Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Вечер
Вечер (#3328)

О Боже мой, мой Господарю, Цел на моето желание! Този Твой слуга копнее да пренощува в подслона на Твоето благоволение и да отдъхне под навеса на Твоето милосърдие, молейки се за Твоите грижи и Твоята закрила.

Моля Те, о, Господи мой, чрез Твоето око което не заспива, да не допуснеш очите ми да погледнат другиго освен Теб. И укрепи зрението им, за да могат да разпознаят знаменията Ти и да съзрат Небосклона на Твоето Откровение. Ти си Този, пред откровенията на Чието всемогъщество трепери и най-съкровената мощ.

Няма друг Бог освен Теб, Всемогъщия, Всеп
окоряващия, Безусловния.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Вечер (#3329)

Как бих могъл да предпочета да заспя, о, Боже, Боже мой, когато очите на онези, които копнеят за Теб, са будни поради откъсването им от Теб; и как бих могъл да полегна да почивам, когато душите на Твоите любими са крайно опечалени поради отдалечеността им от Твоето присъствие?

Поверил съм, о, Господи мой, духа си и цялото си същество в дясната ръка на Твоята мощ и Твоята закрила и полагам главата си на своята възглавница чрез Твоята сила и я вдигам според волята Ти и Твоето благоволение. Ти си наистина Хранителят, Пазителят, Всемогъщият, Всесилният!

В името на Твоята мощ! Не моля за нищо друго, било спящ или буден, освен онова, което Ти желаеш. Аз съм Твой слуга и в Твоите ръце. Милостиво ми помагай да правя онова, което ще разпръсне аромата на Твоето доброжелателство. Това наистина е моята надежда и надеждата на онези, които се наслаждават на близостта до Теб. Хвала Тебе, о, Господарю на световете!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Вечер (#3330)

О, търсачо на Истината! Ако желаеш Бог да отвори очите ти, трябва да умоляваш Бога, да се молиш и общуваш с Него в полунощ, казвайки:

ОГосподи, аз обърнах лицето си към Твоето царство на единствеността и се потопих в морето на милостта Ти. О, Господи, просветли моя взор чрез съзирането на светлината Ти сред тази тъмна нощ и ощастливи ме чрез виното на Твоята любов в тази чудесна епоха. О, Господи, нека чуя Твоя зов и отвори пред лицето ми дверите на Своя рай, за да мога да видя светлините на славата Ти и да бъда привлечен от Твоята красота.

Наистина Ти си Даващият, Щедрият, Милостивият, Прощаващият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :