Ти с такава решителност, каквато е родена от Теб, спазваха това, което Си определил за тях и избраха да следват онова, което бе изпратено от Теб.

Ти виждаш, о, Господарю мой, как те признаха и приеха това, което Ти разкри в Твоите Писания. Дай им да пият от ръцете на Твоята благосклонност, о, Господарю мой, водата на Твоята вечност. И отреди за тях отплатата, определена за онези, които са се потопили в океана на Твоето присъствие и са достигнали до отбраното вино на срещата с Теб.

Умолявам Те, о, Ти, Царю на царете и Жалителю на потъпканите, да определиш за тях доброто на този свят и на бъдния. Отреди им също така онова, което никое от Твоите създания не е откривало и ги причисли към онези, които кръжат около Теб и които се движат около Твоя престол във всеки от Твоите светове.

Ти наистина си Всемогъщият, Всезнаещият, Всеосведоменият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :