Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by молитви

Bahá'í Prayers-български
Бракосъчетаване
Вечер
Възхвала и благодарност
Дарения към фонда
Деца и младежи
Дни, прибавени към календара
Духовни качества
Духовно събрание
Дълга задължителна молитва
Единство
За покойните
Закрила
Изпитания и трудности
Изцеление
Кратка задължителна молитва
Молитви за преподаване от посланията на божествения план
Мъченици и техните семейства
Необвързаност
Непоколебимост в завета
Непоколебимост
Ноу руз
Огнено послание
Подкрепа и помощ
Помощ в изпитания
Послание до ахмад
Послание за светия мореплавател
Послания за посещение
Пости
Преподаване
Прошка
Семейства
Средна задължителна молитва
Събрания
Тържество на делото
Утрин
Храм-майка на запада
Човечество
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
молитви : Бракосъчетаване
Бракосъчетаване (#3324)

*Брачният обет — стихът, който трябва да се произнесе поотделно от младоженката и младоженеца в присъствието на поне двама свидетели, приемливи за Духовния съвет, както е обусловено в Кетаб-е-Акдас (Най-Святата Книга), е:

Ние всички наистина ще съблюдаваме Божията воля.

Той е Дарителят, Щедрият! Възхвален да е Бог, Древният, Безсмъртният, Неизменният, Вековечният! Той, Който свидетелства чрез собствената Си Същност, че наистина Той е Единият, Неделимият, Волният, Възвишеният. Свидетелстваме, че наистина няма друг Бог освен Него, признавайки Неговото единство, изповядвайки Неговата неделимост. Той винаги е живял в недостъпните висоти, във върховете на Своята Възвишеност, пречистен от споменаването на всекиго освен на Самия Него, освободен от описанието на всекиго освен на Него.

И когато пожела да прояви милосърдие и благодеяние към хората и да постави света в ред, Той разкри обреди и създаде закони. Сред тях установи закона за брака, направи го като крепост за благополучие и спасение и ни го наложи чрез това, което бе изпратено от небесата на свещеността в Неговата Най-свята Книга. Той казва, велика е славата Му: “Встъпвайте в брак, о, хора, за да може от вас да произлезе онзи, който ще Ме споменава сред Моите слуги. Това е Моята заповед за вас; придържайте се към нея, за да ви е тя от полза.”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Бракосъчетаване (#3325)

Бахайският брак е съюз и сърдечна привързаност между двете страни. Те обаче трябва да проявяват изключително внимание и да опознаят характерите си взаимно. Тази вечна връзка трябва да се осигури чрез здрав договор и стремежът трябва да е насочен към насърчаване на хармонията, дружбата и единството и към постигане на вечен живот.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Бракосъчетаване (#3326)

Той е Бог! О, несравними Господи! Във всемогъщата Си мъдрост Ти наложи на хората брака, за да могат човешките поколения да следват едно след друго в този несигурен свят и винаги, докато свят светува, да бъдат отдадени пред Прага на Твоето единство на служене и преклонение, на приветствие, благоговеене и възхвала. “Аз създадох душите и хората, единствено за да Ме почитат.” Затова венчай в небето на Твоето милосърдие тези две птици от гнездото на Твоята любов и ги направи средство за привличане на безкрайна милост; за да може от съюза на тези две морета от любов да се надигне вълна от нежност и да изхвърли бисерите на чистото и красиво потомство на брега на живота. “Той пусна на свобода двете морета, за да се срещнат едно с друго — между тях има преграда, която не могат премина. Тогава кое от благата на вашия Господ ще отхвърлите? От всяко Той изважда бисери, и големи, и малки.”

О, Ти, Преблаги Господарю! Нека този брак създаде корали и бисери. Ти си наистина Всесилният, Най-великият, Вечнопрощаващият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Бракосъчетаване (#3327)

Слава Тебе, о, Боже мой! Наистина този Твой раб и тази Твоя рабиня се събраха под закрилата на милостта Ти и са съединени чрез Твоето благоволение и щедрост. О, Господи! Помогни им в този Твой свят и Твое Царство и отреди за тях всички блага чрез щедростта и милосърдието Си. О, Господи! Приеми ги за Твои слуги и помогни им да Ти служат. Позволи им да станат знаменията на Името Ти в Твоя свят и ги пази чрез даровете Си, които са неизчерпаеми в този свят и в бъдния. О, Господи! Те умоляват царството на милосърдието Ти и призовават селенията на Твоята единственост. Наистина те са венчани, подчинявайки се на заповедта Ти. Направи ги символи на разбирателство и единство, докато свят светува. Наистина Ти си Всемогъщият, Вездесъщият и Всевластният!

О Господи мой, о, Господи мой! Тези две ярки слънца са венчани в своята обич към Теб, свързани в покорство пред Свещения Ти Праг, обединени в служенето на Твоето Дело. Направи така, че този брак да бъде като наниз от светлините на преизобилното Ти благоволение, о, Господарю мой, Всемилостивият, и сияйни лъчи от Твоите дарове, о, Ти Благодетелният, Вечнодаряващият, така че от това велико дърво да могат да произлязат клони, които да растат зелени и процъфтяващи чрез даровете, изсипващи се от облаците на Твоето благоволение.

Наистина Ти си Щедрият. Наистина Ти си Всемогъщият. Наистина Ти си Състрадателният, Всемилостивият.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :