Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Деца и младежи
Деца и младежи (#3338)

Възхвален бъди, о, Господи, Боже мой! Позволи милосърдно това новородено да бъде кърмено от гръдта на Твоята нежна милост и любящо провидение, да бъде хранено с плодовете на божествените Ти фиданки. Не го оставяй на грижите на другиго освен на Теб, тъй като Ти Самият го създаде и му вдъхна живот чрез силата на Своята върховна воля и мощ. Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всезнаещия.

Възвеличен си Ти, о, мой Превъзлюбени. Повей над него сладкия мирис на Твоята върховна щедрост и благоуханията на Твоите свещени дарове. Дай му възможност освен това да потърси убежище под сянката на Твоето най-възвишено Име, о, Ти, Който държиш в ръката Си царството на имената и качествата. Наистина Ти имаш сили да вършиш туй, що благоволиш и Ти действително си Могъщият, Въздигнатият, Вечнопрощаващият, Милосърдният, Великодушният, Милостивият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3349)

От ароматните потоци на Твоята вечност, дай ми да пия, о, Боже мой, и от плодовете на дървото на Твоята същност дай ми възможност да вкуся, о, Надеждо моя! От кристалните извори на Твоята любов позволи ми да отпия, о, Славо моя и под сянката на Твоето вечно провидение нека да живея, о, Светлина моя! В поляните на Твоята близост, в Твоето присъствие, нека мога да бродя, о, мой Възлюбени, и от дясната страна на престола на Твоето милосърдие постави ме, о, Желание мое! От благоуханните повеи на Твоята радост нека премине през мен дихание, о, Цел моя, и във висините на рая на Твоята реалност нека получа достъп, о, мой Обожаеми! В мелодиите на гълъба на Твоето единство позволи ми да се вслушам, о, Сияйни, и чрез духа на Твоята сила и мощ съживи ме, о, Снабдителю мой! В духа на Твоята любов запази ме непоколебим, о, мой Помощнико, и по пътя на Твоята благосклонност насочвай твърдо стъпките ми, о, мой Създателю! В градината на Твоето безсмъртие, в присъствието на Твоя образ нека живея вечно, о, Ти, Който си милостив към мен и на престола на Твоята слава установи ме, о, Ти, Който си мой Владетел! До небесата на любящата Ти доброта издигни ме, о, Съживителю мой и към Зорницата на Твоето ръководство води ме, о, Ти, Който ме привличаш! Пред откровенията на невидимия Ти дух призови ме да се явя, о, Ти, Който си мое Начало и мое Най-висше Желание, и към същността на благоуханието на Твоята красота, която ще изявиш, накарай ме да се върна, о, Ти, Който си мой Бог!

Могъщ си Ти да вършиш туй, що ти се нрави. Ти си наистина Най-възвишеният, Всеславният, Всевишният!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3350)

Създай в мен чисто сърце, о, Боже мой, и обнови в мен чистата съвест, о, Надеждо моя! Чрез духа на силата, укрепи ме в Твоето дело о, мой Превъзлюбени, и чрез светлината на Твоята слава открий ми Пътя Си, о, Ти, Цел на моето желание. Чрез силата на Твоята върховна мощ издигни ме до небесата на Твоята святост, о, Извор на моето съществувание, и чрез повеите на Твоята вечност зарадвай ме, о, Ти, Който си мой Бог! Нека Твоите вековечни мелодии ми вдъхнат спокойствие, о, мой Спътнико и нека богатствата на Твоя древен образ ме освободят от всичко освен от Теб, о, мой Наставнико, и нека вестите за откровението на Твоята нетленна Същност ми донесат радост, о, Ти, Който си най-явният от явните и най-скритият от скритите!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3351)

Той е Милостивият, Всещедрият! О, Боже, Боже мой! Твоят зов ме привлече и гласът на Перото на Славата Ти ме събуди. Потокът на святото Ти слово ме плени и виното на Твоето вдъхновение ме омая. Ти ме виждаш, о, Господи, откъснат от всичко освен от Теб, държащ се здраво за въжето на Твоята доброта и жадуващ за чудесата на Твоята милост. Моля Те, чрез вечните талази на любящата Ти доброта и сияйните светлини на нежната Ти грижовност и благосклонност, да ми дадеш това, което ще ме приближи до Теб и ще ме направи богат с Твоето благосъстояние. Моят език, моето перо, цялото ми същество свидетелстват за Твоята сила, Твоето могъщество, Твоето милосърдие и Твоята доброта, че Ти си Бог и няма друг Бог освен Теб, Силния, Могъщия.

Свидетелствам в този миг, о, Боже мой, за моята безпомощност и Твоята върховна власт, за моята немощ и Твоята сила. Аз не зная какво ще ме облагодетелства и кое ще ми навреди. Ти си наистина Всезнаещият, Премъдрият. Повели за мен, о, Господи, Боже мой и мой Господарю, това, което ще ме накара да се чувствам доволен от Твоята вечна повеля и ще ме подпомага във всеки от Твоите светове. Ти си наистина Милостивият, Щедрият.

Господи! Не ме отблъсквай от океана на Твоето богатство и небесата на Твоята милост и отреди за мен доброто на този и на бъдния свят. Наистина Ти си Господарят на престола на милостта, въздигнат във висините. Няма друг Бог освен Теб, Единствения, Всезнаещия, Премъдрия.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3352)

О Господарю мой! Нека Твоята красота бъде моя храна, Твоето присъствие — мое питие, и волята Ти — моя надежда, и Твоята възхвала — мое действие, и споменът за Теб — мой спътник, и могъществото на върховната Ти власт — моя подкрепа, и Твоето жилище — мой дом, и моето огнище — място, което Си пречистил от ограниченията, наложени на онези, които са отделени от Теб като със завеса.

Ти си наистина Всемогъщият, Всеславният, Най-силният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3353)

О Боже мой, Боже на щедростта и милосърдието! Ти си онзи Властелин, по Чиято повеля е бил вдъхнат живот на сътворението и Ти си онзи Преблаг Господар, комуто делата на слугите Му никога не са попречили да проявява Своето милосърдие, нито са осуетили изявите на благодетелността Му.

Позволи на този слуга, умолявам Те, да се добере да онова, което е средство за спасението му във всеки от Твоите светове. Ти си наистина Всемогъщият, Най-силният, Всезнаещият, Премъдрият.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3354)

Той е чуващият молитви, откликващият на молитви Бог!

В името на славата Ти, о, Възлюбени, Ти, Дарителю на светлина за света! Пламъците на раздялата ме погълнаха и моето непостоянство стопи сърцето ми. Моля Те чрез Най-великото Ти Име, о, Ти, Желанието на света и Всевъзлюбеният на човечеството, да позволиш полъхът на Твоето вдъхновение да укрепи душата ми, дивният Ти глас да достигне слуха ми, очите ми да съзрат Твоите знамения и Твоята светлина, разкрити в проявленията на имената Ти и присъщите Ти качества, о, Ти, в Чиято власт е всичко!

Ти виждаш, о, Господи, Боже мой, сълзите на Твоите облагодетелствани, пролети поради отделянето им от Теб и опасенията на Твоите предани поради отдалечеността им от Светите Ти Покои. В името на Твоята сила, която владее всичко видимо и невидимо! Твоите обични трябва да проливат сълзи от кръв за това, което е сполетяло праведните в ръцете на злите и потисниците на земята. Ти виждаш, о, Боже мой как безбожниците са обсадили градовете Ти и царствата Ти! Моля Те в името на Твоите Пратеници и Твоите избраници и на Него, чрез Когото знамето на Твоето божествено единство е било побито сред слугите Ти, да ги защитиш чрез добротата Си. Ти си наистина Милостивият, Прещедрият.

И още, моля Те, в името на благоуханните потоци на Твоето благоволение и вълните на океана на Твоята благосклонност, да отредиш за светците Си онова, което ще утеши очите им и ще облекчи сърцата им. Господи! Ти виждаш коленичилия — копнеещ да се изправи и да Ти служи, мъртвия — зовящ за вечен живот от океана на Твоята благосклонност и жадуващ да се извиси до небесата на Твоето изобилие, странника — копнеещ за своя дом на слава под балдахина на благоволението Ти, търсещия — втурнал се чрез Твоето милосърдие към дверите на добротата Ти, грешника — обръщащ се към океана на опрощението и помилването.

В името на върховната Ти власт, о, Ти, Който си възхваляван в сърцата на хората! Обърнах се към Теб, изоставяйки собствената си воля и желание, за да може святата Ти воля и желание да ме управляват и напътстват според това, което перото на вечната Ти повеля е предопределило за мен. Този слуга, о, Господи, макар и безпомощен, се обърна към Слънцето на Твоята Сила, макар и унижен — бърза към Изгрева на Славата, макар и нуждаещ се — жадува за океана на благоволението Ти. Умолявам Те, в името на Твоята благосклонност и щедрост, не го отхвърляй.

Ти си наистина Всемогъщият, Опростителят, Състрадателният.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Деца и младежи (#3355)

Удостои ме, о, Боже мой, в пълна мяра със Своята обич и Своето благоразположение и чрез привличането на лъчезарната Си светлина заплени сърцата ни, о, Ти, Който си Върховното Свидетелство и Всепрославеният. Спускай над мен живителните Си повеи в знак на Своето милосърдие и през деня, и през нощта, о, Господи на благодатта.

Никакво дело не съм извършил, о, Боже мой, за да заслужа да зърна лицето Ти и със сигурност зная, че дори и да живея, докато свят светува, не ще съумея да извърша никакво дело, с което да заслужа подобно благодеяние, тъй като положението на слугата винаги ще бъде лишено от достъп до светите Ти покрайнини, освен ако благодатта Ти не стигне до мен и нежната Ти милост не проникне в мен и любящата Ти доброта не ме обгърне.

Всевъзхвален да си, о, Ти, освен Когото няма друг Бог. Великодушно дай ми възможност да се възнеса при Теб, да ми бъде оказана честта да заживея в близост до Теб и да общувам единствено с Теб. Няма друг Бог освен Теб.

Наистина ако пожелаеш да удостоиш с благословия някой слуга, Ти ще заличиш от царството на неговото сърце всяко поменуване или мисъл освен поменуването Ти; а ако отредиш зло за някой слуга поради онова, което ръцете му несправедливо са сторили пред Твоето лице, Ти ще го изпиташ с облагите на този и на следващия свят, за да може той да бъде погълнат от тях и да забрави да Те поменува.

-The Báb
-----------------------
Деца и младежи (#3339)

О Ти, несравними Господарю! Нека това невръстно дете бъде откърмено от гръдта на любящата Ти доброта, пази го в люлката на Твоята безопасност и закрила и позволи то да бъде отгледано в обятията на грижовната Ти обич.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3340)

О Господи! Отгледай това детенце в пазвата на Твоята обич и накърми го с млякото от гърдите на Твоето провидение. Отгледай тази крехка фиданка в розовата градина на Твоята обич и помогни и` да укрепне чрез излиянията на Твоята щедрост. Направи я рожба на Царството и отведи я в Твоите небесни селения. Ти си могъщ и благ, Ти си Дарителят, Щедрият, преблагодетелният Господ.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3341)

О Боже! Образовай тези деца. Тези деца са фиданките на Твоята градина, цветята на Твоята ливада, розите на Твоя двор. Нека Твоят дъжд се изсипе над тях, нека Слънцето на действителността ги огрее с Твоята обич. Прати Твоя повей да ги освежи, за да бъдат възпитани, да израснат и да се развият, достигайки съвършена красота. Ти си Дарителят, Ти си Състрадателният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3342)

О Ти, преблаги Господарю! Тези чудесни деца са творението на пръстите на Твоята мощ и чудните знаци на Твоето величие. О, Боже! Защити тези деца, милостиво им помогни да бъдат образовани и дай им възможност да живеят в служба на човечеството. О, Боже! Тези деца са бисери, нека бъдат отгледани в черупката на Твоята любяща доброта.

Ти си Щедрият, Вселюбящият.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3343)

О Господи! Направи от тези деца прекрасни растения. Нека растат и се развиват в Градината на Твоя Завет и дари им свежест и красота чрез излиянията от облаците на Царството Абха.

О, Ти, преблаги Господарю! Аз съм малко дете, въздигни ме като ме допуснеш в царството. Аз съм земно същество — направи ме небесно; аз принадлежа на света в низините — приеми ме в Царството във висините; мрачен съм — нека лицето ми се просветли; материален съм — направи ме духовен и позволи да стана проява на безграничната Ти благодетелност.

Ти си Силният, Вселюбящият.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3344)

Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Надари ме с чисто сърце като бисер!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3345)

О Боже, води ме, закриляй ме, превърни ме в блестяща лампа и ярка звезда. Ти си Могъщият и Силният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3346)

О Господи мой! О, Господи мой! Аз съм дете на крехка възраст. Закърми ме с гръдта на Твоето милосърдие, възпитай ме в пазвата на Твоята обич, изучи ме в училището на Твоето ръководство и укрепи ме под сянката на Твоята доброта. Освободи ме от мрака, превърни ме в ярка светлина; предпази ме от несгоди, направи ме цвете в розова градина; позволи ми да стана слуга на Твоя праг и надари ме с характера и природата на праведните; превърни ме в източник на доброта за човешкия род и увенчай главата ми с диадемата на вечния живот.

Ти си наистина Силният, Могъщият, Зрящият, Чуващият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3347)

О Несравними Господи! Бъди подслон за това бедно дете и преблаг и опрощаващ Господар за тази грешна и нещастна душа. О, Господи! Макар и да сме нищо и никакви растения, все пак ние принадлежим към Твоята розова градина. Макар и фиданки без листа и цветове, все пак ние сме част от Твоята овощна градина. Отглеждай тогава това растение чрез излиянията на облаците на Нежната Си милост и съживи и ободри тази фиданка чрез живителния дъх на Своята духовна пролет. Позволи му да стане внимателен, проницателен и благороден и нека да може да достигне вечен живот и да живее в Твоето Царство завинаги.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3348)

О Господи! Направи този младеж лъчезарен и удостои със Своята доброта това бедно създание. Дарявай го със знание, укрепвай го при пукването на всяка зора и го пази в убежището на Твоята закрила, така че да не съгрешава, да се отдаде в служба на Твоето Дело, да направлява блуждаещите, да води нещастните, да освобождава пленниците и да разбужда нехайните, така че всички да бъдат благословени с Твоето споменуване и възхвала. Ти си Могъщият и Силният.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3356)

О Боже! Ободри и зарадвай духа ми. Пречисти сърцето ми. Просвети ума ми. В Твоите ръце поверявам всичките си дела. Ти си моят Водач и моето Убежище. Не ще бъда повече тъжен и унил; ще бъда щастлив и радостен. О, Боже! Не ще бъда изпълнен с тревога, нито ще позволя да ме измъчват грижи. Не ще се спирам върху неприятни неща от живота.

О, Боже! Ти си ми по-добър приятел, отколкото аз самият на себе си. Посвещавам се на Теб, о, Господарю.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3357)

О Боже мой! О, Боже мой! Слава Тебе за това, че си утвърдил вярата ми в Твоето единство, че си ме привлякъл към словото на Твоята единственост, че си ме възпламенил чрез огъня на Твоята любов и съм завладян от Твоето споменаване и служене на Твоите приятели и слугини.

О, Господи, помогни ми да бъда смирен и скромен и дай ми сили да се откъсна от всичко и да се хвана за крайчеца на одеждата на славата Ти, за да може сърцето ми да се изпълни с обич към Теб и да не остане място за обич към света и привързаност към неговите присъщи качества.

О, Боже! Очисти ме от всичко друго освен от Теб, пречисти ме от сметта на греховете и провиненията и направи да имам възвишено сърце и съвест.

Наистина Ти си милостив и наистина Ти си Най-великодушният, Чиято подкрепа търсят всички хора.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3358)

О Господи мой! О, Господи мой! Това е факел, запален от огъня на Твоята любов и горящ с пламъка, разпален в дървото на Твоята милост. О, Господи мой! Усили неговото горене, топлина и пламък с огъня, запален в Синая на Твоето Проявление. Наистина Ти си Утвърждаващият, Помагащият, Могъщият, Великодушният, Обичащият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3359)

О Боже мой! О, Боже мой! Този Твой слуга, пристъпил към Теб, броди страстно в пустинята на обичта към Теб, върви по пътеката на Твоето служене, очаква ласките Ти, надява се на Твоята щедрост, уповава се на Твоето царство и е опиянен от виното на Твоя дар. О, Боже мой! Засили страстта на влечението му към Теб, постоянството, с което Те възхвалява и пламъка на любовта му към Теб.

Наистина Ти си Най-великодушният, Господарят на благодатното изобилие. Няма друг Бог освен Теб, Прощаващия, Милостивия.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3360)

О Боже, Боже мой! Това е Твоят лъчезарен слуга, Твоят духовен роб, който се е приближил към Теб и е достигнал присъствието Ти. Обърнал е лице към Теб, признавайки единството Ти, вярвайки в Твоята единственост, призовавал е в Твоето име сред всички народи и е повел хората към бликащите води на милостта, о, Ти, Най-великодушни Господарю! На тези, които са помолили, Той е дал да пият от чашата на ръководството, преливаща с виното на неизмеримото Ти милосърдие.

О, Господи, помагай му при всякакви обстоятелства, накарай го да разбере добре пазените Ти загадки и го обсипи със скритите Си бисери. Направи от него знаме, веещо се на дворцовите кули от ветровете на небесната Ти подкрепа, направи от него извор на кристални води.

О, мой опрощаващи Господи! Озари сърцата с лъчите на светилника, разливаш навред сияние, разкривайки същността на всичко пред онези сред Твоите хора, на които щедро си помогнал.

Наистина Ти си Могъщият, Силният, Защитникът, Крепкият, Благодетелният! Наистина Ти си Господарят на всяка милост!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3361)

О Боже, Боже мой! Това са Твои немощни слуги. Те са Твоите верни роби и слугини, които се прекланят пред възвишеното Ти Слово и са се смирили пред Твоя светъл Праг и свидетелстват за Твоето единство, чрез което Слънцето е заблестяло в пладнешкото си великолепие. Те са се вслушали в призивите, които Си издигнал от скритото Си Царство и със сърца, тръпнещи от любов и възторг, са откликнали на Твоя зов.

О, Господи, обсипи ги с цялото излияние на Твоята милост, излей над тях всичките води на Твоето благоволение. Нека растат като прелестни растения в небесната градина и от пълните и преливащи облаци на Твоите дарове, и от дълбоките басейни на изобилното Ти благоволение направи така, че тази градина да разцъфти и я пази вечнозелена и блестяща, вечносвежа и трептяща, и красива.

Ти си наистина Могъщият, Възвишеният, Силният, Този, Който единствен на небесата и на земята живее непроменен. Няма друг Бог освен Теб, Господаря на проявените знаци и знамения.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3362)

Той е Бог! О, Боже, Боже мой! Това са слуги, привлечени в Твоите дни от благоуханията на светостта Ти, възпламенени от пожара, горящ в Твоето Свято дърво, откликващи на гласа Ти, възхваляващи Те, събудени от Твоя полъх, ободрени от сладкия Ти аромат, виждащи Твоите знамения, разбиращи стиховете Ти, вслушващи се в словата Ти, вярващи в Твоето Откровение и уверени в Любящата Ти доброта. Техните очи, о, Господи, са насочени към Твоето царство на сияйна слава и лицата им са обърнати към височайшето Ти владение, сърцата им бият с любовта на лъчезарната Ти и великолепна красота, душите им са погълнати от пламъка на Твоята любов, о, Господарю на този свят и на бъдния; животът им кипи със страстта на копнежа по Теб и сълзите им се леят за Теб.

Защити ги в крепостта на Твоето покровителство и сигурност, закриляй ги с бдителната Си грижовност, наблюдавай ги с очите на Твоето провидение и милост, направи ги знамения на божественото Ти единство, които се проявяват из всички краища; знамена на мощта Ти, които се веят над Твоите замъци на величие; блестящи светилници, горящи с маслото на мъдростта Ти в стъклениците на Твоето ръководство; птици в градината на Твоето познание, които чуруликат на най-високите клони в приютяващия Ти рай; и левиатани на океана на Твоята щедрост, които се гмуркат чрез върховната Ти милост в неизмеримите дълбини.

О, Господи, Боже мой! Незначителни са тези служители Твои — въздигни ги във височайшето Си царство; немощни са — укрепи ги чрез върховната Си сила; унижени са — дари ги със Своята слава във всевишното Ти царство; бедни са — обогати ги с великото Си господство. И предопредели за тях всички блага, които Си отредил в Твоите светове, видими и невидими, подпомагай ги в този свят долу, зарадвай сърцата им с Твоето вдъхновение, о, Господарю на всички същества! Озари сърцата им с радостните Си вести, разливащи се от всеславния Ти Пост, затвърди стъпките им в Най-великия Ти Завет и укрепи мишците им в Неизменното Ти Завещание, в името на Твоята щедрост и обещано благоволение, о, Милостиви и Милосърдни! Ти си наистина Милостивият, Прещедрият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Деца и младежи (#3363)

О Ти, Снабдителю! Ти вдъхна в приятелите на Запад сладкия аромат на Светия Дух и със светлината на божественото ръководство озари западното небе. Ти накара онези, които някога са били отдалечени, да се доближат до Теб; Ти превърна непознатите в близки приятели; Ти събуди онези, които спяха; Ти направи небрежните грижливи.

О, Ти, Снабдителю! Помогни на тези благородни приятели да спечелят Твоето благоразположение и ги направи доброжелателни и към чужди, и към свои. Въведи ги в света, който трае вечно, дай им част от небесната благодат; накарай ги да бъдат истински бахаи, искрени към Бога; опази ги от външното подобие и ги укрепи здраво в истината. Направи ги знамения и знаци на Царството, сияйни звезди на небосклона на този земен живот. Направи ги утеха и успокоение за човечеството и радетели за мир в света. Развесели ги с виното на Твоя замисъл и позволи на всички тях да вървят по пътеката на Твоите Заповеди.

О, Ти, Снабдителю! Най-скъпото желание на този служител на Твоя Праг е да види приятелите от Изтока и Запада в сърдечна прегръдка; да види всички членове на човешкото общество, събрани с любов в един велик събор, също като отделните капки вода, събрани в едно могъщо море; да ги види всички като птиците в една градина от рози, като бисерите на един океан, като листата на едно дърво, като лъчите на едно слънце.

Ти си Могъщият, Силният и Ти си Богът на силата, Всевишният, Всевиждащият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :